Statsfinansiert trivsel

Høyres forslag om at staten skal betale for at mor og far skal kunne være hjemme samtidig med sin nyfødte, vitner om et parti i ideologiske forvirring.

Et varemerke for Høyre har vært tilbakeholdenhet med hensyn til hva staten skal finansiere. Det er slutt på den tiden. Nå vil programkomiteen i Høyre at staten skal bruke penger på at nybakte foreldre skal få det mer trivelig sammen. De vil at mor og far kan ta ut fødselspermisjonene samtidig. De får ikke mer permisjon, så konsekvensen blir at den nyfødte må begynne tidligere i barnehagen. Den regningen dekker staten det meste av.

Høyre begrunner sitt forslag med at det vil fremme likestillingen om mor og barn kan få ta ut permisjon sammen. Den må de gå lenger ut på landet med. Det mener i alle fall likestillingsombudet, SV, Ap, SP og KrF.

Leder for programarbeidet, Torbjørn Røe Isaksen, sier til DN at det skal være trivelig for mor og far å tilbringe tid med barnet sammen, men at det viktigste er at det vil være likestillingsfremmende fordi det vil føre til at mor kommer seg raskere tilbake i arbeid.

Lenger borte fra jobben

Problemet for Høyre er altså at kvinner er for lenge bort fra jobben når de får et barn. I så fall kan de løse problemet med å korte ned på den tiden staten betaler for at mor skal være hjemme med barnet.

Tina Bru som har ivret for forslaget lang tid, mener det vil føre til at det blir mer attraktivt for fedre å være hjemme. Det er unektelig en del fedre som vil foretrekke at mor er der også når de skal ta ut sin permisjon. Da vil nok mor ta seg av det meste, og far får rollen som en hjelpende hånd. Slik er det den første tiden med en nyfødt i hus. Poenget med obligatorisk fedrekvote var imidlertid at far skulle ta det hele og fulle ansvaret for barnet.

Et barn er knyttet sterkest til mor det det første leveåret. Derfor er det best for barnet at det får være mest mulig sammen med mor i denne tiden. Det taler for at foreldrene har full frihet til å bruke den tiden staten vil betale for slik de mener det er best for deres barn. Men det godtar ikke politikerne. De er opptatt av at far skal ta et større ansvar i forhold barna ut over de to ukene rett etter fødselen. Derfor må far ta minst 10 uker av samlede permisjonen. Fedrekvoten var tidligere på 14 uker, men regjeringen reduserte den til 10 uker i 2014.

Høyres forslag om at mor og far skal kunne ta ut permisjon samtidig, er et tilbud til de ressurssterke vil benytte seg av. Det er ikke de staten bør bruke mer penger på

Det er bedre for et lite barn å være hjemme med far enn å bli sendt i barnehage. Når barnet er blitt et år, forholder en seg til andre enn sine nærmeste og de begynner å leke med andre barn. Da kan en gjerne argumentere med at det best for barnet er å være i en barnehage framfor å være sammen med mor eller far. Noen foreldre mener det beste for barnet er at de er sammen med foreldrene, og i praksis mor, til de er både to og tre år. Kontantstøtten har gjort det mulig for foreldrene å prioritere samvær med barnet sitt framfor å sende barnet i en barnehage.

Kontantstøtten henger også i en tynn tråd. Det et i strid med likestillingstanken at kvinner velger å være sammen med barnet sitt framfor å jobbe.

Innarbeidet rettighet

Foreldrepermisjon ses på som en innarbeidet rettighet. Høyre ivrer også for at borgere skal ha størst mulig valgfrihet. Når rettighet og valgfrihet mikses i hop, kan både far og mor kreve å ta ut det de har rett på når det passer best for en selv.

Ingen land i verden har en ordning der staten betaler for at mor og far i månedsvis skal kunne være sammen med sin nyfødte. Når et parti vil bruke samfunnets ressurser på denne måten, viser det hvor langt Høyre har fjernet seg fra sin tradisjonelle tilbakeholdenhet mot at staten skulle påta seg å betale for det som ikke er strengt tatt nødvendig. Høyre har i alle år understreket at staten først og fremst skal sørge for de svakeste i samfunnet. Høyres forslag om at mor og far skal kunne ta ut permisjon samtidig, er et tilbud som de ressurssterke vil benytte seg av. Det er ikke dem staten bør bruke mer penger på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *