Leder: Frikjenn Lunder

Hvis ikke Økokrim i løpet at meget kort tid kommer opp med nye opplysninger som kan knytte Jo Lunder til korrupsjon i Vimpelcom, må siktelsen mot ham falle bort. Økokrim kan ikke ødelegge en manns yrkesmessige karriere basert på opplysninger som retten mener ikke holder mål.

Både tingretten og lagmannsretten har konkludert med at det er sannsynlig at Jo Lunder ikke har gjort seg skyldig i korrupsjon. Det er en av grunnene til at han ikke skal holdes i varetekt. Den andre grunneb er at det ikke er fare for bevisforspillelse.

Advokat Cato Schiøtz dundret løs mot Økokrim på pressekonferansen onsdag. Han anklaget Økokrim for uredelighet ved at de overfor retten bare har trukket fram det som er i Lunders disfavør, ikke det som talte til hans fordel.

En dårlig sak

To rettsinstanser har feid Økokrim av banen. Det er uhyre sjelden Økokrim går til retten med en så dårlig sak. Retten har i realiteten bedt økokrimsjef Trond Eirik Schea og førstestatsadvokat Marianne Djupesland til å skjerpe seg. «Dette er en alvorlig korrupsjonssak», sier Schea til Dagens Næringsliv (DN). Selvsagt er det det. Men det betyr ikke at de kan strø rundt seg med siktelser det ikke er hold i. De har ransaket huset til Jo Lunder og han er blitt telefonavlyttet. De har ikke funnet noe bevis mot Lunder. Økokrim driver ikke i trosbransjen, de opererer i bevisbransjen.

Trond Eirik Schea forsvarer Økokrim handlemåte og nøyer seg med å ta til etterretning at retten konkluderer med at vilkårene for fengsling ikke er til stede. Retten sier mer enn det. Den sier at Økokrim ikke har noen sak. De eier ikke beviser for at Lunder er skyldig.

– Et helt sentralt etterforskningstema vil være hva Lunder hadde av informasjon, og hva han gjorde for å få avklart omstendighetene rundt denne avtalen. Først når vi har fått kartlagt dette vil det være mulig å ta stilling til om det er grunnlag for straffansvar eller ikke, sier Marianne Djupesland til DN.

En merkelig uttalelse. Det er jo det de har kartlagt. Lunder stoppet utbetalingen og tauet inn en anerkjent amerikansk advokatfirma for å få fakta på bordet. De konkluderte med at det ikke var noe grunn til at han ikke kunne foreta utbetalingen. Lunder hadde vært en måned i stillingen på dette tidspunktet. Han forklarte til pressen onsdag at han gjorde det han mente var hans plikt, å forvisse seg om at han ikke anviste en betaling som var en bestikkelse.

Slik saken står i dag, bør Lunder holdes fram som en leder som tar ansvaret for å forhindre korrupsjon på ramme alvor.

I dag virker det sannsynlig at Vimpelcoms betalinger til Talikant, er bestikkelser. Det var ikke klart for Lunder i 2011. Men han var i tvil. Derfor handlet han, for å få ryddet tvilen av veien.

At det amerikanske firma som undersøkte saken, tok feil, kan ikke Lunder gjøres strafferettslig ansvarlig for.

Mediene gjør et stort poeng av at denne rapporten han fikk i 2011 ikke er offentliggjort. Det burde den bli, men det er det Vimpelcom, ikke Lunder, som avgjør. Ut fra det vi i dag vet, vil denne rapporten bli slaktet. Lunder hadde ingen grunn til å slakte den i 2011 ut fra det han visste den gangen. Det er det som er avgjørende for de strafferettslige vurderingene.

Det stilles også spørsmål ved om Lunder leste rapporten godt nok. Hvor nøye han leste eller om han overlot til sin juridiske direktør å gå ned i detaljene, er heller ikke strafferettslig avgjørende.

Det er blitt trukket paralleller mellom Lunder og konsernsjefen i Yara, Thorleif Enger, som i Oslo tingrett er blitt dømt til tre års fengsel for korrupsjon. Enger godkjente ikke noen utbetalinger. Han er dømt for passivitet, for ikke å forvisset seg om at alt var i orden. Denne dommen er riktignok ikke rettskraftig.

Korrupsjonseksperter

Lunder gjorde det stikk motsatte av Enger, han handlet, tauet inn korrupsjonseksperter da han fikk mistanke om at en utbetaling kunne være korrupsjon.

Økokrim skulle gjerne kommet seg inn i hodet til Lunder og undersøkt hukommelsessenteret hans. Det nærmeste de har kommet, er talestrømmen hans i telefonen. Det har ikke ført til noe som helst. Om det skulle dukke opp en mail der han blir advart mot utbetalingen som vi i dag vet var til Talikant, kommer de ikke lenger. Lunder tok saken på alvor.

Jo Lunder har fått et ublidt møte med norsk rettsvesen. Det er belastende å bli kastet på glattcelle, anklaget for korrupsjon for deretter å erfare at Økokrim har en syltynn sak. Det verste er likevel tiden framover. Lunder er satt sjakk matt. Han måtte søke permisjon fra toppstillingen hos John Fredriksen. Hvis Økokrim raskt kan konkludere, kan Lunder komme seg i gang igjen som toppsjef.

Det kan gå vinter og vår før alle sider ved Vimpelcom er rullet opp. Lunder kan ikke forvente å få permisjon som toppsjef hos Fredriksen i lang tid. Ut fra det som nå er kjent, må Økokrim frafalle siktelsen mot Lunder.

Det verste med å få en siktelse mot seg, er at det altfor ofte går en liten evighet før politiet får frafalt den igjen. I mellomtiden kan de ha ødelagt en uskyldig manns yrkeskarriere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *