Helleland i muslimkaos

Muslimene er sterkt splittet i ulike trosretninger. Flere steder i verden slåss de som hund og katt. Det er også uenighet mellom muslimene som bor i vestlige land om i hvor stor grad de skal tilpasse seg de sekulære verdiene som preger disse landene. Muslimene slites mellom å tilpasse seg omgivelsene og å forskanse seg for å bevare egen identitet. For mange muslimer er det en religiøs plikt å bekjempe de verdier og holdninger som preger så å si alle norske politikere.

Når spenningene innad i den muslimske leir er så pass store, er det godt gjort at Islamsk Råd Norge (IRN) har klart å fungere som en felles interesseorganisasjon for muslimene i 24 år. Paraplyorganisasjonen har 42 medlemsorganisasjoner og over 80.000 medlemmer. Det var før bråket startet.

Det har stått strid om generalsekretær Mehtab Afsar i flere år

Det har stått strid om generalsekretær Mehtab Afsar i flere år. Den liberale, mest tilpasningsvillige fløyen mener han opptrer for bastant, konfronterende og er lite samarbeidsvillig. Styremedlemmer har trukket seg og moskeer har varslet at de ville melde seg ut om ikke IRN endrer kurs.

Da rådet i mars ansatte Leyla Hasic, som går i nikab, som ny administrasjonssekretær oppsto det et lurveleven av dimensjoner. Styret i IRN sa at Hasic fikk jobben fordi hun var best kvalifisert av de mange som søkte og at de ikke kunne la være å ansette henne fordi hun bruker nikab. Hun skal jobbe på kontoret og skal ikke fronte IRN utad.

I sosiale medier ble IRNs begrunnelse feid av banen. Settingen var gitt; dette handlet om at IRN hadde ansatte en kvinne i nikab for å styrke dialogen med storsamfunnet. Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina, den største muslimske menigheten i Norge, fant ut at bråket var en passende anledning til å trekke seg ut fra IRN.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland lar seg ikke be to ganger når hun ser muligheten for å bli synlig i en sak med en viss oppside. Hun vil være der det skjer. Hun skrev på egen Facebook-side at når «Islamsk Råd tillater at de ansatte bruker niqab kan det komme i veien for de gode formålene. Det vil skape større avstand og mindre forståelse.» Hun innkalte Islamsk Råd til et møte og ga beskjed om at hun ville vurdere å holde tilbake statsstøtten de har fått bevilget.

Mehtab Afsars motstandere gned seg i hendene over Hellelands utspill. Nå skulle IRN settes under press. Helleland skulle rydde opp. Uten 1,3 millioner kroner fra staten, ville IRN klappe sammen. Nå måtte da Afsar ta til vettet.

Men styret og Mehtab Afsar er ikke skuggeredde. De vil ikke krype. Helleland har holdt tilbake bevilgningen for annet halvår. Ledelsen i IRN har vært i to møter. Helleland klarer ikke å bestemme seg for om hun skal nekte dem tilskuddet som alt er bevilget. De behandler saken fortsatt, fire måneder etter at bråket startet. Snakk om skilpaddetempo fra en minister som i andre saker beveger seg raskt som et ekorn.

Flere medlemsorganisasjoner har meldt seg ut eller sagt de vil melde seg ut. IRN er i ferd med å rakne.

I går fikk det IRN vi i dag kjenner, dødsstøtet. Siden 2006 har IRN hatt ansvar for å halal-sertifisere kjøtt som Nortura har slaktet. De får én krone per kilo kjøtt de sertifiserer. Det gir IRN 1,4 ­millioner i inntekter hvert år. Nortura vil trekke seg fra avtalen når den går ut ved årsskiftet.

– Vi har tenkt på dette i flere måneder og har vært åpne med IRN underveis. Totalvurderingen er at vi er avhengig av at samarbeidspartneren vår har tillit hos storsamfunnet, myndigheter og internt i de muslimske miljøene, sier ­kommunikasjonsdirektør i Nortura Ellen Flø Skagen.

Det som skjer med IRN er Hellelands verk.

Det er mulig Linda Hofstad Helleland ser på dette som en seier. Det vil være oppsiktsvekkende om hun nå skulle konkludere med at de skal få statsstøtte videre. Det kan være hun saksbehandler enda en tid i håp om at IRN klapper sammen uten at hun må påta seg ansvaret for det.

Det som skjer med IRN er Hellelands verk. Ved å holde tilbake en bevilgning på 650.000 kroner roper hun til alle som vil høre, at hun ikke har tillit til dagens IRN. Det er en tvilsom saksbehandling hun bedriver. En minister skal ikke drive en organisasjon mot konkurs ved å holde bevilgninger tilbake i månedsvis. Vil hun kutte støtten, kan det skje fra 2018 av. Da ville ledelsen fått tid til å omstille seg. Linda Hofstad Helleland burde ikke bedrevet egen cowboyledelse med utgangspunkt i Facebook, men gjort som Nortura.

Det er en uting at politikere angriper ledere i et forsøk på å presse de fra jobben

Venstres Abid Raja har tidligere bedt generalsekretær i IRN, Mehtab Afsar, om å trekke seg.

– Jeg mener at han egenhendig, på grunn av sin egoisme, har avlivet IRN, sier han til Vårt Land i dag.

Det er ingen fulltreffer. Det er en uting at politikere angriper ledere i et forsøk på å presse de fra jobben. Det er styret i IRN som har ansatt Afsar. Det er de som må avsette ham dersom de mener det er nødvendig.

Det mest sannsynlige er at Afsar må kaste kortene i løpet av kort tid, fordi kassen er tom. Det kan selvsagt ikke utelukkes at de greier å finansiere IRN på annen måte.

Om nåværende ledelse i IRN gir opp og en ny ledelse tar over, kan det bli andre trossamfunn som melder seg ut. Hvis IRN seiler videre på et vis, kan andre forsøke å stable på beina en annen paraplyorganisasjon. De kan neppe gjøre seg store forhåpninger om at staten vil gi støtte til en organisasjon som ikke representerer alle.

IRN har sine svake sider. Om resultatet etter de siste måneders basketak blir noe som fungerer bedre med tanke på brobygging og dialog mellom muslimer og ikke-muslimer, er tvilsomt. Man vet hva man har, det er ikke alltid det blir bedre når politikere bruke pengemakten for å rydde opp. Og alt dette på grunn av en kvinne som vil gå i nikab på kontoret.