Uklar selvkritikk fra politiet

Fungerende politimester i Agder politidistrikt, Arne Sundvoll, opptrådte som klarheten selv etter at han tillot den høyreekstreme organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen å gjennomføre en demonstrasjon i Kristiansand lørdag 29 juli. De valgte å ikke stoppe demonstrasjonen selv om de ikke var blitt orientert om den på forhånd. Dermed hadde de demonstrerende ikke den formelle godkjenning som politiet krever når det skal gjennomføres demonstrasjoner som det er grunn til at politiet bør følge med på.

Politiet er ikke Riksrevisjonen. Politiet skal bruke skjønn. De skal ikke ri prinsipper i tide og utide. Det er ikke meningen at de ut fra ett enkelt tilfelle skal generalisere slik at det skal gjelde i alle tilfeller. De skal vurdere hva en er tjent med i situasjonen der og da. Sundvoll mente det ville bli minst dramatikk og uro om de om lag 70 personene fikk gjennomføre demonstrasjonen. Den nordiske motstandsbevegelsen hadde først fått ok fra politiet i Fredrikstad til demonstrasjonen, men tillatelsen ble trukket tilbake i frykt for grove ordensforstyrrelser. I Fredrikstad ville det blitt bråk, og en måtte ha utkommandert en stor politistyrke for å holde orden.

I Kristiansand gikk det greit. Politiet måtte imidlertid ta hånd om to som protesterte mot demonstrasjonen på en måte politiet mente ville kunne utarte til ordensforstyrrelser.

Justisminister Per-Willy Amundsen sier at han han tillit til at politiet gjorde en riktig vurdering

Justisminister Per-Willy Amundsen sier at han han tillit til at politiet gjorde en riktig vurdering da de ikke stoppet demonstrasjonen. Ellers har politikerne hengt seg på protestene mot at høyreekstreme tar seg til rette, manet til kamp mot høyreekstreme holdninger og stilt spørsmål ved eller vært kritiske til politiets opptreden.

Ytringsfrihet

Den nordiske motstandsbevegelsen har ytringsfrihet. Det innebærer rett til å demonstrere. Derfor sa politiet i Fredrikstad først ok. Politiet i Kristiansand prioriterte retten til ytringsfrihet framfor å stoppe en demonstrasjon på formelt grunnlag. De hadde full kontroll med situasjonen.

Ytringsfriheten fører ofte til at de som er grunnleggende uenige, blir både provosert og såret. Ytringsfriheten har en pris. Hvis en organisasjon som Den nordiske motstandsbevegelsen ikke får operere i det offentlige rom, går de under jorden. Det er de som mener at Den nordiske motstandsbevegelsen er så pass preget av nynazisme at de ikke bør få marsjere fritt i gatene. Det er ikke myndighetenes standpunkt.

Politiet er opptatt av tillit. De liker ikke å være i utakt med opinionen og politikere. Politimester Sundvoll er opptatt av å kunne stille politiet i et noe bedre lys. Da fungerer det med litt selvkritikk.

– Vi ble tatt på senga. Hadde vi vært i en annen posisjon, hadde vi vært mer framoverlent og på hugget og hatt annen informasjon, kunne vi kanskje stanset dette uten å gå på bekostning av ytringsfriheten, sa Sundvoll, ifølge Fædrelandsvennen på et debattmøte torsdag. Han fulgte opp med å si til NRK at de «burde gjort en del ting annerledes».

På spørsmål fra NRK om de burde stoppet demonstrasjonene, vil ikke Sundvoll svare.

– Vi ser nå at det er ting vi ikke visste før demonstrasjonen, som vi kunne og burde visst om. Det ville gitt oss et annet utgangspunkt, sier Sundvoll.

Dette er tåketale. Han sier til Klassekampen lørdag at de fortsatt mener det var rett å ikke stanse demonstrasjonen, men at det er noe de kunne gjort annerledes.

– Vi tar selvkritikk på at vi ikke var mer framoverlent og håndterte ting annerledes, sier altså Sundvoll.

Hva i alle dager betyr det at politiet ikke er framoverlent nok?

Det omtrent som å høre PST kommentere 22.juli-kommisjonens rapport da den ble lagt fram. De tok selvkritikk, jo visst gjorde de det, men det var det ingen som fikk med seg hva de tok selvkritikk på.

«Vi har et ønske om å være ydmyke», sier Sundvoll til Klassekampen. Det er et edelt ønske. Det er riktignok en verdi få forbinder med den som utøver makt på fellesskapets vegne.

De kunne visst vært mer framoverlent. Det er bedre enn å være bakoverlent, hvis en er politi

Sundvoll sier de er i gang med å evaluering av de som skjedde. Han håper denne evalueringen kan være med å bygge tillit. Det er ikke sikkert, men han kan regne med at ting roer seg.

Nasjonale retningslinjer

Sundvoll mener Politidirektoratet bør ta saken opp på nasjonalt nivå og lage retningslinjer for hvordan man skal håndtere høyreekstreme i gatene.

Den ballen kan Politidirektoratet la ligge. Så langt plages vi lite av høyreekstremister som demonstranterer i gatene. Det er grenser for hva byråkratene i direktoratet skal lage retningslinjer for. Politiet løste situasjonene som oppsto i Kristiansand på en klok og god måte. Men det er sikkert noe de kunne gjort bedre. De kunne visst vært mer framoverlent. Det er bedre enn å være bakoverlent, hvis en er politi.