Nesestyver til skatteetaten

Staten må som andre finne seg i å gå på smertelige tap i rettssalen. Både Transocean-saken og gårsdagens frifinnelse av Berge Gerdt Larsen bør få påtalemyndighetene og Skatteetaten til å endre måten de jobber med de store sakene.

I ti år har Berge Gerdt Larsen vært under etterforskning for skattesnyteri for flere titalls millioner. I 2013 ble han dømt til fem års fengsel i Tingretten. I går ble han frifunnet i Gulating lagmannsrett. For Skatteetaten er dette et sviende nederlag, og større vil det komme til å bli. For Gerdt Larsen varsler via sin advokat at han vil slå voldsomt tilbake, ifølge Dagens Næringsliv. Berge Gerdt Larsen var tidligere hovedaksjonær i oljeselskapet DNO og drev en omfattende investeringsdrift. Etterforskning og tiltale la deler av virksomheten hans i grus. Via sin advokat varsler han nå et erstatningskrav som kan komme til å beløpe seg til flere hundre millioner kroner.

Dette kan komme til å bli en særdeles vond sak for Skatt vest. Deres målbevisste engasjement for å sikre fellesskapet de skatteinntekter de mente det var grunnlag for, kan ende opp med at skattebetalerne må betale det mangedobbelte i erstatning.

Penger på konto

I en rettsstat koster etterforskning, dom og erstatning det det koster. Påtalemyndigheten sjekker ikke om det er nok penger på kontoen før de tar ut en tiltale. Rettstaten bygger på at de som bryter samfunnets lover, skal tiltales og straffes. Men tvilen skal falle tiltalte til gode. Dommere kan ha mistanke om at tiltalene er korrekt. Holder ikke bevisene, skal en tiltalt frikjennes.

Det hersker tvil om Berge Gerdt Larsen har holdet seg innenfor lovens grenser. Men når retten konkluderer med at bevisene mot ham ikke holder, skal han fra nå av regnes som uskyldig. Skatt vest og påtalemyndighetene var overbevist om at de hadde de bevisene de trengte for å få Gerd Larsen dømt. Hvordan kunne de ta så grundig feil?

Advokat Bjørn Stordrange i firmaet Steenstrup Stordrange sier til DN at både Økokrim og påtalemyndighetene lider av gigantomani. Det brukes uforholdsmessig store ressurser på saker som det er usikkerhet knyttet til. Påtalemyndigheten har gått på sviende nederlag i saken mot Transocean, Langemyr-saken og saken mot Mårten Rød.

I ettertid er det lett å si at påtalemyndigheten burde innsett tidligere at de ikke hadde en god nok sak. Transocean-saken ble trukket like før den skulle til behandling i retten. Tidligere hadde påtalemyndighetene frafalt deler av tiltalen. Hadde påtalemaktens øverste ekspertise satt seg grundig inn i saken på et tidligere tidspunkt, kunne saken vært avsluttet tidligere. Det kan ikke hevdes at dette sammen kunne ha skjedd i saken mot Berge Gerdt Larsen. Men det er grunn til å stille spørsmålet.

Det går ikke an å be påtalemyndigheten sørge for at de ikke taper i retten. Det Skatteetaten bør sørge for, er å kvalitetssikre sine egne saker flere ganger når en sak trekker ut over flere år.

Saken mot Gerdt Larsen startet med at Skatt vest i 2004 hevdet at han ikke hadde betalt den skatten han var pliktig til. Det endte med anmeldelse i 2005 og siktelse i 2006. Deretter tok det flere år før en tiltale var klar. I 2013 ble han dømt, men så går det nye tre år før den igjen ender i retten. Rettssaken startet 12. oktober i fjor og ble avsluttet 9 juni. Det har vært Norges mest omfattende økonomiske straffesak. Det er vanvittige mengder dokumenter som er gjennomgått og vitner som er avhørt. Advokathonorarene beløper seg til svimlende summer.

Kjørt seg fast i et spor

Skatt vest får kritikk for at de tidlig har kjørt seg fast i et spor. Og det kan stilles spørsmål til om de tre som arbeider med saken hadde nok kompetanse til å vurdere de til dels intrikate selskapskonstruksjonen som Gerdt Larsen sto bak. Han har utvilsomt laget en konstruksjon som skulle være velegnet til å redusere skatten så mye som mulig. Han kan sannsynligvis betegnes som en ekspert på å utnytte hullene i skattelovgivningen. Selv har han hele tiden hevdet han har operert innenfor loven.

Det går ikke an å be påtalemyndigheten sørge for at de ikke taper i retten. Det Skatteetaten bør sørge for, er å kvalitetssikre sine egne saker flere ganger når en sak trekker ut over flere år. Skatt vest bør ikke sitte med en sak i 10 år uten av Skatteetaten sentralt flere ganger setter sine skarpeste jurister til å vurdere om det er kommet fram opplysninger som svekker siktelsen eller tiltalen. I noen tilfeller kan det også være grunnlag for å frafalle deler av en tiltale slik at saken ikke trekker ut så voldsomt i tid.

Det er nødvendig å slå ned på skatteunndragelse. Dette en kamp som i liten grad bør utkjempes i retten. Utfordringen er å få tettet hull og sørge for at vi har et lovverk som reduserer muligheten for transaksjoner som kun har skattereduksjon som formål.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *