Spennvidde-sjefen

Noen mener han er lederskapets Petter Northug, andre plasserer ham godt under snittet som toppsjef.

Hvis Peter Ruzicka gir seg i kast med å spørre folk hva de synes om ham som leder, vil han bli saftig forvirret. Om lag en fjerdedel vil mene at han viser lederegenskaper godt under gjennomsnittet, de fleste vil mene at han ligger litt over snittet, og så har han en fanklubb som synes han rager langt inn i himmelen når det gjelder å lede. De mener Orkla-sjefen er lederskapets Petter Northug med ualminnelige evner til å ta ut alt som skal til for å ta gull. Ingen av de over 60 lederen vi har vurdert har vært i nærheten av Ruzicka når det gjelder å få 10 poeng på de ulike ledelseskriteriene. Han får 15 tiere og de fordeler seg på halvparten av dem vi har snakket med.

Det er også sjelden vi møter så pass sprikende oppfatninger om en leder. Det er det bred enighet om er at han er god på å oppnå resultater (8). Det spriker når det gjelder å gjennomføre omstillinger, alt fra 6 til 10, men han kommer samlet ut med 8. Det det er stor enighet om at han ikke utmerker seg på kreativitet, nytenkning og som pådriver for innovasjon. Dette er hans svakeste side (5,5), godt under toppsjefer flest.

Fokus på drift

Ruzicka har fokus på drift, hele tiden opptatt av å forbedre det han driver på med. Han er ingen imperiebygger, han har ingen spenstige visjoner som får medarbeidere til å gispe og lanserer få spennende nyvinninger. Han går ikke over bekken etter vann. Han forholder seg til det han har. Han seiler etter den kursen har fått oppgitt dag etter dag. Ingen brå kast, metodisk og målbevisst beveger han seg.

«Intet er nytt under solen», sier Forkynneren, underforstått, livet er de hverdagene vi får utlevert. Ruzicka kunne sagt det selv.  Han står på post dag ut og dag inn med det han har fått ansvaret for. Det var dette Stein Erik Hagen oppdaget. Han gjorde Ruzicka til sin fremste stattholder. Helt risikofritt. Ruzicka er trofastheten og påliteligheten selv.

Han lar ikke ordene løpe av meg seg og er ingen ordets mann i den betydning at han har mye på hjertet som han må få ut. Det som må sies, er han presis og tydelig på. Internt forstår de hvor han vil og hva det handler om (8). Det er også bred enighet om at han kan fatte tøffe beslutninger(8).

Om hans evne til å løse konflikter, spriker det veldig. Tre gir ham 10 poeng og tre 5,5 poeng. Dette har nok noe med jobben som løpegutt for Stein Erik Hagen å gjøre. Hagen er en børste og et stabeis når det er noe han vil ha igjennom. Ruzicka er betydelig mildere i form, men har han fått beskjed om å skjære igjennom, gjør han det. Samlet ender han på 8i konfliktløsning.

De fleste mener han er god til å motivere, skape lagånd og utløse innsatsvilje (8) Men er her det om lag en fjerdedel som mener han ikke holder mål og ikke gir ham mer enn 5 og 6. Det samme er tilfelle når det gjelder å bygge et godt omdømme utad. Han ender på 8, men flere gir ham rundt 5.

Beundrerne

Det er til å undre seg over at «beundrerne» gir ham ni og ti i omdømmebygging. Han driver riktignok med merkevarer som har et godt omdømme, men selv er han lite på den offentlige arenaen som omdømmebygger. Den slags roller elsker Stein Erik Hagen å ta seg av.

Ingen steder er de sprikende oppfatningene om han større enn når det gjelder etisk bevissthet, integritet og verdiorientering. (7,5) To gir ham 4, en gir han fem, men det oppveies av «beundrerne» som strør rundt seg med niere og tiere. Det samme gjelder evne til sosial teft, nærhet og evne til å komme godt ut av det med folk (7,5).

Peter Ruzicka klarer seg godt i Orkla. Han kommer til å bli. Det trenger et selskap som de siste 15 årene har hatt et forbruk av toppsjefer på nivå med verstingene på den amerikanske børsen. Men Hagen øverst ved styrebordet og gallionsfigur utad og Ruzicka som henger i stroppen i alle hverdagene, er Orkla endelig begynt å tjene penger igjen. Bare ikke en utlendig frister Hagen til å selge hele herligheten og lokker med at de skal få Ruzicka med på kjøpet.

 

Publisert i Vårt Land 2016.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *