Kamp om rikdommen

Den franske økonomen Thomas Pikkety reiser verden rundt som en ambulerende bombekaster mot de rikeste. Til høsten kommer han til Norge for å ivre for formueskatt sammen med Jonas Gahr Støre.

Tenketanken Agenda har bestilt storm og uvær for Erna Solberg og Siv Jensen i en fransk økonoms skikkelse til høsten. Thomas Pikkety kommer til landet for fortelle at forskjellene mellom de som har kapital til disposisjon og de som mottar vanlig lønn, øker faretruende verden over. Derfor må de som har arv og formue skattes betydelig hardere, ellers bryter den samfunnsmodellen Vesten har bygget opp sammen, hevder Pikkety.

Pikkety tok doktorgraden i økonomi da han var 22 år. I 15 år ledet han et team som hadde som oppgave å samle inn og analysere økonomiske data for den økonomiske utviklingen i 20 land de siste par hundre år. Resultatene ble presentert i boken «Kapital i det 21 århundre» i fjor. Da den kom ut på engelsk i vår, vakte den en voldsom oppsikt. Den er på listen over verdene mest leste og omdiskuterte fagbøker. Han har satt dagsorden i USA ved å bli møtt både med begeistrede heiarop og skarp fordømmelse. Noen hevder Pikketys bok vil bli like epokegjørende som Carl Marx «Das kapital» og at hans videre forskning vil legge premisser for debatten om økonomiske politikk i årevis framover.

Clemet i forsvar

Lederen for tenketanken Civita, Kristin Clemet, var tidlig ute for å motvirke at Pikkety i for stor grad får legge premissene for den debatten om økonomisk politikk her hjemme. Hun minnet om at vi ikke måtte glemme alt det gode det globale markedsøkonomien, som er det ypperste kapitalismen har skapt, har ført med seg. De siste tiårene er millioner av mennesker løftet ut av fattigdom som følge av økt handel og flyt av kapital og mennesker over landegrensene. «Forskjellene i verden blir mindre. I følge Pikkety er det de rikeste menneskene som har hatt den raskeste inntektsveksten de siste tiårene. Når vi sammenlikner landene, er det omvendt. Det er de fattigste landene som har vokst raskest», skriver Clemet, som om Pikkety er uenig i det.

Deretter produserte Civita artikler om at det var stor tvil om Pikketys beregning og at de uansett hadde lite relevans for utviklingen i Norge. Slik fungerer tenketankene. Civitas oppgave er å levere premisser og ideologisk forsvar for Høyre, konservativ politikk og kapitalinteressene. Så kan politikerne bare fortsette argumentere for å fjerne formueskatten.

I slutten av juli fant tidligere statsråd for Høyre, professor Victor Norman, som er en liten tenketank i seg selv, at det var tid for å skjære igjennom. De rikeste her i landet har femdoblet inntekten sin de siste 20 årene. Men henvisning til Pikkety skriver han i Dagens Næringsliv at gevinstene som følge av globaliseringen og teknologiutviklingen de siste 20-30 årene har gitt de rike store gevinster. «Kapitaleiere og lønnstakereliten har stukket av med 100 prosent av gevinsten, mens de med midlere og lave inntekter har tapt. Kaken har blitt større, men de minste kakebitene er blitt enda mindre», skriver Norman. Han mener det er nødvendig å flytte skattebyrden fra de med vanlige lønnsinntekter til skatt på kapitalinntekter. Han mener det er mulig uten å stenge for innovasjon og drivkrefter for å lykkes som fører til økonomisk vekst.

Norman med solstikk

Den slags tale er som sand i skattemaskineriet til regjeringen med fjerning av arveavgift og formueskatt. LO leder Gerd Kristiansen sa til VG at hun lurte på om Norman hadde fått solstikk da hun leste det hans skrev. Norman låter til forveksling likt med Jonas Gahr Støre som har benytt flere anledninger til å peke på at regjeringen er i ferd med å gjøre de rike enda rikere med den skattepolitikken de fører. ( FOR LANG- Da kan denne setningen fjernes.)På forsommeren kunne Aftenposten forteller at 12 av landets mest kjente milliardærer ikke betaler mer enn to tredjedeler av formueskatten.

Pikkety har alt sagt til norske medier at han mener det er et bomskudd å droppe arveavgift og formueskatt. I november får han mulighet til å utdype sine synspunkter og svare på kritikken han vil møte. Boken han kommer også på norsk i høst.

Regjeringen liker ikke den retning skattedebatten tar. De taper velgere på at det festner seg en inntrykk av at de vil gi økte skattelette til de rikeste. Det vil de dessuten ikke få Venstre og KrF med på. Statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen varslet i sommer at det kan bli aktuelt med større endringer i skattesystemet. Det blir mye skattedebatt i høst, med og uten Pikkety som premissleverandør.

 

Publisert i Vårt Land 2016.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *