Tvilsomme, men lovlige skatteparadiser

Det er tid for en ny runde med juling til verdens skatteparadiser og de som forsvareres deres eksistens. I alt 13,4 millioner dokumenter er lekket fra advokatfirmaet Appleby på Bermuda. Aftenposten er en del av det internasjonale konsortiet av journalister som har fått tilgang til dokumentene. Publiseringen av «Paradise Papers» startet i går. Vi kan vente oss noen titalls sider med avsløringer av hvordan skatteparadisene fungerer i ukene framover.

Både EU og OECD har gjort det klart at de vil ha nye regler som begrenser mulighetene for å benytte seg av skatteparadiser for å skjule lyssky virksomhet eller lure unna skatt. Vi beveger oss med museskritt framover. Den forrige avsløringen, Panama Papers, bidra til at tempoet økte noe. Det er en voksende opinion som forlanger at politikerne griper inn og i det minste tvinger skatteparadisene til full åpenhet. Det har en klart et stykke på vei, for eksempel overfor sveitsiske banker som hadde hemmelighold som sentralt i sin forretningside.

Finansminister Siv Jensen (Frp) tror at Paradise Papers-avsløringene kan bidra til å flytte grenser for hva som er akseptabelt.

Dette handler om å bekjempe skatteunndragelser og kapitalflukt. Vi ser at stadig flere land slutter seg til internasjonale avtaler om informasjonsutveksling. Derfor blir det stadig færre steder å gjemme seg. Det er bra, for til sjuende og sist er det våre felles verdier som står på spill, sier Jensen til NTB, og legger til at hun synes de nye avsløringene er «veldig bra».

Opposisjonen kritiserer regjeringen for å holde et for lavt tempo i arbeidet med å bekjempe skatteparadisene og ikke bidrar nok til at store globale selskaper som Facebook og Google betaler skatt. Regjeringen på sin side er opptatt av å gå i takt med EU og OECD. Jensen lover at Norge fortsatt skal være en pådriver for bekjempelse av skatteunndragelse på tvers av landegrensene.

Det er politisk enighet om at alle internasjonale selskaper skal betale skatt der inntektene oppstår og at skattemyndighetene skal ha full innsikt i alle konti i skatteparadisene. Politikere både nasjonalt og internasjonalt er imidlertid uenige i om det skal være mulig for noen land å ha en selskapskatt som er godt under det halve av det de fleste land opererer med. Da blir det fristende for bedrifter å registrere seg i disse landene for å kunne spare skatt.  Det er ikke godt å si hvor langt EU kommer i å frata land muligheten til å konkurrere om å tilby lavest mulig selskapsskatt.

Her i landet er det kun Høyre og Frp som er tydelige på at enkeltpersoner og selskaper i Norge bør kunne benytte seg av skatteparadiser. Hvordan de andre partiene ser for seg at de skal begrense den frie etableringsretten, er uklart.

Det er på tide å rette flomlyset mot selskaper og personer som lovlig benytter seg av skatteparadis

Guro Slettemark, leder for Transparency International Norge, mener det er på tide å rette flomlyset mot selskaper og personer som lovlig benytter seg av skatteparadis.

– Det har vokst fram en hel industri av advokater, økonomer og revisjonsselskaper som ligger langt foran skattemyndighetene når det kommer til å gjemme unna penger og omgå regelverk. Og selv om det de gjør kanskje er innenfor lovverket, så vet vi hvor skadelig det er, sier Slettemark til Dagsavisen.

Det er om lag 1000 nordmenn og en del norskeide bedrifter som har konti i skatteparadiser. DNB har kunder som opererer i skatteparadiser. Det må være disse Slettemark vil rette flomlyset mot. Det er ikke godt å forstå hva hun ser for seg. Vil hun at Aftenposten skal hente fram noen selskaper og enkeltpersoner slik at noen skal påstå at de driver en skadelig virksomhet? Problemet er at Slettemark «ikke er sikker» på at de bryter noen lover. Hun har bare ikke sansen for hva de gjør. Det er et tynt grunnlag for å aksjonere.

Slettemark bør ikke bidra til å henge ut eller mistenkeliggjøre selskaper som er registrert i skatteparadiser. Det er politikerne hun må adressere. Hvis hun mener Norge skal forby bedrifter å registrere seg i skatteparadiser, får hun si det. Både Slettemark og politikere bør bli tydelige på hvordan Norge skal kunne forby noen å etablere seg i et skatteparadis.

EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis ber medlemslandene prioritere innsatsen mot skatteparadisene høyere. Han framhever EU-kommisjonens forslag om en egen svarteliste for skatteparadiser som et viktig tiltak som nå er på trappene. Han ber nå EUs medlemsland om å vedta denne så raskt som mulig. Det er bare for Siv Jensen å sette i gang.

Kjell Inge Røkkes nye forskning- og luksusyacht skal eies via et skatteparadis. Ap-leder Jonas Gahr Støre ber om at Røkke tenker seg om en gang til.

– Skatteparadis er et problem fordi det hindrer transparens og bidrar til en usunn global skattekonkurranse der fellesskapet går glipp av viktige inntekter. Dersom registreringen av skipet svekker tilliten til prosjektet, kan det være klokt av selskapet å tenke gjennom dette, sier Støre til Dagens Næringsliv.

Det virker ikke som det gjør nevneverdig inntrykk på Røkke. Han betaler gjerne skatt, har han sagt, og klager ikke på skattenivået i Norge. Han forbeholder seg imidlertid retten til å utnytte de muligheter loven gir for å spare skatt. Slik blir det med den saken. Det er dog viktigere at Røkke blar opp adskillige millioner til forskning og på den måte viser at han tar samfunnsansvar.