Egg knekker lakselus

Det meldes om framgang i kampen mot lakselusa. Cato Lyngøys kjempeegg kan bringe laksenæringen til nye høyder.

Fiskeriminister Per Sandberg henger i stroppen fra morgen til kveld for å få gjennomslag for sin plan for ny vekst i laksenæringen. Han synes det går for tregt og at forskere bør få opp tempo for å løse problemet med lakselus. For snart to uker siden fikk han ei bøtte kaldt vann over seg fra Sjømat Norge i form av et høringssvar til planen han har lagt fram. De tror ikke på den, og leder for næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), sier til NTB at det må være pinlig for Sandberg at en samlet sjømatnæring vender tommelen ned for styringsregimet hans. SV lanserte i sommer en nasjonal dugnad for å bekjempe brunsneglen. Det er nummeret før Sandberg ber hele kystbefolkningen om å stupe i sjøene for å ta kverken på lakselusa med egne hender.

Eller kanskje en ide inspirert av legendariske Hans Nilsen Hauge kan gjøre susen for Sandberg? Cato Langøy fra Radøy tror et gedigent egg kan revolusjonere oppdrettsnæringen og løse lakselus problemet en gang for alle. Egget han har tatt patent på, er 33 meter i diameter og 44 meter i høyden. 90 prosent ligger under vann. Det skal kunne romme tusen tonn laks.

Marine Harvest, der landets største kapitalist, John Fredriksen, har eiermessig kontroll, har bladd opp 600 millioner kroner for å få Langøys prosjekt på beina. Marine Harvest søker om 14 utviklingskonsesjoner for test og utvikling av Hauge Aquas «kjempeegg». Han har også fått støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Mundal Subsea på Radøy nord for Bergen har fått oppdraget med å bygge prototypen. Nå venter Hauge Aqua bare på tillatelse fra Fiskeridirektoratet før de kan sjøsette ideen som allerede har fått internasjonal oppmerksomhet.

Gud på ferde

Ideen har ikke kommet rekende på ei fjøl. Langøy er overbevist om at det er Gud som er på ferde.

– Jeg ber til Gud både i arbeid og privat, og har flere ganger minnet ham på at vi har utfordringer med lus og rømming. En tidlig morgen jeg gjorde det, fikk jeg denne eggstrukturen synlig for mitt indre øye. Den har vi gått videre med, og resultatet av det ser vi nå. Egget er skaperens konstruksjon, derfor gir jeg ham æren, uttalte Lyngøy i fjor til sysla.no. I 2012 fikk han Audun A. Dahl and Arthur Langøy med seg og sjøsatte selskapet Hauge Aqua. Senere har tre andre investorer kommet til.

Lakselusa har vært hard å knekke. Nå er det flere som ser optimistisk på mulighetene for å få kontroll med lakselusproblemet. Da kan Sandberg få det veksttempo i næringen som han ønsker seg.

For Langøy går tro og business hånd i hånd. Derfor bærer selskapet Hans Nielsens Hauges navn. Lekpredikant Hauge tales det like varmt om i Indremisjonen som i Næringslivets Hovedorganisasjon. Det dukket opp nesten like mange bedrifter som frelste sjeler der Hauge travet land og strand rundt på begynnelsen av 1800 tallet. Hauge ivret for at mennesker skulle tro på Gud og starte næringsvirksomhet som kunne styrke lokalsamfunnet.

I Hauge Aqua er den haugianske arv levende. På nettsiden deres står det at de har forpliktet seg på de samme verdiene som Hans Nielsens Hauge. De vil gi Gud ære og skape en bedrift som gir mennesker muligheten til å utvikle sine gudgitte evner.

Cato Lyngøy har 28 års erfaring fra havbruksnæringen. Han tok sjansen på å hoppe av fra en god stilling i Marine Harvest for å satse på ideen sin og kjøre for egen maskin. Han vil i gang med oppdrett av laks i Norge, men nådde ikke opp i den første konsesjonsrunden. Det går nye tog. Nå er han i gang i Afrika. I Burundi etablere han et nasjonalt klekkeri som skal produsere yngel for videresalg til mindre virksomheter. Det var slik oppdrettsnæringen i Norge vokste fram på 60- tallet.

Lukkede merder

Tanken om å lukke merder for å hindre lakselus er ikke ny. Tidsskriftet Aquaculture publiserer denne uke en artikkel basert på forskning fra Veterinærinstituttet. Artikkelen beskriver en feltstudie med sammenligning av lusetall, dødelighet og vekst for laks oppdrettet i 11 lukkede merder og ni åpne referansemerder i perioden mai 2012 til mai 2015.

– Dette er den første publiserte artikkelen som i så stor detalj beskriver resultater fra storskala tester med lukkede merder i sjø, sier førsteforfatter Arve Nilsen som er forsker ved Veterinærinstituttets seksjon for miljø og smittetiltak i Trondheim.

Lakselusa har vært hard å knekke. Nå er det flere som ser optimistisk på mulighetene for å få kontroll med lakselusproblemet. Da kan Sandberg få det veksttempo i næringen som han ønsker seg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *