​«Det er jeg som styrer»

Helseminister Bent Høie fikk i fjor endelig banket igjennom sin lenge bebudede sykehusplan. Den representerer lite nytt i hvordan sykehusene skal styres.

Har man først en foretaksmodell, gir den sterke føringer for hvilken rolle helse- og omsorgsministeren skal ha. Stortinget skal gi føringen, statsrådene holde fingere fra fatet, men til slutt skal han innkalle til foretaksmøte og forkaste eller godkjenne det det regionale helseforetaket har vedtatt.

Den nasjonale helse- og sykehusplanen legger blant annet føringer for hvilke sykehus som skal ha akuttkirurgi og hvilke som kan klare seg uten.

De lokale helseforetakene har for lenge siden forstått hvor landet ligger. Denne uken har det lokale sykehusforetaket Helse Fonna vedtatt at sykehuset i Odda skal miste akuttkirurgien. Ordfører Roald Aga Haug sier han er trist og lamslått.

At han er trist, er forståelig. At han er lamslått, er noe verre å forstå. Dette kan umulig ha komme som et sjokk. Han må ha fått med seg hvilken retning vinden blåser. De som måtte mene at dette er en katastrofe for Odda-samfunnet, må i det minste innrømme at den er lenge varslet.

De som måtte mene at dette er en katastrofe for Odda-samfunnet, må i det minste innrømme at den er lenge varslet.

Styret i Helse Fonna har ikke misforstått Stortinget. De mener sykehuset i Odda ikke tilfredsstiller kravene for å ha akuttkirurgi.

Foretaksmøte

Bent Høie har ikke mye nytt å si til Nationen. Han skal ikke mene noe om dette vedtaket nå. Han skal sitte på gjerdet og vente til det er hans tur. Det neste som skal skje, er at Helse Vest skal behandle saken. Og de vil nok slutte seg til. Så skal Høie innkalle til foretaksmøte. Her komme han til å si ja, selv om det blir lokalt bråk i et valgår.

Høie avviser at han har skapt uro i Sykehus-Norge, i tilfelle er det en uro som har vært der i 20 år. En stor del av denne uroen har vært knyttet til akuttkirurgi og fødestuer. Denne omstillingen sykehusene har vært igjennom skal sluttføres i år. Høie forventer at alle sykehusforetak har tatt stilling til hvilke sykehus som skal ha akuttberedskap innen 1. april.

Det står strid om akuttberedskapen i Flekkefjord også. Sykehusets direktør har gått inn for å avvikle akuttkirurgien og henviser til den nasjonale helseplanen.

Venstre lager imidlertid krøll i styringssystemet. Nestleder Ola Elvestuen hevdet på et folkemøte at det vil være i strid med sykehusplanen å legge ned akuttkirurgien. Styreleder i Sørlandet sykehus, Camilla Dunsæd, later til å ha fått tvilen i seg. Hun sier til Nationen at signalene fra Venstre og statsråden ikke står i forhold til hverandre.

Det har styrelederen rett i. Derfor gjør Høie det klart at hun ikke skal bry seg med det Elvestuen sier. De skal lese sykehusplanen.

– Styringssignalene kommer fra meg til helseregionen. En kan ikke basere vurderinger på uttalelser fra enkeltrepresentanter på Stortinget, sier Høie.

Smekk over fingrene

Med dette leverer han også en smekk over fingrene til Venstres andre nestleder, Terje Breivik, som har sagt at det bør være akuttmottak i Odda på grunn av værforholdene.

Med dette leverer han også en smekk over fingrene til Venstres andre nestleder, Terje Breivik, som har sagt at det bør være akuttmottak i Odda på grunn av værforholdene.

Bent Høie vender det døve øret til Venstre. De har fått sagt sitt i prosessen før Sykehusplanen ble vedtatt. Nå har helseforetakene fått beskjed om å implementere det som står i planen. Da er det styret i det regionale helseforetaket Høie vil lytte til, ikke Venstres nestledere.

Det er over fire år siden Bent Høie var krystallklar på at de regionale helseforetakene skulle avvikles. Han varsler at han vil legge fram et forslag til ny styringsform i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Velger Høie å skrote de regionale helseforetakene, vil han kunne selge dette inn som en betydelig avbyråkratisering. En slik markering kan de borgerlige virkelig trenge. Er det noe de ikke har fått til, så er det å avbyråkratisere.

Det er bare Ap som vil ha de regionale helseforetakene. Det kan være de kommer på andre tanker hvis Høie treffer planken med sitt forslag og lanseres det som et storstilet avbyråkratiseringstiltak.