Kvinners nei til sjefsjobber

Helga Pedersen skriver i VL 17.01 at jeg ikke bør lykkes i å etablere en myte om at kvinner rygger unna lederansvar som sådan. Det har jeg aldri skrevet det. Kvinner tar da lederansvar over alt i samfunnet. Det jeg påstår er at politikernes bestrebelser for å få kvinner til å bekle toppstillingen i næringslivet praktisk talt har null virkning. Jeg viser til statistikk. Avhengig av om vi snakker om ASA-selskaper, børsnotert selskaper eller store selskaper varierer prosentandelen kvinnelige toppsjefer noe. For tiden er det ingen av de 50 største selskapene på Oslo børs eller de 20 største bedriftene som staten kontrollerer, som har en kvinnelig toppsjef. Det blir heller ikke blir flere kvinnelige toppsjefer i selskaper som har 40 prosent kvinner i styret. Bare 2,5 prosent av de børsnoterte selskapene har en kvinne i toppen. En må bruke lupe for å få øye på noen framgang. På dette området ligger vi ikke bedre an enn i land der de fnyser av kvoteringstenkning og likestillingspolitikk.

Likestillingspolitikken som er ført de siste tiårene har ført til at langt flere kvinner arbeider på lik linje som menn. Det fører til flere kvinnelige ledere i samfunnet og i næringslivet. Men det gir ikke flere kvinner på toppen der det handler om de store pengene. Kvinner eier fortsatt forbausende lite kapital og det er menn som forvalter milliardene på børsen.

Det finnes mye forskning som dokumenterer at menn og kvinner velger forskjellig. Det er dyktige kvinner over alt, og kvinner er like gode ledere som menn. Problemet er at menn og kvinner velger forskjellig fortsatt. Menn elsker å være der hvor de store pengene er. Kvinner er ikke så opptatt av det. Kvinner kan mestre «de store pengejobbene» like godt som menn, men de vil heller ha andre lederjobber eller de vil ikke ofre seg så fullstendig for jobben som disse stillingene gjerne krever. Menn er fryktelig ensporet der det handler om penger. Det synes styrer som er opptatt av profitt, er aldeles utmerket. Kvinner kan, men de liker i mindre grad enn menn å bekle toppsjefsrollene i pengenes verden. I næringslivet velger menn og kvinner uten føringer fra politikere. Det kan ikke Helga Pedersen gjøre noe med.

 

Publisert i Vårt Land 2016

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *