​Trump og Putin på sporet

Er det noe lederen for G20-landene er enige om, så er det at Vladimir Putin og Donald Trump er noen merkelige skikkelser. Det får så være. De må forholde seg konstruktivt til dem fordi de har så enorm makt. Det som er viktigere er at Putin og Trump ser ut til å mene om hverandre at de er to grepa karer, to tøffinger som har kontroll, som vet at deres primære oppgave er å forsvare sitt lands egne interesser, men at de har evne og vilje til å samarbeide og finne løsninger. Slik vil de at verden skal oppfatte dem.

Det var meningen at de bare skulle stikke av en halvtime på G20-møtet lørdag. De brukte over to timer sammen. Dialogen er kommet skikkelig i gang. Det er det inntrykket de vil formidle.

Donald Trump omtalte Putin positivt flere ganger under valgkampen i fjor. Da han ble valgt til president gjorde han det klart at har var klar for et nærmere samarbeid med Putin, for han var «typen en kunne gjøre business med». Så rullet Russland-skandalene inn over Trump og hans organisasjon. Irregulære møter mellom Trumps folk og russiske representanter ble avslørt. Det gikk så langt at mediene skrev at Trump var i lomma på Putin fordi de hadde dokumenter og opptak av ham som ville være fullstendig ødeleggende for ham om det kom ut. Trump har benektet enhver kontakt med Russland som han ikke kan stå inne for. Han må imidlertid tåle at spesialetterforsker Robert S. Mueller forsøker å komme til bunns i hva som ligger til grunn for «Russland-skandalen».

Trump har benektet enhver kontakt med Russland som han ikke kan stå inne for.

Påstandene om at Russland har innflytelse over Trumps folk som ikke tåler dagens lys, har ført til at Trump det siste halvåret har måttet markere en sterkere avstand til Russland og Putin enn han hadde lagt opp til.

Undrer lørdagens møte fikk Trump forsikringer fra Putin om at han ikke hadde forsøkt å påvirke det amerikanske valget. Den slags forsikringer er ikke mye verd. Trump bruker det imidlertid som bevis på at han ikke går rundt grøten. Han taler rett ut til Putin både om spionasje, Syria, Iran og Ukraina. Noe de to allerede er enige om, er at de skal samarbeide mot hacking og cyberangrep.

Dette utspillet var ikke noe sjakktrekk. Langt inn i den republikanske leir mener de at Trump framstår som naiv. «Å samarbeide med Putin om en enhet mot hacking er som å samarbeide med Assad om en enhet mot kjemiske våpen», skriv senator Marco Rubio på Twitter.

Det er solid skepsis mot Russland, ikke minst i republikanske kretser. Det er nok Trump klar over, men alt tyder nå på at han ikke lenger vil la «Russland-skepsisen» styre det han fortar seg. Utenriksminister Rex Tillerson, som kjenner Putin fra sin tid som toppsjef i ExxonMobil, var med på møtet med Putin. Fra nå av vil nok Tillerson ha forholdet til Russland høyest oppe på sin egen dagsorden. Er det noe Tillerson har de beste forutsetninger for, er det å styrke og utvikle relasjonene til Russland.

Vladimir Putin vil ventelig utnytte mulighetene for å forbedre forholdet til Nato-landene. Første skritt kan bli å finne en løsning for Syria. Her må de begge gi og ta.

Det burde ligge til rette for at Putin kan bidra til å normalisere forholdene i Ukraina. Det vil gi grunnlag for å lempe på sanksjonene som EU har innført. Krim er blitt en del av Russland. Det må Nato og EU akseptere. De kan ikke holde på med sanksjoner til evig til med henvisning til Krim.

Børge Brende bør servere noen oppmuntrende ord til Donald Trump og Vladimir Putin i dag.

Betydningen av den konstruktive dialogen mellom Trump og Putin skal ikke overdrives, men den bør utnyttes. Andre lands politikere bør henge seg på. Trump har med rette fått mye pepper og blitt møtt med mye hoderisting. Han fortjener positive tilbakemeldinger på at han er opptatt av å forbedre relasjonene til Russland.

De siste årene har vi vært på vei inn i en ny kald krig. Det burde det ikke være grunnlag for. Russland representerer i liten grad en trussel mot Vesten. Det er forståelig at russerne i større grad oppfatter NATO som en større trussel mot Russland. Russland har imidlertid vist at de vil være en militær stormakt blant annet gjennom sitt engasjement i Syria.

Russland er en stormakt som agerer som stormakter gjør. Norge har alt å vinne på å ha et nært og godt forhold til vår mektige og noe uberegnelige nabo. Derfor bør vi henge oss på Trump i ambisjonene om å stryke samarbeide med Russland. Børge Brende bør servere noen oppmuntrende ord til Donald Trump og Vladimir Putin i dag.