Trumps feilberegning

Med Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra Paris-avtalen ser vi ut til å være midt inne i beretningen om en varslet katastrofe. Vi aner ikke hva som blir konsekvensene. I verste fall får USA følge av flere land. Det ville være for godt til å være sant om det kun er USA som blir stående utenfor sammen med Syria og Nicaragua. Det er stor fare for at flere arabiske land bakker ut. Sjansen for at Vladimir Putin slår følge med Trump er mindre.

Midt i elendigheten er det de som hevder at det er en fordel at USA melder seg ut, for de har vært bremseklossen i arbeidet med å få på plass effektive tiltak som kan få ned klimautslippene. Det er også de som mener Parisavtalen blir for dyr og for lite effektiv, at den ikke er så mye å spare på.

Det er få ting er så galt at det ikke er godt for noe. Slik er det ikke i dette tilfellet. Trumps beslutning er en katastrofe for arbeidet med å få ned klimautslippene, av den enkle grunn at USA slipper ut gedigne mengder av klimagasser. De er verstingen, sammen med Kina. Trump har bestemt seg for ikke å bry seg om hvor mye klimagasser USA slipper ut. Han er opptatt av å gjøre det han mener USA har økonomiske fordeler av på kort sikt. Trump skal gjøre «USA great again». For en mann som lever i de enkle målestokkers verden, handler det først og fremst om penger.

For en mann som lever i de enkle målestokkers verden, handler det først og fremst om penger

Trump er hektet fast i forestillingen om at han er en gudbenådet forhandler. Han har brutt flere avtaler der han har varslet at han er villig til å forhandle, men da skal målet være å få til en bedre avtale for USA. Han sa det samme i går. Han trekker USA ut av Parisavtalen, med en gang virker det som, men sier han er villig til å forhandle om en ny avtale. «Glem det», steg nærmest opp som et unisont kor fra de fremstående lederne i EU i går kveld.

Merkel på krigsstien

Angela Merkel er på krigsstien. Hun var mektig irritert på G7-møtet over at USA blokkerte for en uttalelse om klima. Det virker ikke som om Merkel vil godta at USA trekker seg ut. Hun vil at det skal få konsekvenser. Vi kan ikke regne med USA som tidligere, heller ikke når det gjelder NATO, hevdet Merkel tidligere denne uken. Hun varsler en reorientering av politikken. Det er temmelig åpenbart at Kina ønsker å samarbeide sterkere med EU på flere områder. Ventelig velger Vladimir Putin å holde seg til EU framfor å havne i bås med Donald Trump.

USAs økonomiske styrke og betydelige militærmakt betyr at både EU, Kina og Russland, hver på sin måte, må forsøke å forholde seg konstruktivt til USA selv med Donald Trump som president. Det er makta som rår, og Trump vet å bruke makt.

Konsekvensen av den politikken Trump fører, er at USA mister anseelse i verden. USAs omdømme er i fritt fall med Trump som president. Vi må regne med at miljøvernorganisasjoner og folkelige bevegelser vil aksjonere mot USA og ta til orde for boikott. De vil med rette gjøre USA ansvarlig for at millioner av mennesker vil dø på grunn av klimakrisen.

Det er hårreisende at det landet i verden som har sluppet ut mest ødeleggende klimagasser, skal fortsette som før, men resten av verden skal henge i stroppen for å løse problemene. Det vil garantert være fattige U-land som vil protestere på at de skal bruke penger på å løse krimakrisen, mens søkkrike USA ikke bryr seg.

Verre enn Krim

Hvor alvorlig skal vi regne Trumps beslutning?  Er det mer alvorlig enn at Russland annekterte Krim? Selvsagt er det det, reelt sett, fordi et solid flertall på Krim ønsker å høre til Russland. Men måten det skjedde på, er det grunn til å kritisere. Enda nok til en boikott kunne forsvares. Men nå må EU sørge for å få normalisert forholdet til Russland og få russerne med på klimalaget. USA bør stilles i skammekroken så godt det lar seg gjøre.

Beslutningen han fattet i går, er ikke et skritt nærmere det målet, men sannsynligvis er det et spadetak til i det som kommer til å bli hans politiske grav

Donald Trump har store problemer med å lede USA. Beslutningen om å trekke USA fra Paris-avtalen vil skade ham, fordi det vil bli enda flere som intenst vil motarbeide det han står for. Trump splitter USA. Trump er i ferd med å bli stemplet som en taper. Det eneste som kan redde ham er et oppsving i amerikansk økonomi og at arbeidsløsheten går merkbart ned. Men heller ikke det vil hjelpe om konsekvensene av budsjettet for neste år blir at millioner av amerikanere blir kastet ut i økonomisk elendighet uten hjelse- og sosialhjelp.

Donald Trump tegner fortsatt et bilde av seg som en strålende leder, at det går hans vei og at han vet hva han holder på med. Rundt ham brer tvilen seg. Det er mer enn det. Det er stadig flere som er av den oppfatning at USA ikke kan leve med Trump som president i fire år.

Trump mener beslutningen han fattet i går, er et skritt nærmere det mål han har satt for USA. Sannsynligvis er det et spadetak til i det som kommer til å bli hans politiske grav.