Kolberg vraket som kontrollør

Når støvet har lagt seg, kan vi konkludere med at det er temmelig udramatisk at Marianne Marthinsen må vike plass for Trond Giske som leder for finanskomiteen i Stortinget. Marthinsen er faglig dyktig, men hun er ikke i nærheten av å ha den politiske erfaringen som Giske har. Dessuten er Giske nestleder. Ap- ledelsen har avvist at dette har noe med holdning til eller kvinners stilling i partiet. Det er like mange kvinner som menn som leder gruppene i Stortinget. Det handler om hva Ap ser seg mest tjent med.

Samtidig er det viktig at de politikerne som skal bekle toppvervene i partiene, sikrer seg en politisk breddekompetanse. Politikere som trives i et fagfelt, vil gjerne fortsette der, men for deres egen del kan det være en fordel at de skifter beite. Jonas Gahr Støre trodde ikke Jens Stoltenberg mente alvor da han ville at han skulle slutte som utenriksminister for å bli helseminister. Stoltenberg mente det var både i Støres og partiets interesse. Slik ble det.

Mediene har skrevet at Espen Barth Eide nærmest på død og liv ville overta Anniken Huitfeldts posisjon som leder av Utenrikskomiteen. Det stemmer ikke, sier Bart Eide. Han hevder han har fått det som han ønsket – å jobbe med energi og miljø. Her kan han få brukt sin utenrikspolitiske kompetanse i rikt monn.

I den såkalte Telenor-saken gikk det så langt at riksadvokat Tor-Aksel Busch grep inn

Den som har grunn til å være misfornøyd med komitefordelingen, er Marin Kolberg. Han har vært leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen forrige periode. Kolberg fortsatte linjen fra Anders Anundsen, som ledet komiteen mens de rødgrønne regjerte. Komiteen har utviklet seg til en som dyrker det politiske spillet. Det kommer lite ut av det de holder på med, med unntak av medieoppslag. En skulle tro dette var Stortingets viktigste komite. I den såkalte Telenor-saken gikk det så langt at riksadvokat Tor-Aksel Busch grep inn og ba komiteen stoppe en høring han mente kunne skade etterforskningen.

I flere saker mener komiteens nestleder, Michael Tetzschner, at Martin Kolberg beveger seg utenfor komiteens mandat. Han har bedt Stortinget klargjøre hva som er komiteens oppgave.

Framfor å gripe denne utfordringen, velger ledelsen i Ap å flytte Martin Kolberg til utenriks-og forsvarskomiteen som ledes av Anniken Huitfeldt. Her sitter også Jonas Gahr Støre. Vi kommer til å høre betydelig mindre til Martin Kolberg framover.

Dag Terje Anderssens oppgave er ikke å lage mest mulig politiske støy

Aftenposten laget et stort oppslag over hele førstesiden lørdag, basert seg på anonyme kilder, om at Marin Kolberg tok et oppgjør med Trond Giske på et internt møte. Kolberg skal ikke ha nevnt Giske med navn, men alle skal ha visst hvem han hadde i tankene, sies det. Bakgrunnen var at Giske ville inn i Finanskomiteen. Det kan vel være like mye at Kolberg delte skjebne med Marthinsen og ikke fikk den komiteen de ønsket seg, som fikk han til å kritisere ledelsen.

Det er grunn til å tro at Dag Terje Andersen vil velge en annen linje enn Martin Kolberg.  Andersen har vært både statsråd og var stortingspresident fra 2009 til 2013. Han skulle ha de beste forutsetninger for å øve konstitusjonell kontroll i saker der det er grunn for det og overlate til fagkomiteene å føre de politiske diskusjonene om aktuelle saker. Ved å gjøre alt mulig til mat for Kontroll- og konstitusjonskomiteen uten at det kommer noe ut av det, svekkes komiteen. Dag Terje Anderssens oppgave er ikke å lage mest mulig politiske støy, men å ta kontrollansvaret på alvor i saker hvor trengs.