Beredskap i rute

Da Riksrevisjonene kom med sterk kritikk av mangler vedrørende beredskap knyttet til bygninger og infrastruktur, kastet opposisjonen seg så voldsomt på at en kunne lurer på om vi kunne sove trygt neste natt. Er det noe som er blitt bedre de siste årene, er det beredskap og sikkerhet på en rekke områder.

Vi lærte av 22.juli- terroren. Også på dette området lover politikerne mer enn de klarer å gjennomføre. Derfor blir det mye støy når det blir avdekket at ikke alt er som en hadde sagt det skulle være. På området beredskap og sikkerhet er det dessuten et spørsmål om hvor vi skal legge listen. Vi har for eksempel ikke væpnede vakter rundt Maridalsvannet for å hindre at noen forgifter vannforsyningen til Oslo. Vi kunne hatt det. Vi kan aldri vite.

Denne uken har det vært den begredelige tilstanden for Heimevernet som har vært i fokus. Heimevernet består av 15 innsatsstyrker og 249 områder fordelt over hele Norge. Klassekampen siterer fra en gradert rapport utarbeidet av Forsvarssjefen. Her heter det at «103 av 249 HV-områder har en materielloppfyllingsgrad som er mindre god».

Heimevernet består av 45 000 soldater og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen skriver at kun ett heimevernsområde er definert som beredskapsklart. Kun ett av 249 områder? Er det en katastrofe som er avdekket? Det er selvsagt mer enn nok for opposisjonen til å skrike opp. Leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap) lurer på hva det er regjeringen holder på med.

– En rekke utredninger er blitt igangsatt, men investeringer er blitt lagt på is, og den forsinkede langtidsplanen manglet planer for hær og heimevern, sier Huitfeldt (Ap) til NTB. Hun mener Hæren og Heimevernet er blitt forsømt av regjeringen.

Dagens regjering er den første på lenge som satser på å gjøre noe med situasjonen.

Dette får forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) til å hevde at Anniken Huitfeldt (Ap) bommer fullstendig og minner om at det er satt av betydelige midler til investeringer både i Hæren og Heimevernet. Men det tar tid å snu 20 års systematisk underfinansiering og forvitring av Forsvaret. Hun viser til den langtidsplanen for Forsvaret som Stortinget har vedtatt. En er riktignok ikke kommet i mål med hvor sterkt det skal satses på Heimevernet og Hæren, men det er ingen grunn til å betvile at det er enighet om at det skal brukes betydelig mer også på dette området.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har forståelse for Forsvarsministerens argumenter. Han sier til NRK at langtidsplanen for Forsvaret allerede har pekt på problemet med for dårlig utstyr for Heimevernet og Hæren. Den planen Stortinget har vedtatt mener han er den første langtidsplanen på mange år som erkjenner hva årsaken er, nemlig forsvarsbudsjetter som i 25 år ikke har holdt følge med kostnadsutviklingen, og som beskriver hva som trengs av penger.

Det er ingen betydelig uenighet mellom Ap og Høyre når det gjelder forsvar og beredskap. Ap og Høyre utgjør grunnmuren i Forsvarsplanen, Politireformen og beredskapsplanene. At Hadia Tajik på justisområdet og Anniken Huitfeldt på forsvarsområdet til tider makter å skape et inntrykk av at forskjellene er store og at regjeringen ikke gjøre jobben sin, får så være. Nå er det valg – og man forsøker å plukke poeng der en tror det kan være noe å hente.

Vi kan riktignok få en livlig debatt om Heimevernet og Forsvaret til høsten. Det foreligger planer om å redusere Heimevernet med 7000 soldater og underlegge Heimevernet Hæren. Dessuten har Senterpartiet sett seg tjent med å kjøre fram en alternativ forsvarstenkning og sier de vil styrke beredskap og sikkerhet på en rekke områder

De vil ha folk med moderne våpen som på kort varsel kan forsvare bygd og grend.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum uttalte for en tid tilbake at Norges beredskap er svekket. Han fikk støtte fra generalløytnant Robert Mood. De to mener langtidsplanen for Forsvaret vil gjøre situasjonen verre. Vedum vil nedsette en beredskapskommisjon dersom han kommer i regjering etter valget. I tillegg til forsvar og politi skal den se på digital sikkerhet, el-sikkerhet, matsikkerhet og vannsikkerhet. En slik kommisjon ser neppe Arbeiderpartiet behov for.

Senterpartiet har gått hardt ut mot langtidsplanen for Forsvaret som ble vedtatt i fjor. De gjør seg neppe store forhåpninger om å bevege Ap bort fra det flertallet på Stortinget har bestemt.

Men å markere en helt annen linje i forsvarspolitikken, kan være en god strategi for et parti som vil markere avstand til alt som er stort og sentralisert. Heller et F35-fly mindre og flunkende nye håndvåpen til alle i Hæren og Heimevernet. De gamle AG3ene duger ikke lenger.

Det høres fornuftig ut om en første må velge, men slike valg trenger vi ikke ta, mener regjeringen. Det skal bli nye våpen til alle. Det tror ikke Sp noe på – og de blir i alle fall ikke med på å redusere Heimevernet. De vil ha folk med moderne våpen som på kort varsel kan forsvare bygd og grend.