​Skippertak og sutring

Norge er et rikt land. Vi har råd til lange ferier, normale arbeidsuker på 35 til 37,5 time og strenge restriksjoner på hvor mye overtid arbeidsgiver kan pålegge. Men det finnes unntak. I Forsvaret er det slik at Arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid kan settes til side når det er øvelser. Og i krig selvsagt. I Klassekampen kan vi for tiden lese om mye som ikke er som det bør være i Forsvaret. I serien «Krise i Forsvaret» skriver de i dag om at «arbeidsregler settes til side». De har nemlig gjennomført et skippertak for vedlikehold de siste månedene. Framfor å gjøre dette på normal måte, har de laget en øvelse for å komme seg unna bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Slik ser i alle fall noen ansatte på det.

Forsvaret har fått sårt tiltrengte millioner til vedlikehold i årets budsjett. De klinte til og fikk kjøretøy, våpen, materiell i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Hæren og Heimevernet beredskapsklart på rekordtid. De brukte 50.000 arbeidstimer og 87 millioner kroner i mai og juni på vedlikehold og reservedeler. På seks uker «produserte de like mange timeverk som på et halvt års vanlig drift».

Klappsalver

De burde blitt møtt med klappsalver. Klassekampen har publisert flere artikler der det er pekt på at beredskapen er alt for dårlig i Forsvaret både her og der. Og så er det noen som trår til, innkaller ekstramannskap og lar dem jobbe til de blir skikkelig slitne. Applaus.

Tillitsvalgte klager over at begrepet overtid er borte.

Men nei. Tillitsvalgte klager over at begrepet overtid er borte.

– Vi har jobbet dobbelt opp, inklusiv helg i flere uker, sier Per-Håvard Osmark, hovedtillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved FLO. Han har aldri vært med på noe liknende og mener det Forsvaret kaller en øvelse ikke er noe annet enn et tiltak for å få mer ut av den enkelte arbeider. Mer vedlikehold for hver krone, med andre ord. Osmark er bekymret og mener det er personell som har «arbeidet mye mer enn de helsemessig burde».

Også Norges Offisersforbund stiller seg tvilende til om «Øvelse vedlikehold» er en øvelse. Øvelser er gjerne mer omfattende enn dette. Det finnes ikke er definisjon på «øvelse» i Forsvaret. For ledelsen som har ansvaret for kjøretøy, våpen og materiell, er det de har foretatt seg en øvelse midt i smørøyet i å forholde seg til deres behov. Her fikk de testet ut kapasitet og effektivitet der all relevant kompetanse var til stede hele tiden. Det ble skrudd og montert til den store gullmedaljen, drillene gikk på høygir og det virket som om folk var fornøyd med å se hvor mye de fikk gjort. Det var i alle fall det innrykket forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) fikk. Hun har besøkt øvelsen to ganger og sier til Klassekampen at hennes inntrykk er at Forsvaret får «utnyttet ressursene og logistikken på en utrolig god måte».

Enorm entusiasme

– Vi ser en enorm entusiasme blant dem som jobber med å reparere utstyret. De ser at dette blir bra, og at det fungerer, og at det er et utrolig viktig bidrag til beredskapen, sier ministeren.

Vi tåler i perioder å jobbe langt mer enn det Arbeidsmiljøloven legger opp til.

Det spørs om det ikke er flere grunner til å tro på forsvarsministerens bilde av virkeligheten enn å hekte seg opp i sutringen fra de tillitsvalgte. Det er et poeng at de som jobber i Forsvaret får kjørt seg skikkelig iblant, at de blir virkelig slitne og får testet egne grenser. Skal en jobbe i Forsvaret, kan en ikke komme trekkende med Arbeidsmiljøloven i tide og utide. En må rett og slett godta at det av og til tas grep som gjør et ansatte må bidra ut over det normale. Ine Eriksen Søreide fikk inntrykk av at ansatte ikke bare syntes det var ok, men til og med motiverende å ta i et ekstra tak. Og det var for en god sak. Det klages jo så mye for tiden over at beredskapen ikke er god nok. Nå har de i alle fall tatt et skikkelig skippertak på logistikksiden. Biler og våpen virker som de skal.

Vernebestemmelsen i Arbeidsmiljøloven skal forhindre at arbeidsgivere legger for store byrder på ansatte. Det betyr ikke at det er farlig med unntak. Vi tåler i perioder å jobbe langt mer enn det Arbeidsmiljøloven legger opp til. Det var neppe noen i Forsvaret som tok skade av skippertaket for raskt og forbedre beredskapen. Dette tåler å gjentas.