Fritt ord til frittalende Mood

I en tid hvor mulighetene for å ytre seg i flere deler av offentlig sektor er under betydelig press, taler generalløytnant Robert Mood høyt og tydelig. Den slags åpenhet der taushet gjerne lyder, belønner Fritt Ord med sin hederspris.

Generalløytnant Robert Mood (57) får Stiftelsen Fritt Ords Pris 2016 for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet. Alle forstår at det i Forsvaret må det være en del hemmeligheter. Men det bør ikke brukes som en slags unnskyldning for å skule seg bak taushet når det ikke er noen grunn til det. Også ansatte i Forsvaret har rett til å ytre seg om aktuelle spørsmål i samfunnet og si sin mening om hvilken rolle Forsvaret skal spille. Det er nettopp dette Robert Mood gjør.

«Robert Moods mange og debattvekkende bidrag er særlig viktige fordi vi lever i en tid da ytringsmulighetene for ansatte i flere deler av offentlig sektor er under betydelig press. Samtidig ser vi at mediene og allmennheten i mange tilfeller har problemer med å få innsyn», heter det i begrunnelsen fra Fritt Ord. Robert Mood søker åpenhet der andre velger lukkethet. Derfor vil Fritt Ord hedre ham. Prisen er på 400.000 kroner og er stiftelsens høyeste utmerkelse. Med prisen følger også Fritt Ord-statuetten signert Nils Aas.

Styreleder Georg Fr. Rieber-Mohn i Fritt Ord sier til NTB at en sentral militær leder som Robert Mood kan være en inspirasjon for andre borgere som vil engasjere seg med sin fagkunnskap i debatter om omstridte temaer.

Stiftelsen understreker at det sjelden skjer at høytstående embets- og tjenestemenn deltar så aktivt og modig i offentlig debatt. Robert Mood har gjort det med opplysende og kritiske innlegg om forsvarspolitikk, og om temaer som ligger fjernere fra hans eget arbeidsfelt, mener stiftelsen.

Blant temaene Mood har engasjert seg i, er de norske styrkene i Afghanistan, behandlingen av Forsvarets veteraner, størrelsen på forsvarsbudsjettet, nedbyggingen av hæren, Vestens forhold til Syria-krisen, bevæpningen av norsk politi og Norges forhold til Russland.

Mood er ikke den eneste frittalende høyt på strå i forsvaret. Tidligere forsvarsminister Sverre Diesen deltar også i samfunnsdebatten med vesentlige bidrag. Han går ikke av veien for å provosere politikerne. Han var temmelig frittalende også da han var forsvarssjef og det var en utbredt oppfatning av forsvarsministeren forsøkte å vingeklippet Diesen.

Mood er tydelig og åpen og han vet hvor grensene for hva han kan si går.

57-årige Mood ble i 2014 utnevnt til generalløytnant og sjef for Forsvarets militærdelegasjon ved NATO-hovedkvarteret i Brussel. Tidligere har han hatt en lang rekke lederstillinger i det norske Forsvaret, blant annet som sjef for Telemark Bataljon og som generalinspektør for Hæren. Internasjonalt har han blant annet vært utnevnt av FNs generalsekretær til sjef for observatørkorpset i Midtøsten (UNTSO), og senere til sjef for FNs observatørstyrke i Syria (UNSMIS).

Prisen deles ut under en seremoni i Operaen i Oslo 10. mai.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *