Gardermoen-spillet

Passkontrollen på Gardermoen blir selvsagt ikke stengt i morgen. Det kan ikke Anders Anundsen leve med. Men han må godta at det vil gå tregere med å sende ut asylsøkere som har fått avslag.

Vernetjenesten i politiet varslet onsdag at grensekontrollen ved Gardermoen vil bli stengt fredag dersom det ikke kommer strakstiltak som bedrer situasjonen. På Dagsrevyen i går rykket NHO ut og sa det ville bli en skandale om det skjer. Stenges passkontrollen, betyr det at flyplassen må avvikle utenlandsflyvninger. Vi vil gjøre oss til latter for en hel verden om noe slikt skulle skje. Rike Norge som ikke har ressurser til å bemanne passkontrollen. Men det vil ikke skje, for justisminister Anders Anundsen vil aldri godta det.

Både Justisdepartementet, Politidirektoratet, Politimesteren og de tillitsvalgte har i lang tid visst at situasjonen i passkontrollen er uholdbar. Det er mulig politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt hadde drømt eller forventet å få en ekstrabevilgning siden politienheten ved Gardermoen er sterkt underbemannet.  Alle trodde det var det som skjedde da justisminister Anders Anundsen søndag fortalte på Dagsrevyen at Gardermoen skulle få ti nye stillinger fra mandag morgen av, og ytterligere fire stillinger fra helgen av.

Ikke flere stillinger

Men i ettertid har det vist seg at Hasseldal ikke har fått flere stillinger til sitt distrikt. Han har istedenfor vært nødt til å omdisponere ressursene. Han har tatt 14 stillinger fra Politiets utlendingsenhet, som blant annet sørger for å uttransportere personer som ikke har lovlig opphold i Norge. Men å få asylsøkere som ikke har lovlig opphold ut av landet, er jo en prioritert oppgave for Anders Anundsen. Nettopp.

Det som har skjedd er at politimester Hasseldal har fått lov til å nedprioritere noe som regjeringen vil prioritere. Dette kunne han ikke gjort for en måned siden. Å avvike fra prioriteringer er ikke mulig uten at det oppstår kriser. Kriser gir lov. Ansatte i utlendingsenheten har den kompetanse som trengs for å løse oppgavene på Gardermoen. Derfor ble det de. Anders Anundsen må bite i det sure eplet. For er det noe Frp er opptatt av, så er det å få asylsøkere som har fått avslag raskt ut av landet. Samtidig forsøker Anundsen å framstå som den som løser problemene.

Når det er Hasseldal som har løst problemene innenfor de rammer han har fått til disposisjon, da burde han og ikke Anundsen stått fram med løsningen. Anundsen skulle nøyd seg med å si at han var overbevist om at politiet selv finner en løsning innenfor de rammer som er bevilget. Han skulle i alle fall ikke ha kritisert Hasseldal for ansvarsfraskrivelse.

Det løser seg nok. Det blir kortere køer for de som vil inn i landet og litt lenger køer for asylsøkere som skal sendes ut av landet.

I dag skal politiledelsen og vernetjenesten møtes for å finne en løsning. Krisen har gitt vernetjenesten gode kort på hånden. Det kan virke som om de går for langt med sine krav når de hevder at ingen skal sitte i front mer enn en time før de skal få andre oppgaver.

70 eller 14 stillinger?

Det burde ikke være umulig å løse krisen innenfor Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Reglene for overtid er presise. Politiet på Gardermoen må sikres det antallet ansatte som er nødvendig for at de skal kunne løse oppgavene sine. Tillitsvalgte snakker om et behov for 70 flere stillinger. Anders Anundsen sa søndag at 14 nye stillinger vil løse krisen på kort sikt. Behovet for stillinger burde det ikke være umulig å finne ut av. Det avhenger selvsagt av hva en mener er akseptabel ventetid for de reisende.

Anders Anundsen var på Gardermoen i går for å drøfte situasjonen med Hasseldal og tillitsvalgte. I denne forbindelse uttalte Anundsen til NTB at han er enig i at de må se på trafikkveksten på Gardermoen og om systemet er dimensjonert for videre vekst. På lengre sikt skal Justisdepartementet gå gjennom tildelingssystemet for politidistriktene og se nærmere på hvordan hovedflyplassen vektes i forhold til tildelingene.

– Også i fremtiden vil det være køer, slik er det på en hovedflyplass. Men vi håper at tiltakene virker slik at vi slipper de ekstreme situasjonene som har oppstått den siste tiden, sier justisministeren.

Det løser seg nok. Det blir kortere køer for de som vil inn i landet og litt lenger køer for asylsøkere  som skal sendes ut av landet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *