Nasjonalstatens handlefrihet

Prioritet nummer èn for en regjering, er å ha kontroll som sikrer stabilitet og trygghet for innbyggerene. Det betyr at visse rettsprinsipper må vike for en periode.

Familieforening for flyktninger som er sikret opphold, er en menneskerettighet. Ingen som er truet på sitt liv skal kunne bli henvist til å leve resten av livet uten sin familie. I Sverige er det den enkelte flytning som avgjør om en vil hente sin familie til Sverige. I Danmark er familiegjenforening meget vanskelig. Norge har lagt seg i en mellomposisjon i forhold til våre naboer. Nå skal det stammes inn blant annet ved at det skal bli vanskeligere å få familiegjenforening.

Når det strammes så pass inn at det i praksis blir umulig å få familien til Norge, er det grunnlag for å hevde at Norge bryter en menneskerett. Det hører dramatisk ut, men i praksis er dette belastninger som politikerne lever rimelig godt med. Norge bryter også andre menneskerettigheter. Vi kaster for eksempel mennesker på glattcelle i flere døgn uten at deres interesser bli skikkelig ivaretatt

Regjeringen instruerer

Regjeringen vil også sikre seg rett til å kunne instruere Utlendingsnemnda på gruppenivå. Venstre mener det går ut over rettssikkerheten til asylsøkere og vil stemme imot. Ap og KrF ser ut til å godta et slik tiltak i to år. Venstre har et godt poeng, men flertallet godtar at rettsikkerheten bygges ned for en periode.

Regjeringen fremmer 15 tiltak for å hindre at mennesker som ikke trenger beskyttelse kommer til Norge. Regjeringen satser på at flere av dem som trenger beskyttelse, velger å reise til andre land.

Det er snart 200 000 flyktninger som har kommet til Sverige i år. Mottakssystemet er i ferd med å kollapse. Regjeringen sier nå rett ut at de har mistet kontrollen over situasjonen. De ber EU om hjelp, men hos EU er det ingen hjelp å få. Svenskene har innført mer kontroll ved grensene, men fortsatt kommer det 1000 mennesker hver dag til Sverige. Det hjelper ikke at representanter fra regjeringen har sagt at de ikke kan garantere at de kan skaffe alle bolig.

Vi vet ikke om det er mulig å begrense strømmen av flyktninger til Europa uten å ta i bruk virkemidler vi mener strider mot våre internasjonale forpliktelser

Strategien til Regjeringen Solberg er å stramme så pass kraftig inn fra neste uke av at strømmen av flyktninger vil avta. Vi er villig til å svekke menneskerettighetene for å oppnå det. Men det er ikke sikkert disse tiltakene vil virke. Det er flere som tar til orde for at vi må stenge grensene, i det minste grensen mot Russland. Utenriksminister Børge Brende har gjort det klart at et slikt tiltak ikke vil bli vurdert før det viser seg at de andre tiltakene regjeringen har vedtatt, ikke gir de forventede resultater.

Norske interesser

Å stenge grensene rammer også norske interesser. Professor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo sier til Nationen at det vil få fatale konsekvenser for Norge om vi stenger grensene. Han peker på at vi er et lite land og tror vi vil miste vår folkerettslige troverdighet. Det er internasjonale konvensjoner som sikrer et lite land som Norge råderett over fiskeressursene og olje -og gassforekomster. Vi kan ikke velge hvilke internasjonale traktater vi vil holde og hvilke vi vil bryte, mener han.

Når Norge har ratifisert Flyktningkonvensjonen er det en folketettslig plikt å gi asyl til alle som trenger det.

I denne saken kan man ikke argumentere juridisk. Jus må avveies i forhold til politikken. Om Sverige skulle stenge grensene sine, vil det bli forstått og akseptert. Ingen vil finne på å anklage Sverige for ikke å ta sine internasjonale forpliktelser på alvor.

Innvandringen til Sverige skaper problemer som myndighetene ikke er i stand til å løse.  Internasjonal lov kan ikke brukes for å tvinge et nasjonalstat til å la innvandring få katastrofale følger for et land.

Oppslutningen om Sverigedemokratene øker så pass at de kan komme til å få avgjørende innflytelse over politikken i Sverige. Det er demokratiet som avgjør – folket som bestemmer til slutt.

Problemet med innvandring er mest akutt i Sverige. Det er heller ikke enighet i Tyskland om hvilke tiltak de skal sette i verk for å få kontroll over strømmen av flyktninger. Erna Solberg har bestemt seg for at Norge ikke skal havne i samme situasjon som Sverige. Derfor vil regjeringen få flertall denne uken for en innstramning i norsk flyktningpolitikk. Vi svekker i noen grad menneskerettighetene på enkelte områder, men det er til å leve med inntil vi har kontroll over situasjonen. Hvis det er mulig da. EU fremstår nærmest som handlingslammet, preget av indre stridigheter. Vi vet ikke om det er mulig å begrense strømmen av flyktninger til Europa uten å ta i bruk virkemidler vi mener strider mot våre internasjonale forpliktelser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *