Dolkestøt mot skatteparadisene

Knapt noe er så galt at det ikke er godt for noe. «Panama papers»-avsløringene må føre til at regjeringen får opp farten med å kreve full åpenhet om engasjement i skatteparadiser.

Skatteparadiser er synonyme med systematisk unndragelse av skatt og samfunnsskadelig virksomhet. Det er gammelt nytt. Det «Panama papers» bringer til torgs, sjokkerer fordi det dokumenteres hvor omfattende virksomheten er og hvor store ressurser som brukes for på sikre hemmelighold.

Ikke alle som har en konto i et skatteparadis, er kjeltringer eller skattesnytere. Det er ikke ulovlig å drive selskaper registrert i skatteparadiser.  Alle kan ikke gres med samme kam.  Flere som har penger plassert i skatteparadiser, oppgir kontiene sine til ligningsmyndighetene.

I tillegg til å være enn arena for skatteparadiser, legger skatteparadisene til rette for kriminell virksomhet og er en forutsetning for mye korrupsjonen. Vi kan ikke ha det slik lenger. Vi er på overtid med å få gi skatteparadisene nådestøtet.

Massive avsløringer

Knapt noe er så galt at det ikke er godt for noe. Avsløringene i «Panama papers» er så massiv, at det vil det få konsekvenser. Opinionen vil vende seg mot politikere som ikke vil rydde opp. Det vil måtte skje selv om det er mange politikere eller personer med politisk innflytelse plasserer som har penger i skatteparadiser.

Politikerne er i gang. Både EU og OECD varsler strengere regler. Stortinget er på ballen. Men det går knapt i skilpaddefart. Det er flertall på Stortinget for at norske selskaper skal pålegges å oppgi aktivitet i skatteparadiser. Men i Finansdepartementet rir man ikke samme dagen som en saler. De vegrer seg for å innføre strengere regler enn det som er i EU.

Vi har fått et eksempel på at samfunnet trenger at noen bryter sin taushetsplikt og lekker enorme mengder opplysninger som dokumenterer at mennesker med makt og rikdom opptrer som svikere mot det fellesskap de er en del av

Hvis alle skal tenke på denne måten, får en ikke gjort noe, sier Truls Wickholm, finanspolitiker for Arbeiderpartiet, til Vårt Land. Det har han rett i. Norge bør våge å vise vei. Det mest fornuftige politikerne kan foreta seg for å vise at de ikke aksepterer tingenes tilstand, er å få gjennomført det flertallet på Stortinget ønsker.

Venstre, MDG, Sp og SV stemte i fjor for at Oljefondet trekker seg ut av alle skatteparadiser. Det er grunn til å ta opp igjen denne diskusjonen.

Næringsminister Monica Mæland (H) bør også engasjere seg for at selskaper der staten har en eierandel, avstår fra å drive virksomhet i skatteparadiser. Den lønnsomheten får vi gi avkall på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *