Innstramning for nødvendig kontroll

Vi har ikke kontroll på strømmen av flyktninger til Norge. Det tilsier at Erna Solberg forsøker å snekre et kompromiss om en innstramning i asylpolitikken de neste tre årene som både Frp og Ap kan godta.

Justisminister Anders Anundsen mener Ap har skylden for den økte flyktningestrømmen til Norge. Årsaken er at det ble enighet om å invitere 8000 syriske kvoteflyktninger til Norge.

– Jeg konstaterer at Norge i 2014 hadde en nedgang i antall asylsøkere på fire prosent, mens veksten i Europa var på 44 prosent. Fram til dette vedtaket, hadde vi en enda sterkere nedgang, på bortimot 14 prosent fram til mai. Dette til tross for at veksten i Europa økte voldsomt. Etter det vedtaket endret det bildet seg meget raskt, sier Anundsen til Dagbladet. Han mener alt politikerne foretar seg blir tolket, og ofte mistolket blant flytningene.

Anundsen peker på at det grunnleggende problemet er at omtrent halvparten av dem som strømmer inn i Europa nå, ikke har beskyttelsesbehov, men de belaster likevel alle systemer i hele Europa. Anundsen holder fast på at Norge er forpliktet på å gi hjelp til de som har et reelt beskyttelsesbehov. Samtidig forlanger Frp kraftige innstramninger i asylpolitikken. Det skal bli vanskeligere å få familiegjenforening, støtten skal reduseres, standarden med hensyn til boforhold senkes og flyktningene må være forberedt på at må reise tilbake til Syria dersom det blir levelige forhold i landet innen fem år.

Ivret sterkest

Det var KrF og Venstre som ivret sterkest for at vi skulle ta imot opptil 10 000 kvoteflyktninger. Ingen hadde ventet at Jonas Gahr Støre skulle kjøre fram dette som et krav i sin tale til landsmøte. Han valgte å gjøre dette til en prioritert sak for å imøtegå kritikken fra Venstre og KrF om at Ap står for den samme flyktningpolitikken som regjeringen. Venstre påsto endatil at Ap står for en mer restriktiv politikk ved å vise til hva de hadde fått til når det gjelder å la flere barn få bli i landet. Jonas Gahr Støre tok selv på seg ledertrøya og fikk snekret sammen et kompromiss om at Norge skulle ta imot 8000 kvoteflyktninger. Frp ble ikke med forliket.

Frp sier rett ut av det er viktig å markere at Norge ikke skal være et attraktivt land å komme til. En regjering kan ikke si det på den måten, men det er utvilsomt slik regjeringen tenker

Dette ble ingen god sak for Ap hvis vi legger meningsmålingene til grunn. Ap sank på målingene måneden etter og det var en utbredt oppfatning at dette hadde sammenheng med Støres engasjement for flere kvoteflyktninger. Regjeringens oppfatning var at flyktningene måtte hjelpes i sine nærområder.

I løpet av et halvt år er bildet totalt endret. Det er ikke umulig at beslutningen om 8000 kvoteflyktninger har medvirket til at Norge er et av de landene i Europa som flest flyktninger fra Syria reiser til. Tyskland er på topp, deretter følger Sverige.

Frp sier rett ut av det er viktig å markere at Norge ikke skal være et attraktivt land å komme til. En regjering kan ikke si det på den måten, men det er utvilsomt slik regjeringen tenker.

Ap klar for drøftinger

Arbeiderpartiet har vært tilbakeholdne med hensyn til hvilke tiltak som skal settes inn for å få kontroll over situasjonen. De signaliserer at de er rede til å drøfte en viss innstramning i asylpolitikken, men at de ikke vil være med å finansiere kostnadene med flyktninger i Norge over bistandsbudsjettet i den størrelsesorden regjeringen legger opp til.

Politikk varer ikke evig. Politiske vedtak kan endres etter hvert som situasjonen krever det. Når tilstrømningen av flytninger er så stor som den er, tilsier det en innstramning. Derfor er det all grunn for Erna Solberg til å forsøke å finne en løsning som både Ap og Frp kan leve med. Så får Venstre og KrF velge å bli med på å stramme inn eller stå utenfor.

Det blir verre å bli enige om budsjettet. Her må regjeringen finne en løsning i det minste med Venstre. Kuttet i bistanden er så pass voldsomt at KrF ikke kan være med på det. Venstre har nesten like store problemer. Venstre har imidlertid sagt at det for dem ikke er noe alternativ til å støtte en borgerlig regjering. Det betyr at de må komme til enighet om budsjettet.

KrF må avvise

KrF får har lite eller ingen ting å tape på bli med på en innstramning i asylpolitikken dersom Ap og Sp også er med. Å finansiere flyktningenes opphold i Norge med midler som skulle gått til fattige i andre land, bryter så totalt med KrFs verdigrunnlag at de må avvise det for å beholde sin troverdighet.

Vi har ikke kontroll på strømmen av flytninger til Norge. Det er fare for at mange av dem har kommet på sviktene premisser. Få av dem vil få arbeid i Norge, fordi de mangler kvalifikasjoner. Når vi må bygge brakkelandsbyer for 3000 beboere, snakker vi om flyktningeleirer med høy standard. Med slike opplegg, vil integreringen i det norske samfunnet bli meget beskjeden. Vi er på vei inn i den samme situasjonen som Sverige. Her har det dannet seg tettsteder og bydeler for innvandrere bor som lever på siden av det svenske samfunnet for øvrig.

Å skaffe penger er det minste problemet for Norge. Vi har milliarder i et oljefond som få land har. Problemet er at vi ikke vil klarer å integrere alle flytningene som kommer. De vil oppleve at livene deres settes på vent i Norge – og de hadde håpet og delvis forventet noe helt annet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *