Jakten på det perfekte

Det er gode grunner for å tro at verdens makthavere klarer å holde hverandre noen lunde i sjakk i år også. Det er større grunn til å frykte at mennesker ødelegger seg selv i jakten på det perfekte liv og ideelle samfunn.

Hva som vil skje på det storpolitiske arena i løpet av året, er selv spåmennene i tvil om. 2017 kan bli langt bedre enn noen frykter. Barack Obama mener realitetene vil sige inn over Donald Trump så snart han flytter inn i Det hvite hus, og at det ikke blir så mange økonomiske eller utenrikspolitiske krumspring han får fortatt seg. Trump er en pragmatiker. Pragmatikere setter ikke i gang handelskrig med Kina, for eksempel. Trump vil forhandle med Vladimir Putin. De to kan inngå en avtale som gjør at sanksjonene gradvis avvikles. Det vil bidra til økonomiske vekst både i Russland, EU og USA. Når Putin lar være å svare på utvisningen av 35 russiske diplomater, forteller han verden at han er klar for forhandlinger. I 2017 kan bli året da opprustningsretorikken svinner hen og forholdet mellom Vesten og Russland normaliserer seg.

Det er løfterikt at IS også står svakere ved dette årsskiftet enn for et år siden. Det er håp om så pass stabile forhold i Syria at flyktninger kan begynne å vende tilbake.

Det er nok av konflikter i verden og mennesker lever under forferdelige og uverdige forhold mange steder. Det viker som den framgangen vi har opplevd de siste tiårene, er i ferd med å stanse opp. Det er ikke den samme optimisme å spore.

EU smuldrer opp?

De største endringene kan komme til å skje i EU. I verste fall smuldrer EU sakte med sikkert opp fordi det ikke er stor nok vilje og evne i medlemslandene til å finne felles løsninger.

Sentralt i den vestlige tankemåten ligger forståelsen av at historien utvikler seg lineært. Verden går ikke i ring. Det er ikke det samme som gjentar seg hele tiden. Verden beveger seg framover. Menneskenes oppgave er å sørge for at verden utvikler seg i riktig retning. Om vi ser noen hundre år tilbake i tid, må vi kunne si at verden har utviklet seg til det bedre. Vi er for tett på til å si noe om det også har skjedd det siste året, eller de siste årene.

I 2017 vil vi møte mer av transhumanismen. Det handler om at mennesker tar i bruk elektronikk og medikamenter for å endre sinnstilstand og virkelighetsoppfatning

Verden er full av mennesker som synes det går for sakte framover, som vil ta grep og sørge for å få stablet et bedre samfunn på beina så raskt som mulig. I 1516 ga Thomas More ut boken «Utopia». Han vil ha et samfunn der alle eier alt felles, der kunnskap og visdom dyrkes, der livet er regulert og sykdom eliminert.

More bidro til å skape en tro på at mennesker ikke må godta verden slik den er, men anstrenge seg for å gjøre den til et bedre sted. Målet er det perfekte samfunn. De blir tolket og beskrevet på ulike måter i politiske eller religiøse sammenhenger. Om lag tre hundre år seinere beskriver Karl Marx det lykkesamfunn som oppstår etter at kapitalismen har brutt sammen og blitt erstattet av proletariatets diktatur.

Trusselen vil sakte men sikkert komme innenfra i 2017, ikke bare i form av terror, men ved at mennesker mister perspektivet på hva det vil si å være et menneske

Etterkrigstiden preges av vestlige ideer om styring av verden på grunnlag av menneskerettighetene, overnasjonale organisasjoner som FN og EU og fremveksten av demokrati i alle land. Vi har kommet et godt stykke på vei. Men det siste tiåret har vært preget av at sterke krefter har gått til kamp mot verdenssamfunnet og kastet seg utopien i vold. IS og alt dets vesen er brutalitet satt i system, men det er også en utopi, et krav om å bruke uinnskrenket makt for på å få etablert det perfekte samfunn. Den største trusselen mot fred i verden i dag er fundamentalister som har hengitt seg til utopien, et samfunn der alle skal følge Allahs vilje og Profetens eksempel. Når noen med makt går i gang med å etablere det perfekte samfunn, blir det et helvete for dem som ikke kan eller vil tilpasse seg. Terrorister er mennesker som har blitt hektet på utopiens vranglære. De vil representere den største trusselen i 2017.

Misnøye med seg selv

Idealister og mennesker med en sterk religiøs overbevisning, kan la seg friste av det utopiske tankegodset. De fleste av dem gjør lite skade, og de er ikke så mange. Det er verre med den higen etter det perfekte som preger vår kultur. Mennesker er i økende grad misfornøyd med den de er. Unge jenter har det verst. De utsettes for et press til å se presentable ut til alle døgnets tider, lykkes i sosiale medier og oppføre seg på en bestemt måte. Det blir et jag og press dag ut og dag inn som bidrar til å øke de psykiske lidelsene. Mennesker en skjør skapning. Vi er ferd med å utsette oss for påvirkning med røtter i utopien vi ikke tåler.

I 2017 vil vi møte mer av transhumanismen. Det handler om at mennesker tar i bruk elektronikk og medikamenter for å endre sinnstilstand og virkelighetsoppfatning. Mennesker forsøker å nyskape seg selv, tildele seg egenskaper, fornemmelser og følelser som egentlig ikke komme fra en selv, men fra det en blir tilført utenfra. I år vil flere mennesker enn i fjor blir opptatt av å forbedre sin natur, de vil strekke seg mot et mål med røtter i Utopia. For mange vil det gå riktig ille når de mister grepet på hva som er virkelighet og stimuli. Trusselen vil sakte men sikkert komme innenfra i 2017, ikke bare i form av terror, men ved at mennesker mister perspektivet på hva det vil si å være et menneske og i større grad hengir seg til å manipulere både ånd, sjel og legeme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *