Akseptabelt telefonsalg

Negative reaksjoner fra kunder er ikke god nok grunn for regjeringen til å forby bedrifter å kontakte egne kunder på telefonen. Noe helt annet er det at en lovendring som kan bety 40 000 tapte arbeidsplasser, er som pest å regne i et valgår.

I 2009 ble det strammet inn på adgangen til å kontakte potensielle kunder per telefon. Det er i dag over to millioner som har reservert seg mot å bli oppring med tilbud om varer, tjenester eller støtte. Men fremdeles er det i befolkningen betydelig misnøye med den aktiviteten telefonsalgsbyråene bedriver. Forbrukerrådet vil forby telefonsalg. Regjeringen mener det er behov for nye innstramninger. Det har vært gjennomført en høring. Regjeringen planlegger å legge fram et lovforslag til behandling i Stortinget i løpet av 2016.

Mange forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg, blir kontaktet per telefon av næringsdrivende til tross for at de ikke ønsker dette. Grunnen er at det eksisterer et kundeforhold. Regjeringen har planer om å kreve at næringsdrivende må skaffe seg et uttrykkelig samtykke også fra egne kunder om de skal ta kontakt med dem på telefon for å selge nye produkter eller tjenester.

Egne kunder

En slik regel vil i praksis avskjære næringsdrivende fra å kontakte de fleste av sine egne kunder per telefon. Det bør være opp til den enkelte bedrift eller organisasjon å håndtere egne kunderelasjoner. Har man et abonnement på Telenor, må det være akseptabelt at Telenor tar kontakt på telefonen og spør om en er interessert i å utvide abonnementet. Lovgiver skal ikke måtte pålegge bedrifter å dele kundene sine inn i to grupper, de som har reservert seg og de som ikke har reservert seg.

Nordma bruker arbeidsplass-argumentet for alt det er verd. Forståelig nok. Det kommer nok til å bli lagt vekt på i den videre prosessen

Når aviser tilbyr et abonnement til kr. 1 for en måned, etableres det et kundeforhold. Når denne perioden er over må en kunne ta kontakt med kunden per telefon med tilbud om et fortsatt abonnement. En skal ikke da måtte sjekke reservasjonsregisteret eller først be om å få lov til å ta kontakt. Dette bør forbrukerne vite. Sier de ja til et tilbud om å prøve noe, kan man ikke reservere seg mot å bli kontaktet på telefonen.

Bedrifter og organisasjoner tåler bestemmelser om at et kundeforhold ikke kan strekke seg over mange år. En skal ikke kunne bli kontaktet på telefon med henvisning til at man var kunde for flere år siden.

Arbeidsplasser ryker

Nordma, bransjeorganisasjonen for telefonsalgsbyråer, frykter at nærmere 40 000 arbeidsplasser kan ryke dersom regjeringens foreslåtte innstramninger vedtas. Det er mulig de tar hardt i.

– Det er ingen tvil om at tusenvis av arbeidsplasser vil gå tapt. Det vil selvfølgelig også få ringvirkninger for banker, forsikringsselskaper, distributører og mediebransjen som er helt avhengig av å ha en kontakt med sine kunder, sier Stein Johnsen, direktør i Virke til NRK-Sørlandet.

Vi kan ikke bruke tap av arbeidsplasser som argument mot alle typer endringer som har et godt formål. Nordma bruker arbeidsplass-argumentet for alt der er verd. Forståelig nok. Det kommer nok til å bli lagt vekt på i den videre prosessen. Det har blitt et voldsomt rabalder rundt nedleggelse av Rygge som betyr at inntil 1000 arbeidsplasser forsvinner. Tap av tusenvis av arbeidsplasser innen telemarketing er som pest å regne i et valgår.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *