Ledelse er ikke jus

Advokat John Christian Elden tar feil når han hevder Geir Gudmundsen kunne fortsatt som politimester i Bergen fordi han ikke hadde gjort seg skyld i noe straffbart, men han har rett i at politimannen Stein-Robin Kleven ikke kan avsettes for å ha skjelt ut Jens Stoltenberg og Hadia Tajik på Facebook.

Spesialenheten åpnet i fjor sommer etterforskning av daværende Hordaland politidistrikt etter at etterforskeren Robin Schaefer varslet om sviktende etterforskning av Monika Sviglinskajas død i 2011. De skulle spesielt se om arbeidsmiljøloven var blitt brutt i forbindelse med måten varsleren var blitt behandlet på. Spesialenheten konkluderer med at ingen enkeltpersoner ved Hordaland politidistrikt har brutt arbeidsmiljølovens bestemmelser på en måte som medfører straffansvar. Etterforskningen ble satt i gang etter at advokatfirmaet Wiersholm fastslo at ledelsen i politidistriktet brøt arbeidsmiljøloven og interne regler for håndtering av varsling da Schaefer sa ifra om store svakheter i etterforskningen av Monika-saken. Wiersholm mente også at Schaefer ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse.

Ikke overrasket

Advokat Jan Fougner i Advokatfirmaet Wiersholm, sier til NTB at han ikke er overrasket over Spesialenhetens konklusjon.

– Vi mente ikke at straff var noen naturlig reaksjon på de forholdene vi påpekte. Straff brukes ikke på denne type forhold, men er forbeholdt alvorlige arbeidsulykker eller andre tilsvarende hendelser, sier Fougner og legger til at han ble overrasket over at Spesialenheten åpnet for etterforskning etter at deres rapport ble lagt fram.

Fougner og Elden forkludrer ledelsesperspektivet ved å komme trekkende med juridiske argumenter. Fougner tar feil i sak. Elden tar feil i sin bedømmelse av konsekvensene.

Det er et merkverdig standpunkt. Fougner har hevdet at politiet opptrådte ulovlig da Schaefer varslet.  Han bør ikke bli overrasket over at påtalemakten vil ta stilling til saken og at de som at som mener de urettmessig er anklaget for lovbrudd vil bli renvasket. Spesialenheten har nå konkludert med at det er Fougner som har tatt feil.

Når advokater som Fougner feiltolker loven og flere ledere blir hengt ut som lovbrytere, bør saken etterforskes. Det kan ikke være fritt fram for advokater å synse i vei. Fougner bør ta lærdom av denne saken og opptre mindre skråsikkert neste gang han skal ikke vurdere slike spørsmål.

Reaksjonene fra John Christian Elden, som politimester Geir Gudmundsen hentet inn som forsvarer, er ikke stort bedre. Gudmundsen trakk seg fra jobben etter at Fougner- rapporten slo fast at arbeidsmiljøloven var brutt. Elden sier at konklusjonen fra Spesialenheten samsvarer med Gudmundsens oppfatning av situasjonen.

-Sannsynligvis hadde han blitt sittende i jobben dersom denne rapporten hadde foreligget i fjor, sier Elden til NTB.

Det er grunn til minne Elden om at ledere ikke skal bli sittende i en jobb med den begrunnelse at det viser seg at de ikke har gjort noe straffbart. Det var ikke lovbrudd som var Gudmundsens problem. Problemet var at han sviktet som leder. En ting er feilen som ble gjort i etterforskningen. Den kan ikke Gudmundsen personlig lastes for. Men han kan lastes for at han ikke maktet i lede politikammeret godt nok i den krisen som oppsto. Han sviktet både internt og eksternt. Han burde trukket seg lenge før han gjorde det, fordi krisen var så massiv og han maktet ikke å ta grep som kunne roe situasjonen og gjenopprette tillit og omdømme. I alt er det seks personer som har varslet om alvorlig kritikkverdige forhold ved Hordaland politikammer. Det forteller hvor ille det sto til.

Politimestre er embetsmenn. Derfor kan de klamre seg til en stilling lenger enn godt er. Regjeringen vil at politimestrene fortsatt skal være embetsmenn og har omgjort beslutning til tidligere justisminister Grete Faremo om at de skulle ansettes på vilkår som ledere i sykehusene for eksempel. De kan sies opp dersom det er saklig grunn for det. Det var saklig grunner for at Gudmundsen burde trekke seg. Men både Fougner og Elden forkludrer ledelsesperspektivet ved å komme trekkende med juridiske argumenter. Fougner tar feil i sak. Elden tar feil i sin bedømmelse av konsekvensene.

Tull om Hadia Tajik

John Kristina Elden har en god sak når han skal overbevise retten om at det ikke er grunnlag for å si opp etterforskeren Stein-Robin Kleven Bergh i Hamar for det han har skrevet om Jens Stoltenberg og Hadia Tajik på Facebook. Han fikk først sparken i 2013 da han kalte Stoltenberg et «krapyl». Oppsigelsens ble trukket tilbake og ledelsen ved politikammeret regnet med at han ville gå stillere i dørene. I august i fjor uttalte Tajik til Aftenposten at hun er kritisk til å forby utsagn som hyller terror.

«Sånne sitter på Stortinget – selvsagt for Ap. La oss hylle terrorister! Er ho tilhenger av ABB også? Fan?» skrev Kleven Berg på sin Facebook-side.

Da fikk politiledelsen nok. Prosessen med å få ham ansatt ble satt i gang. Det var ikke det han hadde skrevet om Tajik isolert sett som var grunnen, slo politimester Tormod Bakke fast.

-Det er i retning av at man behandler ting som går på innvandringsproblematikk på en helt spesiell måte som andre vil oppfatte som krenkende. Det er hovedinnvendingen. Når det gjelder Tajik, vil det isolert sett ikke kunne utløse noen reaksjoner annet enn at det også er i en form som er respektløs, forklarer han til NTB.

Det Stein-Robin Kleven Bergh skriver om Tajik er tull og fortjener ikke å bli gjenstand for en seriøs debatt. Kleven-Bergh bør skjerpe seg. Vi forventer at mennesker i uniform skal ha et visst presisjonsnivå, holde en viss intellektuell standard og ikke synke ned i understrømmen av usakligheter og oppgulp som sosiale medier er fullt av. Men det Kleven-Berg har skrevet kvalifiserer ikke for å miste jobben. Politi er ikke fratatt sin ytringsfrihet. Polititjenestemenn må ha lov til å ha umodne og tullete meninger. Han burde fått en kraftig korreks av politimesteren med pålegg om å skjerpe seg. Oppsigelser skal ikke være det første virkemiddelet en tyr til. Det var det i denne saken. Å kalle Jens Stoltenberg et «krapyl» bør ikke politimesteren la passere. Men det er ingen saklig grunn til oppsigelse. John Christian Elden er en sterk forsvarer av ytringsfriheten og ansattes rettigheter. Denne saken bør politiet tape og ta lærdom av.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *