Statkraft på børs

Regjeringen har sviktet når det gjelder å styre Statkraft. Det ser ut til at det er nødvendig å få inn private eiere for å gi selskapet den styringsfart og retning som er nødvendig.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og er godt posisjonert for å kunne vokse som kraftselskap i Europa. Problemet er at de har en eier som ødelegger for selskapet. For å få statsbudsjettet i balanse, ble Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om å inndra halvparten av de 10 milliardene selskapet fikk i 2014 for å styrke egenkapitalen. Noen måneder før hadde regjeringen grepet inn og nærmest pålagt selskapet å satse milliarder på et fornybarprosjekt i Trøndelag. Den slags kan politikerne gjøre når selskapet eies 100 prosent av staten. I 2010 måtte selskapet vente flere år på at staten skulle bestemme seg for om de ville styrke egenkapitalen. Daværende styreleder Arvid Grundekjøn valgte å kritisere regjeringen offentlig for sendrektighet. Det endte med at Trond Giske skiftet ham ut som styreleder ved første anledning.

Statkraft er eid 100 prosent av staten og omsetter for om lag 52 milliarder kroner årlig. Da regjeringen i 2014 bestemte seg for å styrke egenkapitalen med 10 milliarder, uttalte næringsminister Monica Mæland at Statkraft nå var i stand til å investere 60 milliarder kroner i fornybare energiprosjekter. Nå skulle det bli vann på mølla. Hva Statkraft er i stand til etter at regjeringen halvveis har ombestemt seg, er ikke godt å si.

Aksjonærenes interesse

Parlamentarisk nestleder i Høyre, Nikolai Astrup, har tatt til orde for å få private inn på eiersiden. Det vil føre til at staten ikke kan skalte og valte med selskapet slik det skjer i dag. Det må da tas hensyn til hva som er i alle aksjonærenes interesse.

De rødgrønne er neppe med på en privatisering. Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomitéen på Stortinget, sier til Dagens Næringsliv at han «kjenner at han blir svært irritert» over Astrups forslag. Framfor å dele sitt følelsesliv med leseren, burde Pollestad engasjere seg i å finne en løsning for Statkraft. Han har et poeng når han hevder at regjeringen styrer Statkraft som «ikke en gang er en elevbedrift verdig».

Alternativet er at regjeringen innrømmer at de har rotet det til for Statkraft i årets budsjett og gjør det klart at den vil tilføre selskapet flere milliarder fordi den ønsker at Statkraft skal være, for å bruke Hjemdals uttrykk, «en plogspiss i fornybarsamfunnet»

Venstre, KrF, Høyre og Frp har vært enige om at Statkraft ikke skal privatiseres. Men når poltikerne ikke klarer å skjøtte det ansvaret de har fått, bør de vurdere alternativer. Line Henriette Hjemdal (KrF) sier til Nationen at det ledende prinsipp for KrF er at vannet hører fellesskapet til. Hun er med på å diskutere løsninger som kan gjøre Statkraft til en «plogspiss i fornybarsamfunnet nasjonalt og internasjonalt».

Marius Holm, leder for Zero, mener alt er bedre enn dagens situasjon med en eier som ikke makter å opptre profesjonelt og langsiktig.

Nikolai Astrup har forståelse for prinsippet om at «vannet hører fellesskapet til» og at den verdiskapingen vannet representerer bør forbeholdes fellesskapet. Slik er det for olje og gass også. Der opererer vi med statens direkte eierskap (SDØE) forvaltet av helstatlige Petoro som sørger for at staten får hånd om verdiskapingen i form av skatt.

I forbindelse med en stadig sterkere privatisering innen fiskeri, kan det der også bli aktuelt å innføre et system med en grunnrente som sikrer fellesskapet inntekter. Det ser imidlertid ikke ut til at regjeringen får flertall for å gå enda lenger i privatisering av fiskeressursene.

Påført skade

Regjeringen har påført selskapet en skade som bør repareres raskt. Statkraft trenger private eiere som kan tilføre selskapet de milliardene regjeringen ikke vil gi. Det er en fordel for Statkraft med private eiere på laget som er opptatt av at selskapet skal hente ut sitt potensial i det europeiske fornybarmarkedet.

Alternativet er at regjeringen innrømmer at den har rotet det til for Statkraft i årets budsjett og gjør det klart at den vil tilføre selskapet flere milliarder fordi de ønsker at Statkraft skal være, for å bruke Hjemdals uttrykk, «en plogspiss i fornybarsamfunnet». Det finnes neppe noe mer fornuftig enn å investere i fornybar energi. Vi har milliarder nok i oljefondet til å gi Statkraft de musklene de trenger. Men når regjeringen ikke vil satse det som trengs innen fornybar sektor, får en slippe til private framfor å holde seg med Statkraft som melkeku når det trengs. Med den store bruken av oljemilliarder regjeringen legger opp til, er det pinlig å behandle Statkraft slik de borgerlige gjør. Man gjort er gjort. Astrup kjenner sine folk og den manglende vilje til å investere i fornybar energi. Det ser ut til at de borgerlige må følge han på børs med Statkraft.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *