Bygg i sirup

Forslaget fra MDG om å vurdere å stoppe bygging av Lambda og utrede Tøyen som alternativ, burde byrådsleder Raymond Johansen skutt ned med en gang. I tillegg bør Jan Tore Sanner få opp farten med å bygge nytt regjeringsbygg så aksjonistene for bevaring av Y-blokka kan pakke sammen.

Etter mye om og men i årevis klarte politikerne i Oslo til slutt å få flertall for å bygge Munchmuseet og Deichmanske bibliotek i Bjørvika. Disse to bygningene kommer til å belaste kommunens budsjett kraftig i årene framover. Det er det ikke noe å si på at det nye byrådet vil vurdere driftskonsept og investeringer.

Byrådet har gitt beskjed om at de årlige kostandene ved å drive biblioteket må ned. Det kan en oppnå med å bruke deler av arealet til andre aktiviteter. Ideelt sett burde hele huset vært fylt av bøker og aktiviteter som springer ut av litteraturen. Det er det ikke penger til i denne omgang.

MDG sporer av

Når det gjelder Munch-museet, har Miljøpartiet De Grønne sporet helt av. De forlanger at man skal vurdere å flytte museet til Tøyen der det er i dag. Arbeiderpartiet gikk inn for denne løsningen. Byggingen av Lambda er alt i gang. Aftenposten kan fortelle at det vil koste nærmere 1,5 milliarder kroner å stoppe byggeprosessen. Bygget er beregnet til å koste rundt 2,7 milliarder kroner.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland er krystallklar. Staten har bevilget 605 millioner kroner til Lambda. «Punktum», sier Helleland. Eller sagt på en annen måte: Glem statsstøtte dersom byggearbeidet med Lambda stanses.

Det er useriøst av byrådet å starte en diskusjon om hvorvidt Lambda skal bygges eller ikke. Dette er vedtatt. Byrådsleder Raymond Johansen burde ha skutt ned forslaget om å stoppe byggingen av Lambda med en gang.

Kulturbyråd Rina Marianne Hansen vil be om et møte med kulturministeren for å be om støtte fra staten ut over de 605 millionene staten alt har bevilget. Helleland bør si ja til en slikt møte, men ikke før Byrådet i Oslo har bestemt seg for å føre opp Lambda i tråd med de vedtak som er gjort.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland er krystallklar. Staten har bevilget 605 millioner kroner til Lambda. «Punktum», sier Helleland

– Munchmuseet har stor verdi for staten Norge som en viktig døråpner til en hel rekke land. Derfor har jeg en forventning om at staten også må bidra på driftssiden, sier kulturbyråd Hansen til Aftenposten.

Helleland svarer at dette er en helt ny diskusjon og at det da vil handle om alle store kulturinstitusjoner.

Ikke nødvendigvis. Munch er i verdensklasse. Det er gode grunner for å vurdere om Munch-museet er tjent med en annen organisering. Et alternativ som bør drøftes er at Oslo kommune overfører driftsansvaret til en stiftelse der staten bidrar med det meste av finansieringen og der kommunen og private sponsorer også kan bidra.

Det var en hard kamp i mange år før det endelig ble besluttet å bygge Operaen i Bjørvika. Med Lambda og Deichmanske vil det bli skapes et livskraftig miljø som vil tiltrekke både turister og byens innbyggere. Alt burde ligge til rette for at antallet besøkende kan økes betraktelig – og behovet for tilskudd reduseres.

Byggingen av det nye Nasjonalmuseet går sin gang. Problemet her er hva det gamle museet skal brukes til. Det har også værer diskutert i flere år. Det kan bli stående tomt.  På Ullevål står bygninger på til sammen 77 000 kvadratmeter tomme og ubrukte. Det er ikke penger til å pusse dem opp, og noen er verneverdige, så de kan ikke rives. Istedenfor bruker Oslo Universitetssykehus 200.000 millioner kroner hvert år på å leie andre lokaler.

Havnet i sirupen

Det skal også bygges nytt regjeringsbygg, men den saken ser ut til å ha havnet i sirupen. Det har snart gått fem år siden terrorangrepet, og enda er det ikke klart hva som skal bygges. Det gikk vinter og vår før en fant ut at høyblokka skulle stå. Så ble det en problem å få bygget nok antall kvadratmeter hvis ingen bygg skulle være høyere enn høyblokka. Det hadde gitt en langt bedre løsning å rive høyblokka som er lite funksjonell i forhold til dagens krav.

I 2014 vedtok regjeringen at Y-blokka skulle rives. I Aftenposten skriver avisens arkitektur- og kunstkritiker, Lotta Sandberg, som om det bare en meningsytring, ikke noe endelig vedtak. Nå varsler en internasjonal ekspertgruppe på verdensarv og kulturminnevern at de vil aksjonere mot at Y-blokka rives. De har nådd fram med protester både i Sverige og Russland.

Nå må regjeringen få opp farten. Den massive Picasso-veggen kan demonteres og føres opp et annet sted. Regjeringen bør sitte mest mulig samlet og i Oslo er det kamp om kvadratmeterne. Da kan ikke en ødelagt bygning med få etasjer belegge et gedigent areal om det aldri så mye er formet som en y.

En by må utvikles seg. Vi kan ikke ta vare på alt mulig som eksperter mener er verneverdig. Politikerne må skjære igjennom og vekte de ulike hensyn mot hverandre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *