Samarbeid gir vaktfritak

Vaktordninger for legene ved landet sykehus er krevende. Det medfører også ekstra belastninger å være gravid. Det er derfor ikke urimelig at Legeforeningen krever at gravide skal bli fritatt for vakter de siste månedene før de skal føde. Dette kravet har de ikke vunnet fra med i de offentlige sykehusene. Arbeidsgiverforeningen Spekter sier nei. Grunnen er at det ikke er klima for å finne løsninger for tiden. Legeforeningen streiket i fjor for retten til kollektive vaktordninger. De tok konfliktgrunnlaget for streiken til Arbeidsretten, men vant ikke fram. Nå venter et rettslig oppgjør med Spekter.

Legeforeningen må ta sin del av ansvaret for den fastkjørte konflikten. Det virker som om Legeforeningen har sitter fast i synet på at arbeidsgiverne er håpløse og urimelige, mens Spekter mener Legeforeningen er for kravstore.

Alle arbeidsgivere er ikke håpløse. I alle fall ikke ledelsen ved Diakonhjemmet

Alle arbeidsgivere er ikke håpløse. I alle fall ikke ledelsen ved Diakonhjemmet. Hovedtillitsvalgt Maria Vistnes og sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord sier til Dagens Næringsliv at det er gode samarbeidsforhold ved sykehuset. Da finner en også løsninger som både arbeidsgiver og arbeidstaker kan leve med. For vel en uke siden ble de enige om at leger som er gravide skal slippe krevende vaktordninger de siste månedene før de skal føde. Tilsvarende ordning har de innført ved Haraldsplass i Bergen som også er organisert i Virke.

Mye å lære

Marit Hermansen, president i Legeforeningen, sier hun er glad for gjennomslaget på Diakonhjemmet, og sier det viser at sykehuset tar de ansattes helse på alvor, og at dette gjør Diakonhjemmet til en attraktiv arbeidsplass.

– Her har de offentlige sykehusene under Spekter mye å lære, sier hun. Hun mener de to sykehusene oppnår resultater fordi samarbeidsrelasjonen er god og partene har tillit til hverandre.

Så enkelt og vanskelig er det. Hvis fritak for gravide er et krav Legeforeningen prioriterer høyt, vil de få Spekter med på det. Men da må en samtidig vise at en finner løsninger på andre områder der det står strid.

Verken Legeforeningen eller de offentlige sykehusene er tjent med en stillingskrig mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Legeforeningen har valgt å prøve rettens vei. De må sannsynligvis løpe denne linen ut før en er rede til mer konstruktive drøftinger med arbeidsgiver.

Utfordringen for arbeidsgivere og tillitsvalgte i årene som kommer må være å møte de enkelte arbeidstakeres behov i større grad

Vinner ikke fram

Det er små sjanser for at Legeforeningen vinner fram med sitt krav om å tariffeste kollektive vaktordninger. Ved å akseptere at leger får samme vaktordninger som andre yrkesgrupper, vil en nok få gjennomslag for kravet om at gravide leger kan slippe vaktordninger.

Kollektive ordninger som skal være like for alle, hører gårsdagens arbeidsmarked til. Utfordringen for arbeidsgivere og tillitsvalgte i årene som kommer må være å møte de enkelte arbeidstakeres behov i større grad. Leger som er skilt og har ansvar for barna annen hver uke, bør få jobbe lite den ene uken og tilsvarende mye den andre. Det er mulig å få til om en vil.

Både Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler bør forutsette og legge opp til at en lokalt kan finne gode løsninger. Løsningen er ikke sentrale avtaler der alt er regulert.