Anbudsrot

I teorien skal anbud føre til bedre kvalitet til lavere pris. I praksis blir ofte kvaliteten katastrofal lav. Søppelkaoset i Oslo som Veireno har ansvaret for, og Kvikkas sine problemer med å få fram lørdagsavisene, er talende eksempler. Og ennå har ikke konkurrentene til NSB kommet på banen.

Det har vært søppelkaos i Oslo i flere måneder. Renovasjonsselskapet Veireno som vant anbudet og tok fatt i høst, har mottatt over 30.000 klager på at søppelet i hovedstaden ikke blir hentet når det skal. Ansatte i Veireno jobber til krampa tar dem. Flere jobbet langt mer enn det Arbeidsmiljøloven tillater. Det har blitt bedre, men fungerer ennå ikke som det skal. Grunnen er at Veireno har feilberegnet kompleksitet og kapasitet i det oppdraget de har påtatt seg.

Nå krever byrådets støtteparti, Rødt, at kontrakten med Veireno sies opp og at kommunen selv tar ansvar for søppeltømmingene. Et merkelig standpunkt. Det er ingen i Oslo kommune som rår over en hærskare av søppelbiler og har erfaring med å tømme søppel. Er det noe som fungerer bra rundt om i landets kommuner, så er det at private firma tømmer søppel. Rødt-leder Bjørnar Moxnes har mast seg inn i en vrangforestilling om at det kommunen skal betale for, gjør de best med egne folk. Slik er det ikke.

Feil leverandør

Problemet i Oslo er at de har valgt feil leverandør. Byrådet la vekt på pris uten å vurdere nøye nok om Veireno hadde erfaring, kompetanse og kapasitet til å påta seg oppdraget. Det virker heller ikke som om avtalen på tilfredsstillende vis regulerer hva som skal skje dersom Veireno ikke klarer å løse oppgaven som forutsatt. Det er renovasjonsetaten i kommunen som har ansvaret for å sjekke kvaliteten på anbud og å følge opp Veireno. I går ba miljøbyrå Lan Marie Nguyen Berg lederen for etaten, Pål A. Sommernes, om å tre til side. Hun vil ha ny ledelse for å få søppeltømmingene i Oslo til å fungere som forventet.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har mast seg inn i en vrangforestilling om at det kommunen skal betale for, gjør de mest med egne folk. Slik er det ikke.

Nguyen Berg griper inn samme dag som det blir kjent at Rødt truer med mistillit til henne. Ved å gjøre Sommernes til syndebukk, styrker hun sin egen stilling. Hun viser at hun foretar seg noe, og kan med en viss troverdighet si at det nå skal ryddes opp. Kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans, Arild Sundberg, er konstituert som ny direktør for etaten. Men hva er det han kan foreta seg som ikke Sommersnes har klart?

Frittstående selskap

Veireno er et frittstående selskap. De vet hva det handler om. De kan ikke ha Sundberg hengende over seg og fortelle dem hvordan de skal løse krisen.

Oslo kommune kan heller ikke forlange at Veireno skal ansette et titalls flere for å tømme søppel. De har de neppe økonomi til det. Og det er ikke enkelt for kommunen etter en anbudsprosess å legge flere millioner på bordet for at Veireno skal få gjort jobben tilfredsstillende.

Oslo kommune har vært opptatt av å spare penger på renovasjon. Resultatet er blitt elendig kvalitet. Selv om det var det borgerlige byrådet som inngikk avtalen med Veireno, sitter de rødgrønne etter et halvt år med makten med det reelle ansvaret for at søppeltømmingen i Oslo ikke fungerer.

Feil med Kvikkas

En parallell til det som har skjedd på renovasjonsfronten i Oslo, er Samferdselsdepartementets beslutning om å overlate leveringen av lørdagsaviser til Kvikkas etter at Posten sluttet med ordinær postlevering lørdager. Posten la også inn et anbud, men Kvikkas lå klart under i pris. Lørdagsleveringen har i perioder vært katastrofalt dårlig. Det har blitt bedre, men fortsatt meldes det om så mange feil at avisen har valgt å legge ned lørdagsutgaven sin. Mangelfull distribusjon har gitt avisene store ekstra kostnader.

Den som klarer å kjøre tog med de laveste lønnskostnader vinner anbudet. Det var slik de tenkte i Veireno og Kvikkas også.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har måttet svare for seg i Stortinget. Han lover at distribusjonen skal fungere tilfredsstillende. Det er et langt igjen før en er der. Så langt er konklusjonen: Lavest pris og dårligst kvalitet.

Samferdselsdepartementet har planer om å sette flere togstrekninger ut på anbud i løpet av våren. Klassekampen skriver i dag at det er åtte selskaper som er prekvalifisert for å konkurrere med NSB. I flere land hvor jernbanedriften er blitt privatisert, har det endt opp i kaos. Samferdselsdepartementet vil sikre seg mot at det ikke skjer ved at staten vil ta hånd om billettsalget og all infrastruktur. De legger opp til at det normale skal være at staten tilbyr lokomotiver og vogner. Det eneste en da kan, og skal, konkurrere på er litt forenkling, togførere og konduktører. Lønninger med andre ord. Den som klarer å kjøre tog med de laveste lønnskostnader vinner anbudet. Det var slik de tenkte i Veireno og Kvikkas også.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *