Tsipras forsøker igjen

Det greske folket er dypt frustrert og apatien lurer rundt hjørnet. Alexis Tsipras er kampklar i møte med kreditorene og mener det er lys i tunnelen. Et flertall av velgerne har gitt ham en ny sjanse til å få landet opp av grøfta. Han er den beste de har.

Alexis Tsipras har fått stablet en ny regjering i Hellas på beina og er klar for å iverksette en rekke upopulære tiltak som vil gjøre en vanskelig situasjon verre for millioner av grekere. EU, Den europeiske sentralbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) krever ytterligere kutt i offentlige kostnader for å gi lån til Hellas. Alexis Tsipras ble i sommer tvunget til å oppgi sin kamp mot ytterligere kostnadskutt. Han så ingen andre muligheter enn å godta kreditorens krav. Det første til splittelse i partiet og Tsipras valgte å skrive ut nyvalg. Søndag fikk han på nytt velgernes tillit selv om han ikke klarte å innfri sitt løfte om å få slutt på «kuttpolitikken».

Tsipras sa etter at kreditorene hadde tvunget ham i kne at han ikke hadde tro på den avtalen han måtte godta for å hindre at Hellas ble kastet ut av euroen. Han mener den dag i dag at ytterligere kostnadskutt og flere av de tiltakene kreditorene har forlangt gjennomført, ikke vil bedre situasjonen for Hellas. Politikere som blir tvunget til å føre en politikk de selv ikke har tro på, går vanligvis av. Situasjonen er imidlertid spesiell for Hellas. De gamle partiene har langt på vei ramlet sammen. Folket har mistet tillit til de politikeren som har styrt landet. Ingen politiker står så sterkt i Hellas som Tsipras. Han representere en ny tid og en ny giv, tross alt. Han er den beste de har. Derfor vant han valget søndag med klar margin. Syriza har ikke flertall, så mye kan skje når en serie upopulære tiltak skal bankes igjennom i ukene framover.

Tsipras klar for kamp

Det greske folket er frustrert og apatien lurer rundt hjørnet. Men de kan ikke annet enn å kjempe seg videre. Tsipras virker full av kampglød. Han har så visst ikke tenkt å gi seg i kampen mot kreditorene. Han har fått en mektig alliert med seg i kampen for å få redusert Hellas gjeld; IMF. IMF krever at EU-landene ettergir gjeld for at de skal bidra med ytterligere lån til Hellas. De må finne en løsning seinere i høst. Det er en mulighet for at Tsipras kan innkassere en seier i høst som i det miste knytter seg til at avdragstiden på lånene økes så pass at det i praksis kan regnes som en delvis ettergivelse av gjeld.

Tsipras kan håpe, men det er lite sannsynlig at Tyskland lar seg presse av de andre EU-landene til å godta en annen politikk enn den de selv står for

Tsipras lover også å gå til krig mot korrupsjonen i landet. Korrupsjon og skattesnyteri bidrar til at staten mister milliardinntekter. Tsipras sier han vil bruke sterk lut for å endre holdninger til å bidra til å finansiere statens forpliktelser via skatter og avgifter.

Videre har Tsipras som mål å redusere forskjellene mellom rik og fattig. Det lar seg ikke gjennomføre i en situasjon der stadig flere blir fattigere, men han kan forsøke å skattlegge de rike sterkere.

Det kan være Tsipras også bærer på en drøm om å endre EU. Det er valg i Spania i høst. Han håper på at Podemos med Pablo Iglesias i spissen vinner eller i det minst får avgjørende innflytelse. Labour har valgt radikaleren Jeremy Corbyn som leder. Det er tross alt sosialisten Francois Hollande som styrer i Frankrike og i Italia begynner de å bli dyktig lei Tysklands dominans i EU.

Tsipras kan håpe, men det er lite sannsynlig at Tyskland lar seg presse av de andre EU-landene til å godta en annen politikk enn den de selv står for. Dessuten har flyktningkrisen ført til at spenningen i EU er større enn noen sinne. EU har problemer med å samle seg om felles løsninger. Hellas framstår i dag som et lite problem sammenliknet med flyktningkrisen.

Hjelp til flyktninger

Hellas kan regne med hjelp fra EU til å ta imot flyktninger. Det er i egen interesse at flyktningmottaket i Hellas fungere slik både Dublin og Schengen-avtalen forutsetter. Her er det millioner å hente. Men sine egne økonomiske problemer må Hellas løse selv.

Det er en fare for at Hellas blir så sterkt økonomisk nedkjørt at mulighetene for vekst blir drept for mange år framover. I verste fall holder ikke de forutsetningene kreditorene har basert seg på, slik at Hellas trenger må få mer lån for å betjene sin kolossale gjeld. Da kan det spøke for euroen igjen. Det er nærmest utenkelig at Tyskland går med på å gi Hellas ytterligere lån.

Det kan også skje at Tsipras lykkes med å bekjempe korrupsjonen, fornye offentlig sektor og at noen våger å investere i landet igjen. Da kan Hellas igjen oppleve økonomisk vekst.

De nærmeste månedene må Hellas skyves lenger inn i tunellen. Det er intet lys å se. Men Alexis Tsipras sier det er lys i den andre enden. Et flertall av velgerne kan ikke annet enn å tro på ham, selv om de tviler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *