Bomskudd om NAV

Stefan Heggelund (H) må ta strupetak på sin egen idé om å knytte NAV og bemanningsbransjen tettere sammen, ganske enkelt fordi det er imot regjeringens politikk.

Det går selvsagt ikke an å nedlegge forbud mot at politikere kommer med utspill om hva de tror vil gi oss en bedre forvaltning. Men det er gode grunner til å vende det døve øret til en del av det de bærer til torgs. En av sommerens tvilsomme politiske utspill står arbeidspolitisk talsperson Stefan Heggelund (H) for. Han vil formalisere samarbeidet mellom NAV og bemanningsbransjen på alle NAV-kontor i Norge.

– Bemanningsbransjen er spesialister på å få folk ut i arbeid. Det vil være rart hvis man ikke skal bruke den kompetansen fra det offentliges side når man har som mål å hjelpe flest mulig ut i arbeid, sier Heggelund til NRK. Hvis bemanningsbransjen kan ta seg av de som ikke står langt unna arbeidslivet, kan Nav få frigjort ressurser til å bruke på de som trenger med hjelp for å komme ut i jobb, tenker han.

Det «dillete» forslag

Stein Reegård, sjeføkonom i LO, kaller Heggelunds forslag for «dillete» og peker på at arbeidsformidling ikke egner seg for konkurranseutsetting.

– Det å bruke NAVs allerede knappe ressurser til å løfte en bransje som blant annet fremmer kortsiktighet og løsarbeidersystem, virker helt hull i hodet. Det er positivt å samarbeide med bedrifter, men da bør det være ordentlige bedrifter, mener Reegård.

En del bemanningsbyråer sliter for tiden. Noe av grunnen er at regjeringen har åpnet for midlertidige ansettelser. Det gjør at en del bedrifter slipper å gå veien om et bemanningsbyrå før de tar sjansen på å foreta en ansettelse i fast stilling. De midlertidige stilingene som LO er sterkt imot, fører altså til at flere blir ansatt i «ordentlige bedrifter» framfor i bemanningsbyråer som ikke står særlig høyt i kurs hos LO.

«Poenget er at dette skal de lokale NAV-kontorene finne ut av selv. Det skal ikke tres en sentral modell ned over dem.»

Det Stefan Heggelund ikke ser ut til å ha fått med seg, er at arbeidsminister Anniken Hauglie har gjort det klart er at det er det enkelte Nav-kontor som skal avgjøre hvordan de vil arbeide for å få flest ut i jobb. De kan gjøre alt selv, de kan samarbeide med arbeidsmarkedsaktører eller bemanningsbyråer.

Da Hauglie i slutten av mai la fram Nav-meldingen understreket hun at det skal legges mer vekt på resultater enn telling av aktiviteter. Det betyr et forenklet regelverk og at de lokale Nav-lederne skal få større frihet til å disponere de statlige bevilgningene. Framfor et detaljert budsjett, vil hun tildele kontorene sekkeposter. Den slags har hun gode erfaringer med fra den tiden hun var byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo.

Den meldingen Hauglie la fram, er en av de klareste eksemplene vi har sett på at regjeringen mener alvor med forenkling og å gi større handlingsrom til ledere nede i systemet. Hun har tatt konsekvensen av at det ikke er mulig å sitte på toppen og styre hva som skal skje på 450 kontorer over hele landet

Sentralistisk sentralstyring

Stefan Heggelund representerer en sentralistisk sentralstyring som hører gårsdagen til. Hauglie har valgt en annen strategi. Den må iverksettes før Heggelund eller andre politikere som mener de har sett lyset, begynner å mase om endringer.

NAV-direktør Sigrun Vågeng ledet utvalget som beredte grunnen for den strategien som nå er valgt. Utvalget anbefalte at NAV ble satt i stand til å bli bedre på å få folk i arbeid.

Å få folk i arbeid skal høre til NAVs kjernekompetanse. En skal tenke seg om to ganger dersom en skal sette bort ens kjernekompetanse, men det kan fungere å samarbeide med virksomheter som spesialiserer seg på å skaffe folk til arbeid innen spesielle bransjer. Poenget er at dette skal de lokale NAV-kontorene finne ut av selv. Det skal ikke tres en sentral modell ned over dem.

Hvis det om et par år viser seg at NAV ikke har blitt bedre på å skaffe folk arbeid, kan Heggelund lansere nye ideer om hva som kan gjøres. Diskusjonen om det er en god idé for andre enn bemanningsbyråene, og la dem få oppdrag med å skaffe folk arbeid, får vi ta om det skulle bli aktuelt. Nå er Heggelunds forslag dødfødt. Toget er gått.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *