Statoil svikter

Det ser ut til at kostnadskuttene i Statoil setter produksjon og sikkerhet i fare. Konsernsjef Eldar Sætre bør ta selvkritikk framfor å stå fram med forsikringer om at han har full kontroll.

Da en indisk IT-arbeider stanset produksjonen på Mongstad på grunn av en tastefeil, oppdaget Statoil at outsourcing til India hadde satt sikkerheten i fare, kan NRK fortelle. I Statoil har de over lenger tid fryktet for at IT-sikkerheten ikke er god nok.

«Den siste tids opptrapping av hendelser kan fort sette sikkerheten i fare. Dette føyer seg inn i rekken av problemer etter outsourcing,» heter det i en intern rapport fra 2014.

Problemet er at ansatte i eksterne selskaper, uten dokumentert kompetanse, i praksis får driftsansvaret for den infrastrukturen Statoil baserer seg på.

«Den store geografiske og kulturelle avstanden til en ekstern leverandør øker den opplevde risiko og muligens også den faktiske risiko,» skriver Statoil.

Negative konsekvenser

Statoil sier de har gjort en rekke tiltak for å bedre sikkerheten. Selvsagt sier de det. Men denne saken føyer seg inn i rekken av eksempler fra andre selskaper som viser at outsourcing av vitale funksjoner til andre land for å spare penger, har negative konsekvenser. Kostnaden blir høyere enn forventet fordi det går mye tid med til å følge opp sine eksterne underleverandører. Derfor er det et økende antall bedrifter som henter hjem tjenestene de satt bort for å spare penger.

Statoil trenger på sikt nye felt der de kan hente opp olje og gass. De vi at politikerne skal åpne opp for produksjon i Lofoten og Vesterålen. Det blir ikke lettere å vinne den kampen når det tegnes at bilde av Statoil som et selskap som er så sterkt opptatt av lønnsomhet at det går ut over sikkerheten

De ansatte i Statoil har skaffet seg gode argumenter for å presse på for at Statoil ikke skal sette ut større deler av sine støttefunksjoner, men ha dem i eget hus.

Statoil er ute i en liten storm om dagen. De siste ukene har de hatt fem gasslekkasjer og en brann, med fare for at liv kunne gått tapt ved tre av hendelsene, ifølge Petroleumstilsynet (Ptil). Oljeselskapet er blitt kalt inn på teppet hos tilsynet og blitt bedt om å skjerpe seg.

Flere ansatte og fagforeninger mener dette viser hvordan kuttprosessene i selskapet går ut over sikkerheten og har bedt ledelsen sette kutt og effektivisering på vent til hendelsene er utredet.

– Å stoppe forbedringsarbeidet er uaktuelt. Vi må forbedre oss videre, både på effektivitet og på sikkerhetsarbeid. Sikkerheten er en helintegrert del av forbedringsarbeidet, det er uaktuelt med forbedring på bekostning av sikkerhet. Jeg er overbevist om at vi får til begge deler, sier konsernsjef Eldar Sætre til NTB.

Full kontroll

Sætre later som han har full kontroll. Hendelsene i det siste viser at han ikke har det. Men han avviser ikke at de skal undersøke om de alvorlige hendelsene kan knyttes til kostnadskuttene.

Påstandene om redusert sikkerhet kommer på verst tenkelig tidspunkt. Statoil må kjempe en beinhard kamp for å sikre den lønnsomheten som markedet forventer. Driftsresultatet siste kvartal var på 636 millioner dollar. I fjor var resultatet på over 2 milliarder dollar.

Statoil trenger på sikt nye felt der de kan hente opp olje og gass. De vi at politikerne skal åpne opp for produksjon i Lofoten og Vesterålen. Det blir ikke lettere å vinne den kampen når det tegnes at bilde av Statoil som et selskap som er så sterkt opptatt av lønnsomhet at det går ut over sikkerheten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *