Ledere velger Dagens Perspektiv

Sammenlignet med i fjor er det to prosent færre ledere og beslutningstakere som leser toneangivende medier. Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse har en samlet øking på fem prosent.

Ipsos MMIs Fagpresse-undersøkelse viser for første gang en svak nedgang i den totale lesing av papir eller digitalutgaven, blant de 28 titlene som er med i undersøkelsen.

Nedgangen sammenlignet med fjoråret er på to prosent. Det er ledere og beslutningstakere som omfattes av undersøkelsen.

– Nedgangen i lederes lesing skyldes i hovedsak 10 prosent fall i lesing på papir. Tidligere år har lederes bruk av digitale plattformer for lesing oppveiet for fallet på papir, men veksten i digital lesing i årets undersøkelse var ikke stor nok for å kompensere for nedgangen sier seniorkonsulent Bente Dahlum i Ipsos som er ansvarlig for gjennomføringen i en pressemelding.

Generasjonsskillet i mediekonsum, som fremstår i mediebildet generelt, gjør seg nå i større grad gjeldene også blant ledere. Mens vi i tidligere år har sett en klar tendens til færre lesere av papirutgaven hos yngre ledere under 44 år, har denne trenden forplantet seg til ledere i aldersgruppen 45-54 år, med et fall i papirlesing på 22% i årets undersøkelse.

Lesertallet for Ukeavisene Ledelse har gått ned fra 27 000 til 24 000, en nedgang på 11,1 prosent. Gjennomsnittlig nedgang for bransjen er på 9,9 prosent.

Når digital lesing medregnes økes det samlede lesertallet til 36.000 til 38.000. Det er en framgang på 5,6 prosent, mens nedgangen for bransjen som helhet var på 2,3 prosent.

28 titler (2015-2016) Alle ledere Under 44år 45-54 år 55 år+
Papir

-10%

-9 %

-22 %

0,4 %

Total lesing papir/digitalt*

-2%

-5 %

-10 %

6 %

Tabell: Totale lesertall for noen av de største avisene og fagbladene – nettokombinasjonsdekning: Papir og digital lesing

*Nettokombinasjonsdekning papir/digitalt

2015

2016

Differanse

DIF (%)

VG

324000

329000

5000

1,5

Aftenposten Morgenutgave

193000

201000

8000

4,1

Dagbladet

224000

201000

-23000

-10,3

Dagens Næringsliv

194000

195000

1000

0,5

Kapital m.Hegnar

140000

158000

18000

12,9

TU Teknisk Ukeblad

117000

115000

-2000

-1,7

Finansavisen m.Hegnar

92000

94000

2000

2,2

n by Norwegian

95000

74000

-21000

-22,1

Byggeindustrien

63000

65000

2000

3,2

Ukeavisen Ledelse/Dagens Perspektiv

36000

38000

2000

5,6

Anlegg og Transport

37000

35000

-2000

-5,4

NæringsEiendom

32000

35000

3000

9,4

Kommunal Rapport

39000

34000

-5000

-12,8

PCWorld i CW

40000

34000

-6000

-15,0

Computerworld Norge

31000

29000

-2000

-6,5

*Merk! For mediets totale dekningstall er den digitale lesing basert på samme utgivelsesperiode som for papirutgaven: VG = lest papirutgaven i går kombinert med lest VG digitalt i går, Ukeavisen Ledelse =lest papirutgaven siste 7 dager kombinert med lest digitalt siste 7 dager. Enkelte titler har ikke egen nettside, og vil således ikke få tillegg I det totale lesertallet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *