Huslege og digitale leger

Regjeringens krav om at elever i videregående må ha legeattest når de er syke, er sløsing med samfunnets medisinske ressurser. Men det positive er at leger må tenke nytt. Kjappe konsultasjoner på Skype og digitale attester er på vei.

De nye reglene for fravær i videregående skole har fått fraværet til å stupe. En fjær i hatten til kunnskapsminister Torbjørn Rø Isaksen. Baksiden av medaljen er at også på dette området fører tiltak fra statens side til en sterk økning av byråkratiet.

Fastlegene rennes ned at elever som skal ha dokumentert at de hoster og er såpass snørrete at de kan holde seg hjemme. Klassekampen skrev lørdag om en undersøkelse som viser at fastleger bruker 25 prosent av tiden som er satt av til akuttpasienter på å dokumentere at elever er småsyke.

Knapt noen av disse trenger behandling. De skal bare ha en attest. Det er et nytt medisinsk byråkrati som rulles ut. Det betyr lenger ventetid for de som er syke og trenger behandling.

Skolesyk.no

Men intet er så galt at det ikke er godt for noe. Mads Istre er en av legene som har startet nettstedet skolesyk.no. For 250 kroner kan elever bestille en digital legetime via en videolink. Deretter kommer attesten via digipost. Legene på skolesyk.no gir ingen behandling, og hvis de er usikre på om elevene snakker sant, får de ingen attest på at de er syke.

Mads Istre og hans kollega hevder den virksomheten de bedriver er fullt forsvarlig. De tar det medisinske ansvaret på alvor. De tilbyr elever det de skal ha, en attest, ikke medisin eller behandling. Og skolen får det de krever. Og regjeringen nikker fornøyd.

Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, sier til Klassekampen at denne nettlegetjenesten viser at det er noe alvorlig galt med det nye regelverket. Det har hun for såvidt rett i.

Men når reglene er som de er, så er det ikke noe å si på den tjenesten skolesyk.no tilbyr. Toppe mener det hadde vært bedre om foreldre hadde undertegnet en egenerklæring om sykdom. Det har hun også rett i.

Skolesyk.no representerer en nyskapning som ikke uten videre bør avfeies. Det normale er at man oppsøker lege når en er syk. Men det er mye som kan ordnes i form av en konsultasjon via en videolink. Det burde være mulig å sende både en sykemelding og en resept digitalt.

Det er tid å spare både for pasienter og leger ved å ta i bruk sikker digital teknologi. Det er ikke snakk om å erstatte det personlige møtet mellom lege og pasient, men å ta de nye digitale hjelpemidler i bruk i de tilfeller det er fullt forsvarlig.

Det er ikke holdbart at friske elever legger beslag på så mye av fastlegenes tid.

Så får politikerne fortsette diskusjonen om de vil bruke en stor dele av fastlegenes ressurser på noe som ikke har med medisinsk behandling å gjøre, men for å få ned fraværet på videregående skoler.

Det er ikke holdbart at friske elever legger beslag på så mye av fastlegenes tid. Det første en kan gjøre er å innføre en prøveordning i en del fylker der foreldre og elev sammen undertegner på at de er for syke til å gå på skolen.

Konkurranse

Regjeringen vi neppe ta initiativ til det. Høyres Henrik Asheim er så strålende fornøyd med at fraværet i videregående går ned at han vil pålegge alle skolene om å offentliggjøre fraværstallene sine.

Ved å dokumentere «tilstedeværelseskulturen» vil han skape konkurranse mellom skolene. Når tallene blir kjent håper Asheim pressen kan skape debatt i nærmiljøet om nærværet på skolen, ikke bare på prestasjoner.

Hadde det vært så enkelt. Det finnes ulike fraværskulturer i klasser, men det påvirkes nok i liten grad at elever får høre om en skole i nærheten med noen prosenter lavere fravær.

Skolesyk.no er ikke den eneste nyskapningen på fastlegeområdet. Legevisitt, som gründeren Harald Dobloug står bak, går motsatt vei. Her snakker en ikke med legen via videolink eller møte på legekontoret. For 1590 kroner kommer legen hjem til den som er syk. En slipper ventetid og legen har med seg det som trengs for å få foretatt en undersøkelse. Den gamle huslegen er tilbake. I alle fall har Legevisitt en lege på fulltid og tre på deltid.

Hvis man er av den selvhjulpne typen, kan en droppe legebesøket og prøve appen Your.MD, en slags virtuell helseassistent som i det minste kan gi beskjed om at en bør oppsøke en lege.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *