Misbruk av fastleger

Når småsyke elever renner ned fastlegekontorene, illustrerer det at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sitter fast i den typen kontrollregimer som regjeringen snakker om at de vil ut av.

Det er i år 15 år siden fastlegeordningen ble innført. Dette har i det store og hele vært en tjenlig ordning både for leger og pasienter. Men ordningen er under press. Det er tegn som tyder på svikt i rekrutteringen i en del områder, og en rekke fastleger forteller at de har for mange pasienter. Det betyr at ikke alle pasienter får den oppfølgingen de burde få.

Nå melder fastleger landet rundt om at elever melder seg for å få en lege til å bekrefte at de er så pass tett i nesa, sår i halsen, har så vondt i magen eller hodet at de vil være hjemme fra skolen. Det er ingen grunn til å gå til legen for den slags, men de gjør det for sikkerhets skyld. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har nemlig innført nye regler for fravær ved videregående skole. Har man mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil man normalt ikke få karakter i faget. I spesielle tilfeller kan rektor gjøre unntak.

En slik regel er sikkert velegnet til å få ned skulk og fravær i skolen. Når det kreves legeerklæring for gyldig fravær, forteller myndighetene at det er alvor. Det er meningen.

Innkjøringsproblemer

Kunnskapsminister Isaksen konstaterer at det er innkjøringsproblemer med de nye reglene en del steder, men han tror dette løser seg når både skole og elever får satt seg skikkelig inn i regelverket. Det er ingen grunn til å dra til legen om en er syk en dag i august i frykt for at en skal få mer enn 10 prosent fravær i løpet av et år, forsikrer ministeren. Det kan Isaksen gjerne mene, men elever vil sikre seg at de får gyldig fravær fra første dag av. De vet ikke hva resten av året vil bringe av fravær.

Når de først sitter på legekontoret, må legen slippe dem inn – og de må betale sin egenandel. En elev som er ofte småsyk og redd for å komme over 10 prosent-regelen, kan koste foreldrene et merkbart beløp i løpet av året.

Og hvis fastlegene i løpet av året skal utstede titalls, for ikke å si hundrevis av erklæringer til småsyke elever, vil dette gå ut over den tiden de har til disposisjon for pasienter som virkelig trenger legehjelp.

Men ordningen med at leger må godkjenne fravær, er uttrykk for en misforstått profesjonalisering. Det er like håpløst som en del av papirarbeidet knyttet til sykemeldinger 

Kari Sollien, leder for Allmenlegeforeningen, sier til NTB at foreldrene må få tilbake retten til å attestere gyldig sykefravær opp til en viss grense. Selvsagt må de det. Vi kan ikke bruke knappe og dyre legeressurser på normal forkjølelse og influensa.

Vi går ut i fra at helseminister Bent Høie ikke mener at fastleger skal prioritere småsyke elever framfor syke pasienter. Landets fastleger skal ikke tildeles en rolle for å få ned fraværet i skolen. Legene har andre oppgaver.

Når myndighetene kobler inn fastlegene for å få dokumentert fraværsberettiget sykdom, viser det hvor fast en sitter i dagens kontroll –og rapporteringsregime. Kommer en elev til fastlegen og klager seg over smerter, får eleven bekreftelsen som trengs. Normalt ville foreldrene vært bedre istand til å skrive under på eller nekte å skrive under på en erklæring om at en er for syk til å gå på skolen. De er ofte bedre i stand til å bedømme sin sønn eller datters tilstand enn en lege i løpet av en fem minutters konsultasjon.

Foreldrenes ansvar

Fravær er eleven og foreldrenes ansvar, ikke fastlegenes. Har en vært syk mange dager, er det akseptabelt at en lege kobles inn. Da kan en få gyldig fravær for hele perioden om legen mener det er grunnlag for det.

Det nye regelverket for fravær, bør prøves ut. Men ordningen med at leger må godkjenne fravær, er uttrykk for en misforstått profesjonalisering. Det er like håpløst som en del av papirarbeidet knyttet til sykemeldinger. Diverse møter og planer har lite for seg i alt for mange tilfeller. Feilen er at man lager et system som skal gjelde for alle framfor å bruke planer og møter i de tilfellene der det kan ha noe for seg.

Elevers beste kontrollører er foreldre. Det må være hovedregelen. Den andre hovedregelen er at man går til lege når en rammes av alvorlig sykdom eller er syk over lenger tid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *