Inntar vinnerposisjon

Trygve Slagsvold Vedum er i støtet, ikke på grunn av egen politikk, men ved å la Senterpartiet framstå som en kontinuerlig og bredsporet protestbevegelse mot regjeringens sentralisering og nedprioritering av «de små».

EU-kampen var en gullalder for Senterpartiet. Anne Enger Lahnstein ble i sin tid lansert som statsministerkandidat. De siste årene har det godt jevnt nedover med Sp, som med SV og KrF. De nådde bunnen for noen år siden da Liv Signe Navarsete og Ola Borten Moe trakk i hver sin retning fra sine statsrådstaburetter. Det endte med at de samlet seg om Trygve Slagsvold Vedum som ny leder i 2014. Siden den tid har det gått jevnt og trutt oppover for Sp. Sp er omtrent dobbelt så store på de beste meningsmålingene sammenliknet med de dårligste for tre år siden. De beveger seg nå mot en oppslutning på nærmere 7 prosent. Avstanden ned til KrF og Venstre øker måned for måned. Sp er i dag det ledende sentrumspartiet. Det betyr ikke all verdens, for vi har fått en todeling av politikken, enten hører man til i den borgerlige eller den rødgrønne leir. Det er ikke Senterpartiet imot at det er blitt slik. Det er KrF som har problemer med det, i noe mindre grad Venstre.

Person og politikk

Det er både person og politikk som har bidratt til Senterpartiets framgang. Trygve Slagsvold Vedum er ingen stor politisk nytenker, men han er en dyktig politisk håndverker. Han er raskt på ballen, tydelig i mediene, har en god replikk, et smittende humør og tar ikke seg selv alt for høytidelig. Slagsvold Vedum skaper god stemning rundt seg. Han har etter hvert bygget seg autoritet som partileder og virker ikke påfallende opptatt av å holde orden i rekkene. En partileder må velge sine konflikter med omhu. Det klarer Slagsvold Vedum. Noen er ikke verre enn at han kan spøke de vekk.

Men det er ikke et dusin spennende utspill og et snes nye tiltak som har fått velgerne til å oppdage Senterpartiet som veivisere for framtiden. Senterpartiet vandrer på de gamle, velkjente stier

Men det er ikke et dusin spennende utspill og et snes nye tiltak som har fått velgerne til å oppdage Senterpartiet som veivisere for framtiden. Senterpartiet vandrer på de gamle, velkjente stier. De er blitt landets konservative parti. De kan, som Høyrefolk sa tidligere, si at de vil forandre for å bevare. Ellers kan det være som det er. Da de regjerte sammen med Ap, synes de det kom alt for mange radikale forslag til endringer fra Aps side. Sps folk i regjering sto konstant på bremsepedalen og fikk reformvillige Ap til å bevege seg med så små steg at Jens Stoltenberg ble kritisert for å gi bremseklossene i Sp for stor makt.

Når Senterpartiet kryper oppover på meningsmålingene, skyldes det den politikken regjeringen fører. I sak etter sak er det Senterpartiet som fremstår som det tydeligste opposisjonspartiet. Trygve Slagsvold Vedum holder neppe rede på hvor mange ganger han har angrepet regjeringen for å presse fram en sentralisering som folk ikke ønsker. Slagsvold Vedum har null sans for kommunereformen, politireform, sykehusreform, høyskolereform eller hva det skal være. Det som fører til at en kontor i distriktene legges ned, er Slagsvold Vedum imot, litt forenklet sagt. I Senterpartiet tror de ikke på at større enheter betyr lavere kostander og økt effektivitet. De vil ha nærhet til der folk bor, enten det gjelder politi, sykehus eller diverse offentlige tjenester.

Kontinuerlig protestbevegelse

Senterpartiet framstår som en kontinuerlig protestbevegelse mot utviklingen. Når det skjer store omstillinger i offentlig sektor, skapes det uro. Selv om regjeringen vegrer seg for å bruke tvang mot kommuner i et valgår, må vi regne med økt uro i kommunene framover. Dette vil Trygve Slagsvold Vedum vite å utnytte til egen fordel.

Slagsvold Vedum er i det hele tatt god til å identifisere saker som han kan profilere seg på. Han har klart seg bra i det vanskelige terrenget en må bevege seg i flyktningpolitikken. Han klarte også å utnytte problemene rundt Rygge flyplass og flypassasjeravgiften til eget partis fordel.

I opposisjon får Senterpartiets representanter markert seg på et bredt felt. De oppleves som relevante og tydelige i velgergrupper som er skeptisk til utviklingen. Alt tyder på at det kommer til å gå Senterpartiets vei i tiden framover.

KrF og Senterpartiet står hverandre nær. Trygve Slagsvold Vedum og Knut Arild Hareide snakker godt og mye sammen for tiden, melder Dagsavisen.

Er det noen som hører sammen, er det KrF og Senterpartiet. Men de har altså endt på hver side av den avgjørende skillelinjen i dagens politikk.

Men hvor gode venner de kan bli politisk gjenstår å se. Nationen presenterer en undersøkelse i dag som viser at et klart flertall av KrFs velgere ikke ønsker at KrF skal gå inn i regjering med de rødgrønne.

Knut Arild Hareide lider valgets kval. For Trygve Slagsvold Vedum er det bare tur og kjør som gjelder nå – mot alt mulig som regjeringen finner på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *