Todelt helsevesen

Det er ingen grunn for politikerne til å bekymre seg over at folk som har godt med penger kjøper seg behandling de ikke får i det offentlige helsevesenet. Den slags todeling av helsevesenet lever vi godt med.

– Vi er på vei inn i et todelt helsevesen. De som har penger og forsikring får behandlingen, men de som ikke har det, får ikke samme mulighet. Da blir det til slutt et todelt helsevesen, sier Olaug Bollestad (KrF) til Aftenposten.

Bakgrunnen er at 30 pasienter betaler for kreftbehandling ved Aleris fordi det offentlige ikke tilbyr behandlingen.

Også Audun Lysbakken (SV) reagerer på at menneskers mulighet til å leve lenger avhenger av lommeboken. Han synes det er urettferdig for dem som ikke klarer å betale.

Kjersti Toppe (Sp) synes det hele er uakseptabelt og at det undergraver tilliten til det offentlige helsevesenet når det finnes et helsevesen på «utsiden» som avhenger av den enkeltes lommebok.

Også Torgeir Micaelsen (Ap) og Ketil Kjenseth (V) er betenkt over situasjonen.

Intet stort omfang

Det er det liten grunn til. Vi snakker ikke om et stort omfang, og politikerne er enige om vi ikke skal behandle hvem som helst med hva som helst uavhengig av hva det koster og hvordan prognosene er.  De politikerne som nå bekymrer seg, har tidligere vært enige om at vi må prioritere. Selv om politikerne ennå ikke har akseptert de prioriteringene som det såkalte «Prioriteringsutvalget» la fram i fjor, er det ingen som har sagt at vi skal droppe prioriteringene. Når noen som har god økonomi får nei fra det offentlige, er det forståelig at de vil bruke noen av pengene sine på en behandling som kan virke eller forlenge livet.

– Vi ønsker å tilby nye metoder og legemidler så raskt som mulig i det offentlige, slik at pasientene får tilgang uavhengig av diagnose og betalingsevne. Så vil det alltid være noen som velger å kjøpe helsetjenester privat, reise til utlandet for behandling eller kjøpe helseforsikringer, sier helseminister Bent Høie. Han sier han vil jobbe for at det offentlige gir et best mulig og likeverdig behandlingstilbud til en akseptabel pris, og at tiden det tar å ta beslutninger blir så kort som mulig.

Det blir  sannsynligvis aktuelt med økte egenandeler, og listen over hvilken behandling sykehusene ikke skal gi og hvem som ikke skal få den, blir lenger. Den gryende todelingen er nok kommet for å bli

Billigere medisiner

Mer er det ikke å si. Ikke annet enn at alle er enige om at medisiner bør bli billigere. Det bør man selvsagt jobbe for, men de internasjonale farmasøytiske gigantene lar seg ikke styre. De driver business. I USA aksjoneres det for å få prisene ned. Her er betalingsevnen til mange pasienter avgjørende for om man skal overleve kreft eller ikke.

Det er ingen grunn til å tro at vi klarer å hindre det politikere kaller en todeling av helsevesenet. Det kommer stadig nye, kostbare behandlingsopplegg og en økende andel av befolkningen har meget god råd. Todelingen vil sannsynligvis skyte fart som følge av at antallet eldre som skal ha medisinsk behandling vil øke sterkt i årene framover. Norge har hatt en eventyrlig økonomisk vekst de siste tiårene. Den tiden er forbi. Erna Solberg har varslet at det må strammes inn i de offentlige budsjetter framover og at det ikke er rom for nye store satsinger. Vi kan altså ikke regne med økte bevilgninger til sykehusene framover. Det skal godt gjøres om bevilgningene økes i takt med prisstigning og befolkningsvekst. Derfor blir det sannsynligvis aktuelt med økte egenandeler, og listen over hvilken behandling sykehusene ikke skal gi og hvem som ikke skal få den, blir lenger. Den gryende todelingen er nok kommet for å bli.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *