Ukontrollerbare Sponheim

Kontrollkomiteen fortsetter å undergrave sin egen autoritet ved å bevege seg utenfor sitt mandat i iveren etter å score politiske poeng. Nå vil de at Jan Tore Sanner skal opptre som en slags Margrethe Munthe når fylkesmann Lars Sponheim slenger med kjeften om kommunereformen.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen besluttet torsdag å sende et brev til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner der de ber ham vurdere om fylkesmennene «følger opp Stortingets vilje om at kommunereformen skal gjennomføres med frivillighet». Det er en sak Sanner ikke trenger å bruke mer enn fem minutter på. Det er ingenting i fylkesmennenes opptreden som berettiger et kontrollperspektiv fra Stortingets side. Fylkesmennene er blitt bedt om å komme med en anbefaling om hvordan de mener grensene mellom kommunene bør være i det fylket de har ansvar for. Det er snart to år siden fylkesmennene fikk oppdraget. Fylkesmennene har ingen beslutningsmyndighet. De har heller ingen pressmidler overfor kommunene. De har kun ordet makt, og det er meningen.

Ein rævediltar

At noen kommuner irriterer seg over det fylkesmannen mener, er noe helt annet. Kommunepolitikere irriterer seg over mye, særlig over vedtak Stortinget fatter. Det blir ingen kontrollsak av det.

I brevet komiteen har sendt, viser de til en artikkel i Hordaland Folkeblad der Lars Sponheim sier han håper og tror på nye vedtak i Jondal og Ullensvang.

«Dei har ballar til å gjera den jobben sjølve, i begge kjønn. Dette handlar om å vera med på å forma framtida si og ikkje vera ein rævediltar» – sa Sponheim ifølge brevet fra komiteen.

– Er det fylkesmannens rolle og i tråd med god embetsførsel å komme med slike utsagn for å agitere for omkamp av kommunestyrevedtak? spør komiteen.

Mener de på ramme alvor at Jan Tore Sanner i et brev til Stortinget skal kommentere hva Lars Sponheim sier til lokalavisen? Kontrollkomiteen er stjerneeksempelet på at kontrolliveren i offentlig sektor er kommet ut av kontroll. Komiteen er tydeligvis befolket av Margrete Munthes arvtagere.

Statsråder skal passe på mye, men skal kjeften til Lars Sponheim passes på, får komiteen selv ta det på dugnad.

Per Olaf Lundteigen (Sp) som selv sitter i komiteen, har alt fikset denne saken. Han er rykende uenig med Sponheim og har uttalt til Bergens Tidende at «Sponheim har gått av skaftet og at Fylkesmannsembetet ikke er til for at kasserte stortingsmenn skal oppføre seg som om de eier et fylke». Han mener Sponheim opptrer i et feil tusenår og «oppfører seg som om han er adelsmann under det danske eneveldet». Festlig. Han skulle latt det blitt med det.

Lars Sponheim er frekk i kjeften, men det han sier er temmelig harmløst. Sponheim er Sponheim. Dette liker han. Å få Lundteigen på nakken gir mening i livet.

«Er det fylkesmannens rolle og i tråd med god embetsførsel å komme med slike utsagn for å agitere for omkamp av kommunestyrevedtak»? spør komiteen. «Det er til å leve med», bør Sanner svare, verken mer eller mindre. Og så kan han minne om at alle fylkesmennene opererer innenfor det mandat de har fått og at han ikke har merket tendenser til at noen av dem har ønsket seg tilbake til forholdene under det danske eneveldet. Et sitat fra Margrethe Munthe vil også gjøre seg.

Tetzschner forklarer

Kontrollkomiteens nestleder, Michael Tetzschner fra Høyre, har rett i at brevet bygger på et feil premiss.

– Staten, departementet og Stortinget kan ha ett syn på prosessen, og det lokale kommunestyret et annet syn. Det medfører ikke at noen trenger å frafalle sine primære synspunkter. Og når fylkesmennene da gir uttrykk for sitt syn, så må kommunestyrene selv vurdere om dette er synspunkter som gjør inntrykk på dem, sier Tetzschner til NTB.

Komiteenes leder, Martin Kolberg sier de må gå inn i saken fordi de får mange henvendelse fra hele landet om at fylkesmenn går ut over sitt embete på en slik måte at de motarbeider lovlig fattede vedtak i kommunestyrer.

Ikke en gang Lars Sponheim gjør det. Det er saken – og det vil bli konklusjonen.

På forsommeren forsøkte Michael Tetzschner fortvilet til å få komiteen til å forstå at de i Telenor-saken beveget seg langt utenfor mandatet, så langt at Riksadvokaten måtte gripe inn. Kontrollører kjennetegnes gjerne av mangelfullt utviklede evner til å øve selvkritikk. Slik er det med landets øverste kontrollkomite også.

Michael Tetzschner forsøker igjen å få komiteen til å forstå at de skal ha fokus på en statsråds utøvelse av sitt ansvar og embete. Statsråder skal passe på mye, men skal kjeften til Lars Sponheim passes på, får komiteen selv tar det på dugnad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *