Festung Europa

Faller Schengen, ender EU opp som en skygge av seg selv. Løsningen kan være at EU tar ansvaret for opprette gigantiske flyktningeleirer i Hellas og andre land slik at en kan oppnå kontroll med flyktningestrømmen og satse på kvoteflyktninger.

For noen uker siden sa UDI-sjef Frode Forfang klart i fra: Dagens system for å ta imot flyktninger kommer til å bryte sammen. Alternativet er at det opprettes store flyktningleirer, og at de kommer trygt som kvoteflyktninger til de land som vil ta imot dem. Utspillet ble ikke avvist. Det ble sett på som interessant. Det var heller ikke nytt. Flere har pekt på at vi styrer mot et sammenbrudd i de ordninger som er bygget opp for å ta imot flyktninger.

EU har nå gitt seg selv inntil åtte uker med å løse problemene knyttet til strømmen av flyktninger inn over Schengen-grensene.

Europarådet og FNs høykommisær for flyktninger opererer ut fra folkeretten og flyktningkonvensjonen. I deres verden er det enkelt. Det er bare å ta imot de som kommer og gi asyl til alle som trenger det og la de hente familien sin til sitt nye hjemland. I prinsippet har 60 millioner som er på flukt i verden rett til å komme til Norge eller et annet land og få sin søknad om asyl behandlet. Problemet er at EU ikke lenger ser seg i stand til å leve opp til disse konvensjonene. Politikere må nå begynne å si det de mener, at de ikke akter å ta imot alle som trenger beskyttelse. De later som om det kun er de som ikke trenger beskyttelse de vil returnere.

Tok imot 90 prosent

Sverige, Tyskland og Østerrike tok imot 90 prosent av flyktningene som kom til EU i fjor. Sverige har i praksis stengt grensene. De har i årevis vært flinkest i klassen når det gjelder å leve opp til sine internasjonale forpliktelser. Nå beskyldes de for å svikte. Angela Merkel presses hardt, ikke for å gjøre som Sverige, men i det minste å sørge for at det kommer langt, langt færre flyktninger til Tyskland i år sammenliknet med i fjor. Danmark leder an når det gjelder å vedta stå lover som gjør det minst mulig attraktivt for flyktninger å søke om asyl. Norge forsøker på det samme. Flere EU-land sier rett ut at de ikke akter å ta imot flyktninger.

Det første EU bør sørge for, er å sikre levelige tilstander her hvor millioner av flyktninger alt befinner seg.  Det neste er å opprette gigantiske flyktningeleirer i Hellas.

EU har laget en avtale med Tyrkia for å begrense strømmen av flyktninger til EU. Den ser ikke ut til å bety noe som helst. Så langt i år er det kommet 35 000 fra Tyrkia til Hellas. Det er 20 ganger mer enn i samme periode i fjor.

Den brutale sannhet er at EU ikke vil ha nevneverdig flere flyktninger. Det kom mange nok i fjor. Mennesker på flukt har ikke fått det med seg. Drømmen om Europa lever fortsatt. Den drømmen må EU forsøke å ta livet av. EU er i realiteten rede til å sette til side folkerett og flyktningkonvensjonen slik FN og Thorbjørn Jagland tolker den, men den slags sier man ikke rett ut.

Europakommisjonen har nylig kritisert Hellas for ikke å håndheve Schengen-avtalen og Dublinforordningen. Nå truer EU med å flytte Schengen til land som er i stand til å håndheve grensene sine.

Merkelige EU

Det er et merkelig spill EU driver. Hellas er et land som er knekket økonomisk. De er ikke i stand til alene å ta ansvar for innpå en million flyktninger som kan komme til å ta seg i land på en av de greske øyene. Hva hjelper det om de blir registrert i Hellas? Det er ikke til Hellas de har tenkt seg. De vil videre. EU kan ikke kreve at Hellas skal sperre de inne eller frakte de tilbake til Tyrkia.  EU må på banen. De kan ikke overlate ansvaret for å håndheve grensen mot Tyrkia til Hellas alene.

Det er i dag store flyktningleirer i Tyrkia, Libya, Jordan og Libanon. På grunn av pengemangel er forholdene så elendige at flyktningene føler seg presset til å dra videre. Det første EU bør sørge for, er å sikre levelige tilstander her hvor millioner av flyktninger alt befinner seg.  Det neste er å opprette gigantiske flyktningeleirer i Hellas. Hellas ha ikke økonomi til å drive disse. EU må stå for finansieringen. Gideon Rachman, kommentator i Financial Times, tror Hellas vil kunne gå med på dette dersom EU går med på å slette store deler av gjelden Hellas har til EU.

Tilsvarende leire bør også opprettes i Italia og i andre land. Da ligger det til rette for at de enkelte landene kan ta imot flyktninger etter et kvotesystem. Mennesker kan bli boende lenge i disse leirene, noen fordi de ikke trenger beskyttelse, andre fordi EU ikke ta imot mange nok som trenger beskyttelse. Når en flyktningleir blir endestasjon for mange, vil færre legge i vei på en lang og farefull ferd og langt færre vil kjøpe tjenester fra menneskesmuglere.

Norge bør være rede til å bruke flere milliarder på å bygge opp nye ordninger for hvordan flyktningstrømmen til Europa skal organiseres. Nå bruker vi for mye på flytninger som kommer til Norge og for lite på flyktninger som lever på eksistensminimum i flyktningleirer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *