Rettssikkerhet i #metoo-bølgen

#metoo-aksjonen har rammet en del arbeidsgivere som en flodbølge og tvunget dem til å sette seksuell trakassering øverst på dagsorden. Det er forstemmende å lese om hvor frekke, usle, provoserende og motbydelige en del menn kan oppføre seg i forhold til kvinner. Det er ettertrykkelig dokumentert at i bransjer der menn har mye makt og kvinner er avhengig av aksept fra disse mennene for å få jobb og gjøre karriere, begår menn overtramp som er fullstendig uakseptable. Menn med makt utnytter mulighetene for å skaffe seg sex. Det er på tide det blir ryddet opp og at det settes inn motmakt. Det er det som skjer med #metoo-kampanjen. Holdninger må endres. Derfor er det på sin plass at det nå stilles spørsmål om TV2 fortsatt skal ha en erfaren mann og en ung kvinne som programlederteam. TV2 kan med fordel signalisere enn annen holdning til menn og kvinner ved å bryte dette mønsteret.

Det er spesielt mange kvinner innen media– og kulturlivet som har fortalt om trakassering. Tirsdag sto seks tidligere kulturministre fram og ba lederen i kulturlivet rydde opp. «Ledere som ikke rydder opp, må finne seg en annen jobb», slik summerer Aftenposten opp uttalelsene.

En leder kan ikke hindre at det skjer trakassering

Spørsmålet er hva det betyr å rydde opp. En leder kan ikke hindre at det skjer trakassering. Både menn og kvinner kan gå langt over grensene for akseptabel oppførsel når de er påvirket av alkohol. Det en kan forlange av en leder, er at en griper fatt i varslinger, påstander eller rykter om seksuelle trakassering. Noe av det mest effektive en kan foreta seg med hensyn til forbyggende tiltak, er å sørge for at arbeidsgiver legger opp til at ansatte ikke blir for sterkt beruset. Arbeidsgivere bør være restriktive når det gjelder å servere eller betale for alkohol.

Seksuelle trakassering er heller ikke i seg selv en saklig grunn til oppsigelse. Det avhenger av hva slags trakassering det dreier seg om. Hvis det skjer gjentatte ganger mot en medarbeider, kan de være mer alvorlig enn at en flere blir utsatt for mer uskyldige tilnærmelser de ikke ønsker. Før oppsigelse, skal det gis advarsel og vedkommende skal ha fått muligheten til å endre sin oppførsel.

Ledere bør oppfordres ansatte til å fortelle om seksuell trakassering. Når dette tas åpent opp, vil det være en spore til menn om å endre adferd. Menn som forsvarer en trakasserende oppførsel på en arbeidsplass, utgjør virkelig et lite mindretall.

Menn som forsvarer en trakasserende oppførsel på en arbeidsplass, utgjør virkelig et lite mindretall

TV2 har hatt en del tilfeller av seksuell trakassering. TV 2s sportsredaktør, Vegar Jansen Hagen har innrømmet grove feil, blant annet at det gikk over ett år før han som sjef tok affære etter at en kvinne i kanalens sportsavdeling kom til ham og varslet om grov seksuell trakassering. Han lover å skjerpe seg. Det er det som skal til. De som mener han er uegnet til å være leder fordi han tok for sein fatt i denne saken, konkluderer for raskt.

Både i TV2 og andre medier er det medarbeidere som har måtte slutte på grunn av trakassering, men de har fått jobb i andre medier igjen. Dagens Næringsliv skriver i dag om en tidligere TV2-medarbeider som fikk sparken på grunn av trakassering, men fikk ny jobb i mediebransjen. Redaksjonsklubben til mannens nye arbeidsgiver reagerer over det de kaller TV2s manglede varslingsrutiner. Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV2, Sarah Willand mener mannens nye arbeidsgiver kunne fått mer informasjon om hvorfor han ikke fikk fortsette i kanalen. Det er mulig det. Det er ikke gitt at informasjon om hva som ble sagt skal vidreformidles til ny arbeidsgiver. Advokat Christian S. Jensen i Lynx advokatfirma fraråder tidligere arbeidsgivere å informere som slike forhold med mindre det er overhengende fare for gjentagelse blant annet fordi arbeidsgiver har taushetsplikt overfor sine ansatte. Det er et klokt råd.

I den aktuelle saken har medarbeideres oppførsel sammenheng med ukontrollert bruk av alkohol. Han har fått løst sitt alkoholproblem, oppfører seg skikkelig og har beklaget sin oppførsel. Han vil gjerne rydde opp i forhold til kvinner på sin tidligere arbeidsplass, om det er aktuelt.

En arbeidsgiver bør ikke lage rutiner for hvor mye en skal si om grunnen til at ansatte slutter. Sarah Willand understreker at de alltid skal gi en sann referanse. Det er et godt og langt på vei tilstrekkelig prinsipp. Verken TV2 eller andre arbeidsgivere skal utstyre medarbeidere som slutter med fareskilt. En skal heller ikke tegne et bilde av en medarbeider som ikke er sannferdig. Å være sannferdig betyr ikke å si alt en vet.

De tilfellene som mediene har trukket fram, er eksempel på at TV2 han valgt et rimelig nivå på den informasjonen de har gitt. Folk som trakasserer eller som på andre måter viser en uakseptabel oppførsel, skal ikke ilegges et yrkesforbud. Det skal ikke straffes til evig tid. En kan overleve om en i et tilfelle oppfører seg som en drittsekk, beklager og lover å skjerpe seg. Men det skal ikke være slik at noen menn til stadighet oppfører seg som en drittsekk overfor kvinner.