Kolberg med komite i grøfta

Stortingets kontrollkomité har endt opp som en løs kanon i vårt parlamentariske system. Riksadvokaten, Michael Tetzschner og Agendas Marte Gerhardsen har sagt ifra. Komitéen med Martin Kolberg i spissen nekter å innse at de har ramlet i grøfte i Telenor-saken.

Riksadvokaten grep inn og fikk stoppet den planlagte høringen om Telenor og Vimpelcom fordi saken var under politietterforskning. Komitéen sa de ville finne sannheten, om det hadde foregått korrupsjon eller ikke. Her skulle det spørres og svares til den store gullmedaljen. Riksadvokaten måtte i diplomatiske ordelag minne om at det er politi- og påtalemakt som driver etterforskning.  Vimpelcom har innrømmet korrupsjon og fått sin straff. Slik sett er saken over. Men saken mot konsernsjef Jo Lunder som Økokrim holder i, er ennå ikke avsluttet.

Den granskingen som Telenor tok initiativet til, er avsluttet. I sin rapport slår Deloitte fast at det er ingen tegn på at Telenor har medvirket til korrupsjon eller har bidratt til å forhindre at det ble kjent. Styret i Telenor får ingen kritikk. To konserndirektører kritiseres for ikke å ha informert konsernsjef Baksaas om mistanker om korrupsjon. De hadde imidlertid henvist varsleren til å ta saken opp med konsernledelse og styret i Vimpelcom. Den slags var ikke en sak for Telenors ledelse. Slik oppfattet de beskjeden Jon Fredrik Baksaas hadde gitt. Vimpelcom var et eget børsnotert selskap og all informasjon herfra skulle gå via selskapets organer.

Det var ingen saklig grunn for å fjerne finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen. Stortingets kontrollkomité hadde imidlertid skapt så mye oppstyr rundt denne saken, at den nye ledelsen i Telenor fant ut at det beste ville være å servere politikerne og opinionen Aa og Espens hoder på et fat sammen med en løfte om at de skal skjerpe seg og at alle skal kurses i etikk. Rapporten fra Deloitte avdekket ikke noe etisk svikt, men ingen har vondt av kurs i etikk. Den salgs tar seg godt ut.

Vil droppe høring

Michael Tetzschner mener Deloitte-rapporten frikjenner ledelsen i Telenor og at det ikke er noen grunn for å arrangere flere høringer om saken. Men flertallet i komitéen vil kjøre full pakke 27 mai.

Lederen for tankesmien Agenda Marte Gerhardsen tok en kraftig oppgjør med Kontrollkomitéen i Dagens Næringsliv lørdag. Hun hevdet komitéens behandling av Telenor-saken var pinlig og at komiteen truer den norske eiermodellen. Hun er sterk tilhenger av at staten skal være inne på eiersiden som i dag, men understreker at det forutsetter at staten opptrer på lik linje med andre eiere.

Hva i alle dager har en leder for et utenlandsk børsnotert selskap der Telenor eier 34 prosent og som i attpåtil er under etterforskning å gjøre i Kontrollkomiteen?

I DN i dag svarer Martin Kolberg at det er «veldig trist å se at vi har en leder for en sosialdemokratisk tenketank som tenker sånn». Makan til skivebom. Lederen for Stortingets fremste kontrollorgan møter kritikk med å si at han er trist. Det skulle vel ikke forholde seg slik at det også trillet en tåre ned over kinnet da han leste hva Gerhardsen mente? Kolberg og hans komité ser på seg selv som utvalgte for å passe på alle andre. Da bør de være i stand til å ta inn over seg hvordan omverdenen ser på de de holder på med.

Kolbergs forsøk på å manipulere Gerhardsen ut på sidelinjen, bør noen i Ap ta fatt i. Jonas Gahr Støre bør gi beskjed til partiets gamle partisekretær at han får lære seg å ta kritikk som en mann og ikke utbasunere for all verden hvor trist og lei seg han blir over at ikke alle mener det samme som han.

Komiteen oppgave

Kontrollkomitéen gjennomførte for noen uker siden en forbilledlig høring om Westerdalssaken. Salget av utrangert militært utstyr er en annen sak hvor komitéen holder seg til mandatet og belyser sak og ansvarsforhold. Kolberg peker med rette på at komiteens oppgave er å «tilse at statsråden og departementet har fulgt med på Telenor-saken i tilstrekkelig grad. Men så går han i grøfta igjen.

– Det er ikke departementet eller statsråden som kom til Stortinget og fortalte at Telenor er involvert i dette. Det er det Dagens Næringsliv og andre deler av pressen som gjorde. Det er en betydelig betenkelighet for oss. Og attpåtil opplevde vi at Stortingets høring og debatt i stortingssalen ble ført på gale premisser fordi ledelsen i Telenor feilinformerte eller unnlot å informere statsråden – og dermed Stortinget – om deres kunnskap om den kriminelle handlingen. Dette er jo veldig alvorlig, sier Kolberg.

Det er så lite betenkelig og spesielt det kan få blitt at det er mediene som avslører en sak, og det lenge før eierne blir orientert. Mediene skriver fordi det er noen som vil forteller, og de får beskyttelse som kilder slik at de ikke risikerer noe ved å fortelle det det vet. Verre er det ikke.

Jon Fredrik Baksaas vil komme til Stortinget å fortelle at han fikk beskjed av politiet om ikke å si alt han visste om Vimpelcom- saken fordi det kunne skade etterforskningen. Mer dramatiske er ikke det. Tidligere styreleder Svein Aaser vil komme til å gå i rette med Kolbergs påstand om at han han skult opplysninger for Stortinget eller sagt noe som ikke er sant.

De som kommer til høringen 27. mai, kommer ikke med bøyd nakke. Saken er i realiteten over og flere er ute av sine posisjoner. Kontrollkomiteen må regne med å bli utfordret.

Komiteen har også innkalt tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder som fortsatt er under etterforskning. «Vi vil ikke røre de kriminelle sidene av saken», sier Kolberg. Hva Lunder skal snakke om hvis det ikke dreier seg om korrupsjon, er ikke godt å si. Om Lunder vil møte, er et åpent spørsmål. Riksadvokaten burde ha grepet inn denne gangen også. Hva i alle dager har en leder for et utenlandsk børsnotert selskap der Telenor eier 34 prosent og som i attpåtil er under etterforskning å gjøre i Kontrollkomiteen?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *