Solberg svelger unna

Erna Solberg kan være tøff og sta når det trengs, men hun har også evnen til å være myk og medgjørlig. Denne uken starten hun sin nye tilværelse som «mindretalls-statsminister» – og hun vil få bruk for begge disse egenskapene i rikt monn.

Det er allerede klart at det blir 14 ukers permisjon for pappa i forbindelse med svangerskap. Regjeringen mener det holder med 10 uker. Dette nederlaget tar statsministeren så pent som det i det hele tatt er mulig. «For meg er dette et greit vedtak», sier hun til Aftenposten. Hun har vært for pappakvote hele tiden og har ikke støttet de i Høyre som mener familiene skal velge fritt hvordan de vil fordele den samlede permisjonstiden. Næringsminister Monica Mæland har gått inn for 14 ukers pappakvote fordi hun mener det er nødvendig for å sikre bedre likestilling. KrF har dette på sitt program, så Solberg ser avslappet på at KrF i denne saken sørger for flertall for opposisjonen. Men spørsmålet er inndekningen. Er det 4 uker lenger permisjon for pappa som skal stå øverst på prioriteringslisten over økt pengebruk, eller skal disse fire ukene tas fra den tiden mamma skal kunne ta permisjon?

Opposisjonen har allerede fremmet over 30 forslag som innebærer en endring av saker som ble vedtatt i forrige periode. Det meste av dette kan ikke KrF hoppe på. Hovedregelen for KrF må være at de må forholde seg til de vedtak som ble fattet i Stortinget i forrige periode der de dannet det parlamentariske flertallet.

KrF sender også signaler om at de vil markere seg på det skolepolitiske området. SV og Ap vil innføre en nasjonal minstenorm med en lærer per 15 elever i klassetrinnene 1-4 og en per 20 elever i 5–10 klasse. Dette vil koste kommunene rundt en milliard kroner. Dette vil utvilsomt styrke skolen, men det kan være andre tiltak som vil gi større effekt. Det taler for at staten ikke skal gripe så sterkt inn overfor grunnskolen som kommunene vitterlig har ansvaret for. I mange kommuner er det mangel på kvalifiserte lærere, og antallet ukvalifiserte øker. Ifølge SSB vil det mangle 38.000 lærere i 2025. Hvis Stortinget pålegger kommunene å øke antallet lærere i hver klasse, vil det føre til at situasjonen blir kritisk for kommuner som sliter med å rekruttere kvalifiserte lærere. Stortinget begynner i feil ende. De må først sørge for at flere utdanner seg til lærere. Å innføre et krav om 15 elever per lærer nå, er bortimot like bak mål som regjeringens krav om at alle som skal bli lærere må ha 4 i matte. Det fører til at færre unge som er motivert for å bli lærer, søker lærerutdanningen.

KrF er ikke uvillige til å droppe kravet om 4 i matte. De burde begynne her

KrF er ikke uvillige til å droppe kravet om 4 i matte. De burde begynne her. Det vil smerte Høyre å tape denne saken, men de vil godta det. Dette forslaget har ingen budsjettmessige konsekvenser, så her kan de bare kjøre på.

KrF bør være varsom med å låse seg til hvilke kostnadsdrivende reformer og tiltak de går inn for før de har fått presentert forslaget til statsbudsjett. Det kan være KrF vil måtte bruke mye av sin innflytelse til å reversere kutt. Det kan bli smått med muligheter for påplussingen i milliardrdklassen. Det får vi vite i morgen.

Erna Solberg vil nok merke lite til at opposisjonen inntar den ansvarlige holdning en regjering må vise

– Som Jan P. Syse sa: Summen av alle gode forslag, er vi imot. Og jeg har i hele mitt politiske liv forholdt meg til at når folk velger meg, så har jeg et selvstendig ansvar, uavhengig av om jeg er i opposisjon eller i posisjon. Det trodde jeg egentlig alle andre mente også, at man har et ansvar for å bidra til helheten og ikke bare driver resolusjonsmakeri, sier Erna Solberg til NTB.

Erna Solberg vil nok merke lite til at opposisjonen inntar den ansvarlige holdning en regjering må vise. Hun må sette foten ned for hvor mange oljemilliarder vi kan pøse på med. Det betyr at KrF må prioritere hvilke saker de vil ha igjennom.

Solberg får nok både Venstre og KrF på plass i høst. KrF må få summet seg og slikket sårene etter valgnederlaget. De er ikke tjent med en regjeringskrise i høst. Da vet de ikke hva de skal ta seg til. KrF vil innordne seg til slutt. Så Erna Solberg har i realiteten en viss kontroll i det budsjettkaoset som kan komme til å utbre seg etter at statsbudsjettet legges fram i morgen.