NHO vil stanse regjeringen

Offentlig sektor eser ut som aldri før, stikk i strid med det som er regjeringens politikk på papiret. Hvis ikke bruken av oljepenger bremses i budsjettet for neste år, varsler NHO sine borgerlige venner at de kan vente seg bitende kritikk.

Ingebjørg Harto, næringspolitisk direktør i NHO, fikk faktisk kaffen i halsen da hun leste i Dagens Næringsliv at KrFs finanspolitiske talsmann, Hans Olav Syversen, mener tiden ikke er inne for å bremse oljepengebruken. KrF er den gode viljes parti – og da må en også ha penger for hånden. KrF vil ha mer til mye, og de mener det er viktig at staten bruker penger for å demme opp for nedgangen i olje- og gassektoren.

Den nedgangen det er snakk om, er mer permanent enn akutt. Staten har brukt penger en god stund for å demme opp for nedgangen. Vi kan ikke holde på slik selv om KrF gjerne vil hjelpe bedrifter som sliter. Det er mye oljeaktivitet som aldri skal startes opp igjen. Det må radikale omstillinger til. Folk må finne seg helt andre jobber. Det må startes opp nye virksomheter. Et for høyt forbruk av oljepenger bremser en omstilling som er helt nødvendig.

Det er for øvrig lyspunkter i oljebransjen. Bunnen er nådd, sier flere innen bransjen til Dagens Næringsliv i dag. Norges Bank har et regionalt nettverk der 300 bedriftsledere deltar i samtaler om den økonomiske utvikling. Dette er med å danne grunnlaget for bankens økonomiske prognoser. Denne temperaturmåleren peker riktig vei.

70 milliarder mer

Finansminister Siv Jensen bruker nå 70 milliarder flere oljekroner enn da hun overtok. Nok er nok, sier NHO. Vi lurer oss selv ved å pøse på med flere oljemilliarder når det fører til at offentlig sektor blåses opp. I valgkampen kritiserte Siv Jensen veksten i byråkratiet under de rødgrønne sønder og sammen. Det skulle bli andre boller om Frp fikk styre. I vår gjorde Aftenposten en opptelling. Finansminister og Frp-leder Siv Jensen betaler i dag lønn til 7988 flere statsansatte enn det hennes forgjenger Sigbjørn Johnsen gjorde. Byråkratiet eser ut over alt, med noen få unntak.

Mens Arbeiderpartiet styrte landet fra 2005 til 2013 ble det skapt 358.400 nye jobber i Norge. Siden Høyre og FrP tok over i 2013 har det bare blitt skapt 24.700 nye jobber, viser en oversikt som NRK presenterte for vel en uke siden. Dette er en haltende sammenlikning, for de rødgrønne styrte landet i en periode preget av vekst. De siste to årene har vært preget av oljekrise og stagnasjon i økonomien.

NHO har tatt til orde for at eiendom kan beskattes høyere. NHO bør komme på banen med klare råd for hvordan den elleville prisen på boliger kan stoppes.

Under Jens Stoltenberg var 28 posent av de nye jobbene i offentlig sektor. Under den nåværende regjeringen er tallet 76 prosent. Dette har også sammenheng med at de rødgrønne styrte i tider med vekst. Men det spørs om det er hele forklaringen.

Regjeringen hevder de fører en skattepolitikk som skal føre til at det skapes nye arbeidsplasser. Det virker ikke slik. Det er andre forhold som teller mer enn formueskatt og hvor mye skatt en må betale når en først går med overskudd. De fleste virksomheter tåler et høyt skattenivå. Det er viktigere å støtte bedrifter i etableringsfasen.

NHO mener regjeringen må sette bremsene på før de negative konsekvensene for den langsiktige økonomiske utviklingen blir for store.

Stillere i dørene

Når NHO er opptatt av å få ned oljepengebruken, bør de gå stillere i dørene når det gjelder formueskatten. Her opererer NHO som en ren interesseorganisasjon. Formueskatten er et forsvinnende lite problem. Det er imidlertid mulig å redusere formueskatten ytterligere dersom vi beskatter dyre boliger hardt.

NHO har tatt til orde for at eiendom kan beskattes høyere. NHO bør komme på banen med klare råd for hvordan den elleville prisen på boliger kan stoppes. Det minste politikerne kan samle seg om er at bolig nummer 2 beskattes betydelig hardere enn i dag.

Hans Olav Syversen, som også er leder for Finanskomiteen, sier til DN at det ikke var store forskjeller på NHO og regjeringens syn på oljepengebruken da de møtte Finanskomiteen til høring om budsjettet i fjor. Det kan så være. NHO liker at det satses på transport og at industrien fikk akutthjelp. NHOs poeng er at situasjonen har endret seg. Nå er det tid for å bremse. Syversen vil ikke utelukke at det kan være riktig. Han virker bakpå og bør merke seg advarslene fra NHO.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *