​Skattlegg gigantene

Facebook Norway hadde 13 millioner kroner i driftsinntekter i fjor og betalte 469.000 kroner i skatt. Google hevder de omsatte for 100 millioner kroner og betale 2,5 millioner i skatt. I år vil de to selskapene selge annonser for opp imot fem milliarder kroner knyttet til nettsteder i Norge. Framfor å betale skatt som andre medieaktører, sluser de milliardene inn i et system av selskaper som selger tjenester til hverandre. De splitter opp omsetningen, og det meste av det de tjener ender opp i et skatteparadis. Dette sitter politikerne og ser på med hendene i fanget.

Google og Facebook er i ferd med å ta knekken på deler av den norske avisfloraen

Google og Facebook er i ferd med å ta knekken på deler av den norske avisfloraen. Det er flere år siden Schibsted pekte på det som er i ferd med å skje. De mente det minste politikerne kunne foreta seg, var å sørge for at de to mediegigantene blir beskattet som norske aktører slik at det kunne bli mer rettferdige konkurranseforhold.

Fritak for arbeidsgiveravgift

Mediemangfoldsutvalget mener krisen i mediene er så akutt at staten må bidra med rundt 800.000 millioner ut over dagens momsfritak og pressestøtte. De foreslår at mediene slipper arbeidsgiveravgift. Mediebedriftenes Landsforening går i sin høringsuttalelse til Mediemangfoldsutvalget inn for at Google og Facebook ilegges 25 prosent skatt på omsetningen. En slik særskatt ville kunne finansiere et fritak på arbeidsgiveravgift som er beregnet til rundt en halv milliard kroner. Om politikerne vil gi mediene fritak fra arbeidsgiveravgift, er en sak for seg. Google og Facebook bør beskattes hardere uavhengig av det.

Høyres mediepolitiske talsmann, Svein Harberg, sier til Klassekampen at han verken vil støtte eller avvise et slikt tiltak. Han understreker at han er opptatt av like vilkår for selskaper i samme marked. Hva er det han nøler for i så fall? I dag er det ikke like vilkår.

Tap av arbeidsplasser

Arbeiderpartiets talsperson, Arild Grande, frykter at en norsk særlov vil ramme norske arbeidsplasser. Han mener det er fornuftig å søke et internasjonalt samarbeid for å få på plass felles skatteregler. Grande høres ut som en Høyre-mann. Hvordan han får seg til å tro at dette vil ramme norske arbeidsplasser, er en gåte. Blir det færre ansatte i Facebook?. Fører det til at noen av gigantene vegrer seg for å satse i Norge, bør han heise flagget til topps, ikke på halv stang. Digitalisering betyr ikke å bli en digital husmann underlagt en gigant.

Politikerne boltrer seg på Facebook. Det betyr ikke at de bør ta på selskapet med silkehansker

Både EU og OECD jobber med saken. Målet er felles ordninger for å sikre at selskaper i den digitale økonomien som opererer på tvers av landegrensene blir beskattet. En ender fort opp i et skilpaddetempo når det skal lages felles regler. Og det er fare for at de slipper unna med en lav skatteprosent. Storbritannia har tatt skjeen i egen hånd og skattlegger disse selskapene. Det samme gjør Australia. De har ikke tid til å vente.

Og det er ingen grunn til å vente. Det er pinlig og et uttrykk for unnfallenhet at Ap og Høyre ikke tar fatt i denne saken. Storbritannia har gått opp løypa. Det er bare å følge på.

Politikerne boltrer seg på Facebook. Det betyr ikke at de bør ta på selskapet med silkehansker.