Skogens reddende engel: ​Norske Skog mot konkurs

Det kan være det blir slutt på elendigheten i Norske Skog i løpet av august. Får de ikke inn ny kapital i selskapet, styrer de mot konkurs. Det er flere som er rede til å tilføre selskapet ny kapital. Problemet er at nåværende eiere ikke aksepterer betingelsene. Generalforsamlingen sa i april nei til den finansieringsplanen daværende konsernsjef Sven Ombudstvedt og styret la fram. Det endte med at Ombudstvedt trakk seg, selv om styret gjorde det klart at de hadde tillit til ham. Lars Sperre, jurist -og forretningsutviklingsdirektør i selskapet, tok umiddelbart over som konsernsjef. Han har lagt fram sitt forslag til redningsplan, men møter motstand fra en stor del av eierne. Norske Skog misligholder nå en av sine låneavtaler, og det forhandles på overtid for å finne en løsning.

Dagens Næringsliv kan i dag fortelle at statsminister Erna Solberg vurderer å gripe inn for å hjelpe det konkurstruede selskapet. Næringsminister Monica Mæland er på samme linje. Dette er andre toner enn de vi vanligvis hører fra Høyre. Deres mantra er at næringslivet må klare seg selv uten innblanding fra staten. Det stunder imidlertid mot valg. Høyre vil ikke ha på seg at de vil la hundrevis av arbeidsplasser i Halden og Skogn gå fløyten uten å foreta seg noe. Det minner om valget i 2005 da daværende næringsminister Børge Brende engasjerte seg sterkt mot styrets beslutning om å legge ned Union i Skien. Det gikk i lang tid før alle forsto at styret hadde rett, politikerne i valgkampmodus tok feil.

Det er mulig Erna Solberg kunne spart seg rollen som potensiell reddende engel for et børsnotert selskap

Det er mulig Erna Solberg kunne spart seg rollen som potensiell reddende engel for et børsnotert selskap, for Trond Giske, som selv er fra Trøndelag, har et langt mer kjølig forhold til Norske Skog. Hans poeng, og det er et godt poeng, er at staten ikke skal bidra til å redusere tapene til kapitalsterke eiere. Giske avviser kontant ideen om at staten skal kjøpe deler av gjelden til Norske Skog.

Den som har mest penger og sterkest vilje, i alle fall når det gjelder skog, er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Hvis selskapet går konkurs, vil han at staten skal kjøpe den norske virksomheten og drive videre. Han ser for seg at de statlige eierfondene Investinor eller Argentum kan brukes for å redde de norske arbeidsplassene i selskapet.

Skal disse fondene gå inn, forutsetter det at driften vil gi rimelig avkastning. Men hvis fabrikkene i Halden og Skogn kan drives videre med lønnsomhet, må vi regne med at private eiere kan være interessert i å overta. Da trenger ikke staten gå inn på eiersiden.

De som vil investere i papirindustrien må derfor tenke seg godt om

Norsk skogsindustri er avhengig av å få levere tømmer til fabrikkene i Halden og Skogn som produserer avis- og magasinpapir. I takt med at digitaliseringen ruller fram, må vi regne med at etterspørselen etter papir blir redusert. De som vil investere i papirindustrien må derfor tenke seg godt om.

Det er fare for at situasjonen kommer ut av kontroll i Norske Skog. Hvis selskapet blir slått konkurs, vil det være bostyret som avgjør hva som skal skje med de ulike fabrikkene. Hvis det er tilfelle at de driver med overskudd både i Halden og Skogn, trenger det ikke bli stans mange dager før nye eiere er på plass og driften kan starte opp igjen.