Forsøk uten kontantstøtte

Arbeiderpartiet i Oslo vil gjøre forsøk med å vrake ordningen med kontantstøtte i bydeler med høy innvandrerandel. De får støtte fra NHO til planene.

– Jeg forstår godt fortvilelsen i Oslo. Her har man bydeler med åpenbare problemer med integrering som bør løses, samtidig som staten stadig bruker mer penger på en ordning som holder kvinner borte fra jobb og barna borte fra barnehagen, sier administrerende direktør I NHO, Kristin Skogen Lund til VG.

Dette er ikke oppsiktsvekkende. Hun har tidligere vendt tommelen ned for kontantstøtten og har bred politisk støtte for sitt syn. Hun anbefaler politikerne en plan for å fase ut kontantstøtten.

– Næringslivet ønsker kontantstøtten fjernet fordi kontantstøtten holder kvinner ute av arbeidslivet i en tid hvor vi trenger at så mange som mulig er i jobb. Den er likestillingsfiendtlig. Den hemmer integreringen. Barn som trenger barnehagen mest, blir hjemme på grunn av kontantstøtten, mener Skogen Lund.

Det mangler ikke på forskere og eksperter som peker på at kontantstøtten hemmer integreringen. At den ikke fremmer likestilling, kan alle se med et halvt øye. Det er kvinner som er hjemme med barna.

Det som ikke stemmer, er at det er et behov for disse innvandrerkvinnene i arbeidslivet. De fleste av dem har lav kompetanse og kan dårlig norsk. De representerer ikke den typen arbeidskraft som næringslivet kommer til å etterspørre i framtiden.

Det er også tvilsomt om barn som er hjemme med sin mor til de er to år, blir dårligere  integrert enn de som begynner i barnehagen når de fyller ett år.

Det som ikke stemmer, er at det er et behov for disse innvandrerkvinnene i arbeidslivet

I teorien mener mange at innvandrerkvinner vil skaffe seg jobb eller tar fatt på en utdannelse når de ikke lenger mottar kontantstøtte. Praksis kan fort bli en annen. Det er ikke flusst med jobber til kvinner uten utdannelse, og færre vil det bli. Det er en overhengende fare for at flere familier blir fattigere om de går glipp av kontantstøtten som nå utgjør 90.000 kroner i året. Mens intensjonen er å øke velstanden ved å føre flere inn på arbeidslinjen, kan resultatet bli at flere blir fattigere ved at de mister den «lavinntektsjobben» de har.

Resultatet bli at flere blir fattigere ved at de mister den «lavinntektsjobben» de har

Det har vært påstått lenge og vel at kontantstøtten hindrer integrering. Det er på tide noen forsøker å bevise at det er slik. Derfor må gjerne Oslo gjøre forsøk med å skrote kontantstøtten i en del bydeler.

Kristin Skogen Lund har rett i at innvandrerkvinnene representerer en arbeidskraftressurs som ikke utnyttes godt nok. Men å fjerne kontantstøtten er neppe nok til å få disse kvinnene i arbeid. Mange av dem trenger et kompetanseløft for å komme seg inn i arbeidslivet. Byrådet i Oslo bør sette i gang med et program der de kvalifiserer innvandrerkvinner i forhold til hvilke behov kommunen har. Oslo vil trenge tusenvis av ansatte innen helse og omsorg i årene som kommer.

Det er mulig KrF vil lage et aldri så lite 20-årsjubileum for kontantstøtten neste år. Det var i sin tid en vinnersak for partiet. Det er de som mener den er det fortsatt, selv om det i dag kun er de yngste barna man får kontantstøtte for. Arbeiderpartiet har vært imot kontantstøtten hele tiden, men de har ikke fått fjernet den – selv ikke da de satt i regjering selv.  Det er kun KrF som er helhjertet for kontantstøtten fremdeles. Begrunnelsen er i dag, som den gang den ble innført, at en del foreldre ønsker å være sammen med egne barn framfor å sende dem i barnehagen så raskt som mulig. Så selv om vi har innført full barnehagedekning, består kontantstøtten.

Da kontantstøtten ble innført, kjørte motstanderne hardest på argumentet med at dette hindret likestilling. I dag er argumentet om at den hindrer integrering like fremtredende.  At kontantstøtten skurrer i forhold til likestilling, er det ingen tvil om. At den hindre integrering, er med tvilsomt. Men er man først mot kontantstøtten, regner en det gjerne som opplest og vedtatt at den hindrer integrering.

Både Frp og Høyre har forsvart kontantstøtten, men engasjementet har kjølnet, ikke minst med henvisning til at den bidrar til å forhindre integrering

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) forsvarer fortsatt kontantstøtten, men sier til VG at målet må være «at flere av mødrene som mottar kontantstøtte skal ut i arbeid». Hun mener kontantstøtten utgjør en integreringsmessig utfordring, men vil beholde den for å gi foreldre et reelt valg til å være hjemme med små barn. Om de får gjøre forsøk med å frata familie kontantstøtte i noen bydeler i Oslo, er et åpent spørsmål.