Leger på bakbeina

Legeforeningen bør bruke sommeren på å komme seg ut av bakstreveriet og finne ut hva de mener om utviklingen av sykehusene i Oslo.

Hovedtillitsvalgt for legene ved Oslo Universitetssykehus, Aasmund Bredeli, fikk flere muligheter i forrige uke til å forklare hva legene mener om vedtaket om å legge ned Ullevål sykehus, utbygging på Aker og Gaustad og nytt bygg for Radiumhospitalet. Men han kom stort sett ikke lenger enn til å si han var imot, fordi han trodde Helse Sør Øst ikke ville klare det økonomisk. Han trodde nybyggingen ville gå ut over pasientene og ville heller ha lokalsykehus, sa han til NRK.

Bredeli har de siste årene vært en ramsalt kritiker både av ledelsen av Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus (OUS) og diverse helseministre. Det har det vært god grunn til. For etableringen av OUS er et eksempel på hvordan man ikke skal drive fusjon. Premissene for sammenslåingen av de tre sykehusene var uklare og det manglet planer for gjennomføringen da sykehuset ble etablert i 2009. Den første direktøren, Siri Hatlen, kastet håndkledet før to år var gått. Hun ville ha klarhet og mandat, men det fikk hun ikke. Noen år seinere måtte også direktøren for Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, finne seg noe annet å gjøre. I 2012 mønstret Bjørn Erikstein på som direktør. Han er lege og kjenner sine pappenheimere. Han kom fra jobben som ekspedisjonssjef i Helsedepartementet. Som byråkrat av den robuste typen, har han en viss trening i å forholde seg til politisk vingling og at ting ikke alltid er som de bør være. Den slags kommer godt med for den som skal lede OUS.

60 steder

Erikstein tok raskt opp lokaliseringtråden fra Hatlen. OUS har i dag adresse på over 60 steder. Flere av bygningene ved Ullevål er falleferdige. Radiumhospitalet kan ikke overleve i nåværende lokaler. Ahus som skulle ta over fra Aker, er fullstendig sprengt. Det må bygges nytt. Erikstein mente det beste ville være å bygge et gigantsykehus på Gaustad. Det ville ha blitt Europa største. Det er ikke vanskelig å forstå at det finnes argumenter for samle mest mulig på et sted. Men for å bygge et slikt gigantsykehus, måtte store deler av veinettet i området blitt lagt om. Hele prosjektet ville ha kostet for mange titalls milliarder. Etter hvert kom det såpass tett med negative signaler at Erikstein forsto at planene ikke ville la seg gjennomføre. Flere pekte dessuten på at det ikke er gitt at sykehus blir mer effektive desto større de blir. Størrelse skaper også ineffektivitet ved at oversikten forsvinner og beslutningsprosessene blir for trege. Dette synet fikk et visst gjennomslag da Stortinget i vinter behandlet helseminister Bent Høies lenge varslede sykehusplan. Det ble enighet om at det bør legges opp til en «plasskommandant» ved hvert sykehus samtidig som en koordinerer felles tjenester der innad i foretaket. Denne tenkningen kan føre til at det blir en direktør både for Rikshospitalet og Aker som rapporterer til Erikstein.

Det er utmerket at Bredeli vil kjempe for pasientene. Men han må da kunne ta stilling til hva som er den beste løsning med hensyn til lokalisering for OUS.

I 2015 ble Cathrine M. Lofthus direktør for Helse Sør-Øst. Hun har brukt tiden på å orientere seg i det politiske og økonomiske landskapet rundt OUS. Hun så sakene med friske øyne og var ikke bundet til det Helse Sør-Øst har ment og sagt tidligere.

Høie godkjente

Helseminister Bent Høie godkjente planene uken etter. Han understreket at utbyggingen av Aker skal starte samtidig med utbyggingen av Gaustad. Finansieringen er langt ifra i boks. Helseministeren forutsetter at Helse Sør-Øst klarer utbyggingen på samme måte som andre helseforetak har klart det. Det spørs. Når det gjelder sykehusbygninger i Oslo, er det omtrent som med skinner og signalanlegg for jernbanen. Det er et etterslep på milliarder.

Det som er avgjørende for OUS, er at de etter at sykehuset har eksistert i syv år, har fått vedtatt en plan for hva som skal skje på det bygningsmessige området. Politikerne kommer til måtte gi ekstrabevilgninger. De vil ikke orke å kutte drastisk i pasienttilbudet.

Det er her Bredelis engasjement er vanskelig å forstå seg på. Hva er alternativet til det som nå er vedtatt?  Vil ha opprettholde Ullevål? Oppheve fusjonen? Oslo har også Lovisenberg og Diakonhjemmets sykehus. Vil han bygge et lite sykehus til?

Det er utmerket at Bredeli vil kjempe for pasientene. Men han må da kunne ta stilling til hva som er den beste løsning med hensyn til lokalisering for OUS. Det som nå er vedtatt, virker som en god plan. Den bør kunne samle sykehuset.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *