«Anti-Russland-hysteriet»

Donald Trump er i ferd med å miste grepet over politikken. Han har lidd nederlag på nederlag i kampen for å få avviklet Obamacare. Han får heller ikke innført nevneverdige restriksjoner på innvandringsområdet, og det spøker for de store skattelettelsene han ser for seg. Å forbedre forholdet til Russland sto også høyt oppe på hans prioriteringsliste. Nå skjer det stikk motsatte. I midten av juni vedtok Senatet sanksjoner mot Russland som en reaksjon på russisk innblanding i valget i fjor. Før helgen vedtok Kongressen nye sanksjoner med klausuler som krever at presidenten går til Kongressen hvis han vil reversere dem eller myke dem opp. De nye sanksjonene tar sikte på å ramme russisk jernbane, shipping, metallproduksjon og gruvedrift. De omfatter også restriksjoner på selskaper som handler med russisk oljeindustri.

Slår hardt tilbake

Russlands president, Vladimir Putin, flesker til med å utvise 755 personer som arbeider ved den amerikanske ambassaden og konsulatene. Putin sier det amerikanske samfunnet for tiden er preget av «anti-russisk hysteri» og beskyldninger om at russiske myndigheter har påvirket den amerikanske valgkampen. Han slår hardt tilbake. Vil USA ha kald krig, skal de få det. Det er budskapet fra Putin.

– Det ville være sterkt beklagelig om russisk-amerikanske forhold skulle bli ofret for å løse spørsmål knyttet til hjemlig politikk, sa Putin under en felles pressekonferanse med Finlands president Sauli Niinistö før helgen. Det er den amerikanske Kongressen som representerer uforstanden og Putin forstanden i denne saken.

For Trump og utenriksminister Rex Tillerson, som ble valgt blant annet fordi han hadde så gode relasjoner til Russland, er dette pinlig

For Trump og utenriksminister Rex Tillerson, som ble valgt blant annet fordi han hadde så gode relasjoner til Russland, er dette pinlig. De overkjøres og bindes av Kongressen. De vil neppe kunne foreta seg noe før granskningen av relasjonene mellom Russland og Trump-leiren er avsluttet.

USA er et land i en dyp politisk krise. Det de oppnår ved å svekke relasjonene til Russland, er at Russland i større grad opptrer på egenhånd i Midtøsten og i områder der USA har mye å vinne på at de kunne ha opptrådt samlet.

USA får holde på med sitt. Det elendige forholdet til Russland må ikke få konsekvenser for det NATO foretar seg. NATOS styrkeoppbygning mot Russland er ille nok som den er. Det er verd å merke seg at Russland har fått kinesiske styrker med seg på en militærøvelse. Betydningen skal ikke overdrives, men det er et signal til NATO om de er i ferd med å trå over grenser som Russland ikke vil akseptere.

NATOS generalsekretær Jens Stoltenberg besøkte Ukraina nylig. Landets ledelse ønsker på sikt å bli medlem av NATO. Stoltenberg sa ikke «døren er åpen, velkommen», men han kunne vært mer tydelig at dette ikke er en aktuell problemstilling nå.

I EU presser flere medlemsland på for å starte en prosess med å avvikle sanksjonene mot Russland. EU støtter derfor ikke de nye sanksjonene USA innfører.

Gassrørledning

Mange EU-land er avhengige av Russland som gassleverandør og forhandler i disse dager om bygging og drift av gassrørledningen Nord Stream 2. EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, gjør det klart at de ikke vil at det skal skapes problemer for disse forhandlingene.

Vi skaper trygghet ved å bygge relasjoner, ikke ved å produsere skremmebilder

På område etter område markerer USA at de går sine egne veier. De vil avvikle frihandel og løsrive seg fra Paris-avtalen. Disse valgene bør få konsekvenser. Avstanden mellom USA og EU er blitt større. Medlemskapet i NATO tvinger USA og EU-landene til en felles forsvarspolitikk, men NATO dikterer ikke EU når det gjelder hvilken politikk de vil føre i forhold til Russland på andre områder. EU bør bruke krisen i forholdet mellom USA og Russland til å markere at de vil forbedre forholdet til Russland. Den beste måten å gjøre det på, er å oppheve sanksjonene gradvis. En slik politikk vil bidra til å isolere USA. Det er USAs problem. De har selv valgt å være mest mulig opptatt av seg selv og det som tjener deres interesser.

Den norske regjeringen bør ligge i front når det gjelder i å normalisere forholdet til Russland. Vi har alt å tjene på å utvikle handelen og samarbeidet med Russland. Vi skaper trygghet ved å bygge relasjoner, ikke ved å produsere skremmebilder.