Tajik forvirrer

Når VG hevder at de har avslørt noe forferdelig, er politikerne der med en gang, klare til å komme på med uttalelser som at «slik kan vi ikke ha det». De er «sjokkert». «Dette er alvorlig, dette må det gripes fatt i umiddelbart».

Det er godt for en politiker å kunne framstå som en som vil ta grep og rydde opp. Hvis man derimot stiller spørsmål om det VG har kokt i hop holder mål, vil det ende med at man ikke kommer på trykk. VG jakter på kilder som vil bekrefte at de har gravd fram en viktig sak som de skal kjøre noen dager framover. En av VGs kommentatorer skal forsterke inntrykket om at dette er en sak politikerne må gripe fatt i.

Så det er ikke så lett for politikerne å la være å hoppe på. Det er politidirektør Odd Reidar Humlegård som er skurken i fortellingen om det ulydige Politidirektoratet (POD) som ikke vil gjøre som Stortinget har bestemt, nemlig å opprette felles nødsentraler for politi, brann og ambulanser. Humlegård sier ikke at han nekter å være med på det, han sier det får gå sin gang, at det skjer nok, men når politikerne vedtar reformer, er det litt som olympiske leker. Et friskt uttrykk til en embetsmann å være, men treffende. Politikerne vil ha gull med en gang.

For riktig å dokumentere hvor stor uviljen mot å gjøre det Stortinget har bestemt er, forteller VG historien om den felles sentralen i Drammen som blitt avviklet. Rene bakvendtland. Og når Per Olaf Lundteigen vil snakke med ledelsen, blir de rådet av ledelsen i POD til å gjemme seg. Lundteigen er ikke god å komme ut for. Men han er da ikke farlig?

Blir gjennomført

Odd Reidar Humlegård og justisminister Per Willy Amundsen har sagt i hovedsak det samme: Stortingets vedtak om felles nødsentraler blir gjennomført, men det vil ta litt tid og det vil skje i riktig rekkefølge. Først skal det avklares hvor politidistriktene skal ha kontorer, deretter skal nødsentraler etableres når det er økonomisk forsvarlig. Noen steder har en lange leiekontrakter en må komme seg ut av. Andre steder er det mye plunder for å få dette til fordi politiet ikke har beslutningsmyndighet over helse og brannvesen. De hører til andre organisatoriske enheter enn helse og brannvesen.

Det ligger på nivå med en påminnelse om at alle som jobber må huske på å gå på jobb hver dag hvis de ikke har fri

Enhver som har vært tett på en lokaliseringsdebatt, vet at det kan gå hard for seg. Her er det i tillegg tre offentlige instanser som hører inn under ulike departement, som skal koordinere seg. VG lager dramatikk om noe som er ganske normalt. Det er ikke grunnlag for å antyde at de i POD er i ferd med å gjøre mytteri eller oppføre seg som sta esler i møte med det Stortinget har vedtatt. POD har gode argumenter for den prosessen de har lagt opp til.

Hadia Tajik mener det er på sin plass å minne regjeringen om at regjeringen skal iverksette det Stortinget vedtar, som om det er noen som ikke vet det.

Stortingets intensjon

I dag legger hun samme med fire andre politikere fra Ap fram et forslag der det heter at regjeringen skal sørger for at «Nærpolitireformen» gjennomføres etter Stortingets intensjon. Det er et forslag som ikke kan bli møtt med annet en stormende jubel. Det ligger på nivå med en påminnelse om at alle som jobber må huske på å gå på jobb hver dag hvis de ikke har fri.

Det andre hun foreslår er at regjeringen sørger for at politiet snarest utarbeider og legger frem et dokument for samtlige kommunestyrer, slik Stortinget allerede ber om i politireformforliket. Det dokumentet er like om hjørnet.

Det beste Stortinget kan gjøre, er å holde fingrene fra fatet

Tajik gir følgende begrunnelse for det hun foreslår: – Det høres ut som en selvfølge, og det bør det også være, men VGs faste lesere vet nok at det slett ikke er det. Oppslag både i VG og Politiforum har avdekket eksempler på at viktige deler av forliket enten ikke er forstått eller ikke ser ut til å være ivaretatt, sier Hadia Tajik til VG.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) kaller Tajiks forslag innholdsløs retorikk. Det er ikke noe av det Stortinget har vedtatt som han ikke akter å få gjennomført.

I denne saken driver Hadia Tajik et politisk spill. Hun sprer forvirring om en reform Ap har stemt for. Politireformen er krevende. Det vil ta sin tid å få gjennomført det som er besluttet. VG og andre medier må gjerne skrive om konfliktene og uroen som oppstår underveis i krevende endringsprosesser. Det beste Stortinget kan gjøre, er å holde fingrene fra fatet.