Ved Clemets føtter

Kristin Clemet presenterer i VL 13 august noe som ligger tett opp til et resyme av årsmeldingen for Civita og det en kan lese på nettsiden deres, for deretter å hevde at hun ikke ser spor av at jeg ha fått med meg dette i de få linjene jeg har skrevet om Civita. Dette bruker hun som bevis for at jeg er overfladisk og ikke har satt meg godt nok inn i hva Civita er.  Kristin Clemet drømmer tydeligvis om at vi som vil mene noe om Civita først bør tilbringe en time ved henne føtter eller gjennomføre brevkurset «Hva er Civita», skrevet og rettet av henne selv.

Min ambisjon er å gi Vårt Lands lesere et sannere bilde av hvordan Civita fungerer i praksis enn det bildet Clemet tegner med sine solskinnsformuleringer. Jeg har brukt engasjementet rundt formueskatten som bevis på at Civita er en ideologisk styrt kunnskapsprodusent. Civita er høyresidens, liberalistenes, de konservative i motsetning til venstreradikale og landets kapitaleieres tenketank. Jeg har ikke hevdet at Civita er i lomma på Høyre eller rikingene som finansiere virksomheten. Clemet får man ikke ned i en lomme. Det trengs heller ikke. Hun er og blir en ambassadør for Høyre selv om hun kan lage en liste over hvilke saker hun er uenig med Erna Solberg i.

«Vi jukser ikke med den faglige kvalitet på utredningen», skriver hun. Igjen er det stråmannsprodusent Clemet som er på ferde. Jeg har ikke påstått det. Ikke andre heller. Jeg har referert til økonomiprofessorer hevder at det omtalte Civita-notatet fremstår fra første stund av som et partsinnlegg for formueskatten.

Clemet skriver at Civita driver «faglig utredningsarbeid og skaper møteplasser for debatt». Dette er solskinnsspråk. Civita er primært en aktør i en ideologisk interessekamp. Det forhindrer ikke at det produseres rikelig med interessante tanker i Civita. En tenketank skal framstår som bredere og med større mangfold enn et parti. Clemet vil ha både KrFere, Frpere og Venstrefolk i sin fold og hun forlanger ikke at alle skal gå på linje og med armlengdes avstand. Det er høyde under taket og brede dører i Civita. Men hver på sin måte bidrar de som er tilknyttet Civita til å styrke høyresiden i politikken. De er mange pengesterke særdeles godt fornøyd med. Derfor har Kristin Clemet null problemer med å finansiere tankene hun ruller ut på løpende bånd fra sin tenketank.

 

Publisert i Vårt Land 2016.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *