Finansminister i vinnermodus

Siv Jensen opptrer sterk og tydelig i finansministerrollen. Det er en vinner vi ser i aksjon. Hun har full kontroll i eget parti. Hun har ikke bare klart å holde Frp i regjering i fire år. Frp har ikke mistet velgere en gang, slik både SV og KrF opplevde da de var i regjeringsposisjon. Frp har gjort spådommene fra en haug eksperter til skamme. De gjorde et godt valg, og sikret seg fortatt flertall. Da Frp for fire år siden gikk inn i regjering, var det nær sagt ingen som trodde Siv Jensen ville ta fatt på sitt femte år i finansministerstolen.

Venstre tilpasser seg

Venstre valgte å legge seg på kollisjonskurs med Frp i fjor høst. Trine Skei Grande sa endatil at hun ville presse Frp ut av regjeringen. Erna Solberg gjorde det imidlertid klart at hun ville holde seg til Siv Jensen framfor Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide. På forsommeren innså Venstre at de var på ville veier og sa fra om at de uansett vill støtte Erna Solberg som statsminister. Retorikken mot Frp ble dempet kraftig. Venstre innordnet seg. Siv Jensen ble stående igjen som vinneren. Venstre har tilpasset seg Frp så pass at de vurdere å gå inn i regjeringen med Frp.

KrF må slikke sårene etter valgnederlaget i høst. De er ikke tjent med en regjeringskrise nå. Da vet de ikke hva de skal ta seg til. Så Erna Solberg og Siv Jensen har i realiteten en viss kontroll over høstens budsjettkaos.

KrF må slikke sårene etter valgnederlaget i høst. De er ikke tjent med en regjeringskrise nå

Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide vet at de må bli enige om budsjettet i høst. Tiden er ikke inne for å sette hardt mot hardt. Siv Jensen la i går fram et budsjett som ikke provoserer KrF og Venstre unødig. Budsjettet oser på ingen måte av Frp-hjertesaker. Etter at KrF og Venstre har fått gjennomslag for sine saker, vil budsjettet i enda mindre grad framstå som et Frp-budsjett. Det kan Frp leve med i denne runden. De har alt vunnet. Siv Jensen vil merke et økende press for å sette et sterkere preg på budsjettet for 2019. Det er da slaget om regjeringsmakten vil stå. Om det skulle ende med at regjeringen oppløses, vil Siv Jensen kunne beholde et vinnerimage. Hun vil da ha vært finansminister inn i det sjette året. Og det kan godt være at Frp vil klare å øke oppslutningen fram mot valget i 2021om de ikke er i regjeringsposisjon.

Ut fra det Siv Jensen og Erna Solberg har sagt de siste ukene, virket det som om de for alvor ville trykke på bremsepedalen i budsjettet for neste år. Det gjør de aldeles ikke. De lar være å trykke på gassen slik de har gjort hvert år de siste fire årene. De henter nye seks milliarder mer ut fra oljefondet for få dekning for alle kostnadene de offentlige vil pådra seg neste år. Det ser regjeringen ingen problemer med. Handlingsregelen sier uttaket kan ligge på tre prosent. Regjeringen legger opp til at vi neste år skal hente ut 2,9 prosent, svimlende 231 milliarder kroner av oljefondet.

Opposisjonen kommer ikke til å lage strid om bruken av oljepenger. De mener et uttak på dette nivået kan forsvares. Det er imidlertid flere økonomer som peker på at det burde vært kuttet i offentlige utgifter slik at en kunne sluppet færre oljemilliarder inn i økonomien. De med anlegg for pessimisme, vil se årets budsjett som et uttrykk for at politikerne ikke klarer å stramme inn så mye som en nødvendig.

Optimistisk preg

Siv Jensen mener ikke der er nødvendig å legge opp til en strammere budsjett. Det er et visst optimistisk drag over hennes budsjettfremleggelse. Norsk økonomi er i framgang. Det forutsettes en vekst i fastlandsøkonomien på 2,5 prosent neste år. Regjeringen er mer optimistiske enn Norges Bank og SSB er.

Det er som om Siv Jensen vil si – hun sier det praktisk talt: «Regjeringen har full kontroll med økonomien. Vi styrte oss ut av oljekrisen. Vi holder fram som vi stevner. Vi har vist at vi kan styre landet». Det var dette budskapet regjeringen gikk til valg på, og de fikk folkets tillit. De trenger ikke, og ser ikke, behovet for å gjøre større justeringer. Til finansminister å være er Siv Jensen lite bekymret.

Hun vil ikke være en bekymret finansminister. Hun vil være en offensiv partileder som formidler at hun har tro på det hun gjør. Det er nesten som om kutt framstilles som en fordel, som en mulighet til å gjøre endringer.

Det er et godt budsjett, mener NHO. Det var muligens det Siv Jensen likte best å høre i går. For det gir henne dekning for å hevde at det budsjettet hun har lagt fram, vil skape vekst og nye arbeidsplasser. «Det virker, det virker», er Siv Jensens parole. Spørsmålet er om Trond Giske kan komme opp med noe som NHO mener virker like godt når det gjelder å skape nye arbeidsplasser og få flere i arbeid. Det er det viktigste.